A- A A+

Header PKN

Lerende Weg presenteert: Gerard Nijboer

Op zondag 5 februari is er weer een dorpsgesprek, met een Uffelter die als marathonloper wereldberoemd is geworden. Met Gerard Nijboer hebben we een Olympisch zilveren medaillewinnaar weten te strikken. Maar wees gerust; we gaan niet met z’n allen hardlopen, of een clinic doen. Sterker nog; hij zal ook geen oude koeien uit de sloot gaan halen en alleen over zijn hardloopverleden spreken.


Wél, zal hij ingaan op wat sport en fitheid doen. Als gewezen sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en marathonloper weet hij natuurlijk goed hoe de balans tussen hoofd en lijf werkt.


Ook is hij oprichter van de Stichting iRun2BFit in 2006. Stichting iRun2BFit legt een solide basis voor een energiek en fit leven voor scholieren uit de eerste drie klassen van het voorgezet onderwijs. Het beweeg- en leefstijlprogramma draagt duurzaam bij aan het fysieke, mentale en sociale welzijn van opgroeiende jongvolwassenen. Sinds de oprichting hebben ruim 60.000 leerlingen deelgenomen aan iRun2BFit.


• Wanneer: Zondagmiddag 5 februari
• Hoe laat: vanaf 16:00, na afloop drankje en hapje
• Waar: Clemenskerk Havelte
• Voor wie: Iedereen is welkom! Aanmelden hoeft niet.
• Kosten; we vragen geen entree en stellen een bijdrage altijd op prijs
• www.pkn-havelte.nl

 

Lerende Weg gaat door in 2023!

Lerende Weg is een andere vorm van hoe je in deze tijd ook kerk zou kunnen zijn. En dat is aangeslagen; volle kerkzaal bij zowel het Stikstofgesprek als ook de lezing van Gerrit Hiemstra over het klimaat in onze schepping. Niet alleen de sprekers werden goed ontvangen, ook de gesprekken achteraf bij een hapje en drankje waren prachtig!


En we gaan door; met alweer verschillende ideeën over het programma in 2023. We schieten uit de startblokken met een dorpsgesprek; Gerard Nijboer. Niet over hardlopen en marathons, wel over fitheid en gezondheid. Meer daarover elders in dit blad.


Wij denken dat het leven van de mens een weg is die we gaan. Het gaan van die weg is een zoektocht en gaat met horten en stoten en soms met vallen en opstaan. Lerende Weg wil handvatten geven om die weg te gaan. Nieuwsgierig maken, geestelijk en lichamelijk vitaler, inspireren en blij maken. Waardoor je van tijd tot tijd kunt terugkeren bij je Bron om je te herijken en verfrist verder kunt gaan op je levensweg.


Lerende Weg is voor alle mensen die wonen en werken in het gebied van de Protestantse Gemeente (PG) Darp, Havelte, Havelterberg en Uffelte. Mensen van alle gezindten; gelovigen, iets-isten, atheïsten.


Voel je je aangesproken? We zoeken dringend versterking om de komende activiteiten rond te krijgen! Meld je gerust bij één van ons. Niets is ten slotte leuker om mensen weer geïnspireerd naar huis te zien gaan!


Dat kan via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hans Zijlstra en Pauline van der Zee

 

Beroepingswerk

Wat is klaar?
Startpunt van de beroepingsprocedure waren de gesprekken die we voor de zomer met elkaar in de gemeente gevoerd hebben, hoe zien we onze toekomst?
Met het verslag dat daarvan gemaakt is zijn profielschetsen geschreven die we in de kerkenraad hebben besproken en uiteindelijk hebben vastgesteld.
Het lopende beleidsplan, het al genoemde gespreksverslag en de schetsen zijn de uitrusting voor de beroepingscommissie.

