Afdrukken

De luchtvoorziening van het orgel

In 1897 werd het van Oeckelenorgel vanuit de Jozefkerk in Assen overgebracht naar de Clemenskerk in Havelte. Het orgel werd op de orgelgalerij geplaatst. Achter het orgel werden de luchtbalgen met handbediening opgesteld.

Vanaf deze orgelgalerij was het destijds ook mogelijk om de kerkdiensten mee te maken.

In 1925 vond een ingrijpende restauratie van het orgel plaats. Gelijktijdig werd de orgelgalerij versmald. Dit had tot gevolg dat de blaasbalgen verplaatst werden naar de ruimte boven de gewelven.

De gegevens van deze restauratie zijn helaas door brand niet meer beschikbaar.

Helaas was deze verplaatsing geen succes. Vooral de sterk variërende luchtcondities hadden veel onderhoud tot gevolg. Dit was de reden dat de firma Mense Ruiter in 1940 een plan maakte voor een grondige restauratie van het orgel. De luchtvoorziening werd weer verplaatst naar de orgelgalerij, maar nu naast het orgel. Dit vroeg om grondige en ingrijpende aanpassingen van de luchttoevoer naar het orgel. In 1958 kwam er eindelijk een elektrische windvoorziening.

Aangezien de plaatsing naast het orgel niet in alle opzichten bevredigend was, is nu gekozen voor plaatsing van de luchtvoorziening op de eerste verdieping van de toren. Hier is inmiddels een kast gebouwd waarin de luchtvoorziening is geplaatst. Met deze oplossing keren wij weer terug naar de oorspronkelijke luchttoevoer in het orgel. Bovendien zullen de luchtcondities veel beter onder controle te houden zijn dan destijds het geval was bij plaatsing op de gewelven. Ook zullen wij in de kerkruimte eindelijk verlost zijn van allerlei hinderlijke bijgeluiden.

Voor plaatsing van de luchtvoorziening in de toren hebben wij toestemming gekregen van de gemeente Westerveld.

Bij het opstellen van deze bijdrage is dankbaar gebruik gemaakt van het boek “Kerk in niemandsland” van Joos Wolters.

De restauratie verloopt nog steeds volgens plan. Het is de bedoeling dat wij voor Pasen het orgel weer feestelijk in gebruik kunnen nemen.

Gerard Zijlema