Afdrukken

Afsluiting van de restauratie van het  kerkgebouw,  alsmede de restauratie van het van Oeckelenorgel

In 2010 liep het 10-jarig onderhoudsplan van ons kerkgebouw  betreffende de periode  2000 tot en met 2010  ten einde. Naast de uitvoering van dit onderhoudsplan vond in deze periode (2000-2003) ook de restauratie van het kerkgebouw en de duivelsroosters plaats.  Het was aan mij de eer om hierbij als projectleider op te treden.

 

 

In 2010 zijn wij gestart met de voorbereiding van het onderhoudsplan  betreffende de periode 2011 tot en met 2016, waarin ook is opgenomen de afsluiting van de restauratie van ons kerkgebouw en de restauratie van het orgel.

Gezien mijn rol bij de restauratie van ons kerkgebouw verzocht het College van Kerkrentmeesters mij om ook dit project op de rails te zetten.  In dit kader heb ik de  architect Kouwen verzocht om op te treden als   adviseur bij de afsluiting van de restauratie van ons kerkgebouw.  Hij was graag bereid om die taak op zich te nemen. Hij is immers de architect geweest die samen met mij de restauratie van ons kerkgebouw heeft begeleid.

Voor de restauratie van het orgel was het ook gewenst om een adviseur aan te stellen.  Na enige oriĆ«ntatie kwam ik in contact met de heer Stef Tuinstra. Hem heb ik vervolgens gevraagd om op te treden als adviseur bij de restauratie van het orgel . Hij is de eerste organist in de Nieuwe kerk te Groningen.  Verder heeft hij  een groot aantal  restauraties van orgels begeleid waaronder een aantal van Oeckelen orgels.

Met de heren Kouwen en Tuinstra is vervolgens een subsidie aanvraag opgesteld  voor het onderhoudsplan BRIM  2011 tot en met 2016. Hierbij is voor wat betreft het orgel een belangrijke bijdrage geleverd door de heer Tuinstra.

De subsidietoekenning door de Rijksdienst ontvingen wij in augustus 2010. De heer Tuinstra  kon zich niet  verenigen met deze subsidietoekenning. Met zijn bezwaren  kon ik instemmen.  Er werd vervolgens bezwaar aangetekend. Op een zitting in Amersfoort bij de Rijksdienst konden Tuinstra en ondergetekende hun bezwaren toelichten.  E.e.a. heeft geleid tot een beperkte verhoging van de toegekende subsidie.

In 2012 is op bescheiden schaal begonnen met de restauratie van het kerkgebouw. De restauratie van het orgel zal grotendeels plaats vinden in de tweede helft van 2013.

Betreffende de noodzaak van de restauratie van het orgel, de uitvoering van het project en de financiƫle aspecten zullen de heer Tuinstra en ondergetekende in de komende kerkbladen nog verslag doen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Gerard Zijlema

Projectleider BRIM