 

Samenstelling beroepingscommissie
In de kerkenraadsvergadering van november is de samenstelling van de beroepingscommissie vastgesteld. Namens onze gemeente zullen de volgende mensen op zoek gaan naar een nieuwe predikant. Vanuit de kerkenraad zijn dit ouderling Stieneke Allema, diaken Job van Haaften en kerkrentmeester Jan de Rover (als voorzitter van de commissie) en verder de gemeenteleden Frans Hiemstra, Alet Jansen, Martijn Kirghof en Harry Oosterwijk. U ziet, veelal bekende namen én mensen van verschillende leeftijd en met een diverse achtergrond. Stuk voor stuk mensen die op de vraag of zij mee willen doen, hun verantwoordelijkheid hebben willen nemen. Daar mogen we blij om zijn.

 

Hoe verder?
Voordat er echt gestart kan worden zijn er nog enkele stappen die gemaakt moeten zijn. We zijn met onze financiële papieren naar de PKN instanties gegaan. Daar wordt bepaald om welke formatie onze vacature mag gaan. Gelet op de tekorten die we de laatste jaren hebben, is het de vraag wat daar uitkomt. Aansluitend volgt een gesprek van de kerkenraad met de classispredikant met aandacht voor de inhoudelijke kant: welke kant willen we op, wat zoeken we?
Als dit gebeurd is kunnen we een lijst (lijstje??) opvragen van predikanten die passend zouden kunnen zijn, die beroepbaar zijn en/of zelf hebben aangegeven welwillend naar een andere standplaats te willen zien.
Uw rol = leef mee, denk mee
Buiten de commissie hebben we als gemeenteleden niet zoveel inbreng. Maar wat we wel kunnen doen is het noemen van namen van predikanten die u aanspreken, waarin u vertrouwen hebt dat die in onze gemeente zou passen. Die kunt u doorgeven aan de commissieleden. Als u dat doet, geeft u dan naast een naam ook door waarom u deze persoon geschikt acht?

 

Vanuit de kerkenraad,
Klaas de Vries

 

De voortgang van het beroepingswerk zal voortaan worden vermeld onder de knop "Beroepingswerk" in het hoofdmenu.

Koffieochtend

September loopt ten einde en dat betekent dat de koffieochtenden weer starten. Voor wie niet bekend is met de koffie-ochtend:
Elke eerste woensdag van de maand wordt onder leiding van Pauline van der Zee gepraat over iets dat ons bezighoudt. Dat kan een gedicht zijn, een gebed of een artikel uit de krant.
U hoeft zich niet op te geven. Iedereen is welkom Onder het genot van een kopje koffie gaan we met elkaar in gesprek. En hoe dat gesprek verloopt hangt af van de deelnemers.

Wees WELKOM!!

 

 

 

We zijn in beeld!

 InBeeld

Een dienst in de Clemenskerk kan niet alleen beluisterd maar ook bekeken worden. Boven, naast het orgel, is een camera geïnstalleerd. Die maakt opnames van wat er op het liturgisch centrum gebeurd. De uitzending is iedere zondag vanaf 10.00 uur live te volgen. Ga naar https://www.pkn-havelte.nl, , ga naar Online kerkdiensten en  Live uitzendingen en u kunt thuis mee genieten.

De digitale nieuwsbrief

Verspreiding en aandacht

Door alleen de bekende adressen te gebruiken zal met de digitale nieuwsbrief niet iedereen bereikt worden. We roepen u op, zeker als u merkt dat gemeenteleden overgeslagen worden,  om deze brief te delen.
En om e-mailadressen door te geven!

 

E-adres doorgeven? Dat kan bij een van ons:

Ineke Zijlstra, scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Leny de Zeeuw, ledenadministratie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Online kerkdiensten beluisteren

 

Deze online kerkdiensten zijn te vinden bij Hoofdmenu -> Live kerkdiensten -> Live meeluisteren of Diensten (Hier kunt u eerder opgenomen diensten beluisteren).

