Afdrukken

De restauratie van het orgel

Enige maanden geleden schreef ik in dit kerkblad dat half december het orgel weer feestelijk in gebruik genomen zou kunnen worden. Ik schreef ook dat veel onderdelen inmiddels waren afgevoerd naar de werkplaats van Mense Ruiter in Zuidwolde. Aldaar is de hoofdwindlade van het orgel grondig geïnspecteerd. Dit onderdeel is het hart van het orgel, waardoor de orgelwind per register en per pijp wordt verdeeld. Het bleek dat deze hoofdwindlade in zeer slechte staat was en grondig gerestaureerd zou moeten worden.E.e.a. heeft tot gevolg dat deze grondige restauratie, waaraan slechts door één vakman kan worden gewerkt, drie maanden extra werk betekent. De meerkosten van de restauratie van de hoofdwindlade bedragen circa €15.000 en bestaan grotendeels uit arbeidskosten.

Tijdens de voorbereiding van de restauratie waren er bij onze orgeladviseur, de heer Stef Tuinstra, al de nodige twijfels gerezen t.a.v. de staat van deze hoofdwindlade. Deze twijfels werden destijds niet gedeeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit was ook de reden dat wij minder subsidie hebben gekregen dan wij hadden aangevraagd.

Voor het overige verwachten wij geen grote tegenvallers meer.

Deze tegenslag zal echter wel tot gevolg hebben dat het orgel pas omstreeks Pasen 2014 weer in bedrijf genomen kan worden. Gelukkig zijn er ook lichtpunten. Dit betreft enkele donaties die wij van stichtingen mochten ontvangen.

Gerard Zijlema