A- A A+

Header PKN

Beroepingswerk

Wat is klaar?
Startpunt van de beroepingsprocedure waren de gesprekken die we voor de zomer met elkaar in de gemeente gevoerd hebben, hoe zien we onze toekomst?
Met het verslag dat daarvan gemaakt is zijn profielschetsen geschreven die we in de kerkenraad hebben besproken en uiteindelijk hebben vastgesteld.
Het lopende beleidsplan, het al genoemde gespreksverslag en de schetsen zijn de uitrusting voor de beroepingscommissie.

 

Samenstelling beroepingscommissie
In de kerkenraadsvergadering van november is de samenstelling van de beroepingscommissie vastgesteld. Namens onze gemeente zullen de volgende mensen op zoek gaan naar een nieuwe predikant. Vanuit de kerkenraad zijn dit ouderling Stieneke Allema, diaken Job van Haaften en kerkrentmeester Jan de Rover (als voorzitter van de commissie) en verder de gemeenteleden Frans Hiemstra, Alet Jansen, Martijn Kirghof en Harry Oosterwijk. U ziet, veelal bekende namen én mensen van verschillende leeftijd en met een diverse achtergrond. Stuk voor stuk mensen die op de vraag of zij mee willen doen, hun verantwoordelijkheid hebben willen nemen. Daar mogen we blij om zijn.

 

Hoe verder?
Voordat er echt gestart kan worden zijn er nog enkele stappen die gemaakt moeten zijn. We zijn met onze financiële papieren naar de PKN instanties gegaan. Daar wordt bepaald om welke formatie onze vacature mag gaan. Gelet op de tekorten die we de laatste jaren hebben, is het de vraag wat daar uitkomt. Aansluitend volgt een gesprek van de kerkenraad met de classispredikant met aandacht voor de inhoudelijke kant: welke kant willen we op, wat zoeken we?
Als dit gebeurd is kunnen we een lijst (lijstje??) opvragen van predikanten die passend zouden kunnen zijn, die beroepbaar zijn en/of zelf hebben aangegeven welwillend naar een andere standplaats te willen zien.
Uw rol = leef mee, denk mee
Buiten de commissie hebben we als gemeenteleden niet zoveel inbreng. Maar wat we wel kunnen doen is het noemen van namen van predikanten die u aanspreken, waarin u vertrouwen hebt dat die in onze gemeente zou passen. Die kunt u doorgeven aan de commissieleden. Als u dat doet, geeft u dan naast een naam ook door waarom u deze persoon geschikt acht?

 

Vanuit de kerkenraad,
Klaas de Vries