 

 

Verandering in het lidmaatschap van de kerk

Voor sommige leden binnen onze kerk geldt dat zij ingeschreven staan als niet-gedoopt (geboorteleden), soms zelf zonder dat ze dat weten. Dit komt omdat in het verleden kinderen van ouders die lid waren automatisch ook ingeschreven werden. De landelijke kerk heeft besloten om deze registratie van de niet-gedoopten te laten vervallen.
Dit betekent voor ons als Protestantse Gemeente te Havelte dat de registratie van ongeveer 400 niet-gedoopte leden aangepast moet worden.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
• U staat geregistreerd als niet-gedoopt en woont samen met een partner/kinderen die doop- en/of belijdend lid is, uw registratie is omgezet naar mee-geregistreerd lid.
• U staat geregistreerd als niet-gedoopt en steunt de kerk jaarlijks met een gift. De kerk ervaart dit als een blijk van verbondenheid, uw registratie is omgezet naar Vriend.
• U staat geregistreerd als niet-gedoopt en heeft een brief ontvangen (of ontvangt deze samen met de Actie Kerkbalans) met de vraag of u Vriend wilt worden of uw registratie wilt beëindigen.
Pastorale zorg is er voor iedereen, of u nu lid, mee-geregistreerd of Vriend bent van de kerk. En als kerk zijn wij er ook voor iedereen die op zoek is naar zingeving.
Heeft u vragen over uw registratie, of heeft u bezwaar tegen de verandering? Neemt u dan contact op met Ineke Zijlstra, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de kerkenraad,
Klaas de Vries, voorzitter
Ineke Zijlstra, scriba

Collectemunten

Uitgifte elke 3de donderdag van de maand van 20.00-20.30 uur en de daarop volgende vrijdag van de maand van 10.30-11.00 uur.

Plaats: Nije Wheeme door Henk Brouwer tel. 0521 342946 en Wim Schreurs tel. 0652477087

 

 

Geld moet rollen

Waarom collectemunten i.p.v. collectebonnen en wat zijn de voordelen?

  • Munten gaan langer mee en zijn duurzamer voor het milieu.
  • Munten zijn veel makkelijker te tellen op kleur.
  • Munten zijn hygiënischer, eventueel makkelijk te wassen.
  • Introductie van de € 2,- munt, naast de € 0,50 en de € 1,00 munten.
  • Altijd gepast, nooit meer op zoek naar kleingeld.
  • Geen contant geld meer in omloop.
  • Ontvangst van een duplicaat van de machtiging als betalingsbewijs voor de Belastingdienst.

De munten zijn 29 mm reliëfmunten met de volgende kleuren:

  • € 0,50 groen
  • € 1,00 rood
  • € 2,00 blauw

De munten worden verkocht in sets van 20 stuks van eenzelfde muntwaarde (of een veelvoud hiervan). Bij aankoop tekent u een machtiging als betalingsbewijs. Dit is tevens een bewijs voor de Belastingdienst i.v.m. de ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling)-status van kerken.

Voor de tijden van Verkoop/uitgifte zie rubriek Collectemunten.

 

Kerkkoor

Het kerkkoor staat onder leiding van dirigent  Johan Rodenhuis.
Het kerkkoor repeteert op donderdagochtend van 09.30 – 11.15 uur in de Nye Wheeme .
Ook kijken wij uit naar nieuwe leden , vooral een paar mannen die het koor wat meer body kunnen geven .
U bent van harte welkom .

Voor meer informatie: klik hier

Kerkdiensten

zo 29 jan 2023 10:00 uur
Mw. Ds. M. Gaastra + Karen
Clemenskerk, Havelte en Online
Taize-viering
zo 05 feb 2023 10:00 uur
Ds. D.S. de Vries, Leeuwarden
Schoolstraat 5, Uffelte
zo 12 feb 2023 10:00 uur
Mw. Ds. M. Gaastra
Clemenskerk, Havelte en Online
2e zondag v.d. maand
wo 15 feb 2023 19:00 uur
Mevr. G. Bijl-Valk
Molenhof, Havelte
zo 19 feb 2023 10:00 uur
Ds. A. van 't Zand, Steenwijk
Clemenskerk, Havelte en Online
zo 26 feb 2023 10:00 uur
Liesbeth Winter-Jonas
Clemenskerk, Havelte en Online
1e zondag 40 dagentijd
zo 05 mrt 2023 10:00 uur
Mevr. R. van Katwijk, Leek
Schoolstraat 5, Uffelte
2e zondag 40 dagentijd

Ook in de kerk

Agenda is leeg