A- A A+

Header PKN

De restauraties in de periode 1999-2014

Het kerkgebouw 1999-2003

In de periode 1994 tot 1997 werden de plannen gemaakt voor de restauratie van ons kerkgebouw. De restauratiekosten werden begroot op Fl. 508.372. In 1999 werd het project verder uitgewerkt. Op basis van goede referenties en onderzoek werd gekozen voor de architect Kouwen uit Tolbert en voor de aannemer, de firma Aberson uit Steenwijk. Zowel de gekozen architect als de aannemer hadden ruime ervaring met het restaureren van oude kerken. De bouwkundige werkzaamheden namen een aanvang in april 2000. Al spoedig bleek dat de kapconstructie van de kerk veel ernstiger was aangetast dan was voorzien. Het bleek dat de muurijzers al jaren niet meer goed verbonden waren met de trekbalken. Kortom de samenhang was uit het gebouw verdwenen. Ook grote delen van de kap waren ernstiger aangetast door knaagkevers en zwam dan was verwacht. Tijdens de werkzaamheden bleek dat ook de restauratie van de gewelven dringend gewenst was. Het gebrek aan samenhang van de kapconstructie had zijn sporen nagelaten. De gewelven waren niet meer goed verbonden met de muren. Al gaande de rit bleek ook dat het voegwerk van muren en steunberen veel slechter was dan verwacht. Uiteindelijk bedroegen de kosten van deze restauratie van het kerkgebouw circa Fl. 1.300.000. Dankzij aanvullende subsidies van Monumentenzorg, donaties van diverse stichtingen en de opbrengst van acties kon de restauratie kostendekkend worden afgesloten.
In 2005 zijn de Duivelsroosters gerestaureerd.
Een aantal zaken, die wij destijds niet meer ter hand konden nemen zijn in 2013 alsnog aangepakt.


Restauratie van de klok 2012

In 2012 bleek dat de in 2004 gerestaureerde luidklok opnieuw voor problemen zorgde. Het geluid van de klok klonk opnieuw anders dan gebruikelijk. Na inspectie bleek dat op dezelfde plaats als in 2003 weer een scheur was ontstaan. De klok werd uit de toren gehesen en onder garantie gerepareerd. In juni 2012 kon de klok weer in de toren worden geplaatst. De heer Jan Kuipers uit Steenwijk was de adviseur bij dit project.


Restauratie van de toren 2012-2013

In 2012 is door ons in nauwe samenspraak met de Gemeente Westerveld de restauratie van de toren ter hand genomen. De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit herstel van voegwerk. We werden niet geconfronteerd met tegenvallers. Wat een ieder na deze restauratie kan vaststellen is dat het portaal van de toren er weer stijlvol uitziet. De plavuizenvloer vormt een eenheid met de vloer in de kerk. Verder is in het portaal een fraaie eiken kast geplaatst om te dienen als bergruimte.
 

