Afdrukken

Nieuw Orgel Uffelter Kerk.

Het elektronische orgel in de Kerk van Uffelte is inmiddels ongeveer 50 jaar oud en
vertoont de laatste tijd nogal wat gebreken.
Bovendien staat de klankvorming, met de techniek van zoveel jaar geleden, toch wel heel
erg ver af van het geluid van een echt pijporgel.
Inmiddels zijn er de laatste paar jaar technieken ontwikkeld waarmee de pijporgelklank
steeds beter kan worden benaderd.
Deze techniek, genaamd Hauptwerk, bestaat uit een computerprogramma dat in staat is
de klanken van een pijporgel, dat pijp voor pijp en register voor register digitaal is
opgenomen, weer te geven.
De orgels die gebruik maken van deze techniek worden dan ook Virtuele Pijporgels
genoemd.
Wij zijn bijzonder verheugd dat de kerkenraad ermee heeft ingestemd om opdracht voor
de bouw van een dergelijk orgel te geven aan de fa. Mixtuur te Nieuwegein.
Dit orgel zal worden uitgerust met een computer om het programma Hauptwerk en de
digitaal opgenomen sampleset van het Lohman orgel van de grote Kerk in Heusden te
kunnen afspelen.
Het Lohman orgel, waarvan ons orgel dus een virtuele kopie wordt, heeft twee klavieren
met vrij pedaal en beschikt over 33 stemmen/registers.
Het orgel zal eind juni/begin juli worden geplaatst en zal voor het eerst klinken op de
eerste zondag in september.
Wij zijn ervan overtuigd dat het voor de ondersteuning van de gemeentezang een
aanwinst is en we hopen met velen daar de komende jaren van te genieten.
College van Kerkrentmeesters,
Bert Knol.