Restauratie van ons van Oeckelen-orgel 2013-2014

Eind april 2013 werd door de Firma Mense Ruiter een noodorgel in het koor van onze kerk geplaatst. Gelijktijdig ging de restauratie van het van Oeckelen-orgel van start. Op basis van een globale inspectie van het orgel leek het haalbaar dat het orgel half december 2013 weer in gebruik zou kunnen worden genomen.
Helaas bleek spoedig na de aanvang van de restauratie dat de hoofdwindlade, een van de belangrijkste onderdelen van het orgel, in een veel slechtere conditie verkeerde dan was verwacht. De conclusie was dat dit essentiƫle onderdeel van het orgel grondig gerestaureerd moest worden. De schatting van de orgelbouwer was dat dit een onvoorziene klus was van ruim 2 manmaanden werk die slechts door een man kon worden uitgevoerd. Het gevolg was dat de datum van de heringebruikname verschoof en wel naar Pasen 2014.
T.a.v. de luchtvoorziening nog het volgende. Het was al jaren duidelijk dat de plaats van de luchtvoorziening naast het orgel niet in alle opzichten bevredigend was. Dit bracht de orgelbouwer en onze adviseur Stef Tuinstra op het idee om naar betere alternatieven te zoeken. Zij kwamen tot de conclusie dat de plaatsing van de luchtvoorziening op de eerste verdieping van de Toren veel voordelen zou bieden en ook haalbaar bleek. Deze verplaatsing was min of meer een terugkeer naar de tijd dat de lucht voorziening ook niet naast het orgel stond.
Daarnaast werd vastgesteld dat uitbreiding van het voetklavier tot D mogelijk bleek. Deze aanpassing zou de bespeelbaarheid van het orgel aanzienlijk kunnen verbeteren. Dit zou de organisten veel meer bespelingsmogelijkheden bieden. Zij zouden meer met handen en voeten kunnen doen dan tot dusverre mogelijk was.
Verder bleek het ook mogelijk te zijn om tegen acceptabele kosten, gepaard gaande met een beperkte technische ingreep, de zitpositie van de organist te verlagen. Voordeel van deze ingreep is dat voor de huidige organisten de bespeelbaarheid van het orgel aanzienlijk beter zou worden. Zo konden veel muziekstukken in originele opmaak niet volledig gelezen worden. Ook was de afstand tussen handklavier en voetklavier veel te klein. Het orgel is immers in rondom 1800 gebouwd. Dat was in een tijd dat de gemiddelde lichaamslengte 150cm was.
Aangezien de begrootte kosten van deze drie aanpassingen acceptabel waren, werd in overleg met het College van Kerkrentmeesters besloten tot uitvoering. Een en ander heeft tot gevolg gehad dat wij het orgel nu pas op 25 mei 2014 weer feestelijk in bedrijf kunnen nemen
Tijdens de restauratie van de kerk in 2003 heeft de heer Randolph Algera, een kunstenaar uit Heerenveen, het goudverf aangebracht op de orgelkas vervangen door bladgoud, dankzij een geschenk van aannemer en architect. Nu heeft hij de pilaren onder de orgelgaanderij vanwege ernstige scheurvorming opnieuw gemarmerd en de orgelkas stijlvol geschilderd.
Met de afsluiting van de restauratie van het orgel zijn we nu in het bezit van een prachtig kerkgebouw, toren en orgel.
 Verder kunnen wij de toekomst voor wat betreft de te verwachten onderhoudskosten met veel vertrouwen tegemoet zien.
Projectleider BRIM
Gerard Zijlema

Kerkdiensten

zo 05 dec 2021 10:00 uur
Mw. J. Luten, Zuidwolde
Clemenskerk, Havelte en Online
2e adventszondag
zo 12 dec 2021 10:00 uur
Ds. Vijko Top
Clemenskerk, Havelte en Online
3e adventszondag, Projectkoor met Lessons & Carolls
zo 19 dec 2021 10:00 uur
Ds. Aukje Westra
Clemenskerk, Havelte en Online
4e adventszondag
vr 24 dec 2021 22:00 uur
Ds. Aukje Westra
Clemenskerk, Havelte en Online
Kerstnachtdienst
za 25 dec 2021 10:00 uur
Ds. Vijko Top
Clemenskerk, Havelte en Online
1e Kerstdag
zo 02 jan 2022 10:00 uur
Ds. Aukje Westra
Clemenskerk, Havelte en Online
zo 09 jan 2022 10:00 uur
Ds. Vijko Top
Clemenskerk, Havelte en Online
zo 16 jan 2022 10:00 uur
Ds. Aukje Westra
Clemenskerk, Havelte en Online
Afscheid/bevestigen ambtsdragers
zo 23 jan 2022 10:00 uur
Ds. Aukje Westra & ds. Vijko Top
Clemenskerk, Havelte en Online
Afscheid predikanten
zo 30 jan 2022 10:00 uur
Mw. A. Streutker-Betting, Beilen
Clemenskerk, Havelte en Online

Ook in de kerk

Agenda is leeg