A- A A+

Header PKN

Nieuwsbrief juni 2023 PG Havelte

Op zondagmorgen 4 juni is bekend gemaakt dat de kerkenraad op voorstel van de beroepingscommissie unaniem en met veel vertrouwen heeft ingestemd met een voornemen om een predikant te beroepen in de openstaande vacature.
De kandidaat is een vrouwelijke predikant, zij is gehuwd en heeft 2 kleine kinderen van 1 en 3 jaar. Nu is zij voorganger in een pioniersgemeente in de randstad, maar haar roots liggen in Drenthe.


De beroepingscommissie heeft in de contacten gehoord en ervaren dat zij als voorganger in een pionierskerk flexibel en initiatiefrijk is, toegankelijk in de contacten en dat zij van nature verbindend is tussen mensen en gemeentes. In de vieringen zal zij graag voor willen gaan in de traditionele liturgie, maar ook openstaan voor nieuwere vormen van vieren.
De commissie is over deze kandidaat unaniem heel enthousiast.


Op dinsdag 20 juni zal zij zich persoonlijk voorstellen aan de gemeente. Dit gebeurt in een gemeentevergadering. De beroepingscommissie vertelt over de gevolgde procedures en de motivering van de gemaakte keuze. Nadat de kandidaat zich gepresenteerd heeft en wellicht enkele vragen beantwoord heeft, zal zij zich dan terugtrekken. De aanwezigen kunnen dan in gesprek gaan en vervolgens kunnen de stemgerechtigde leden in een verkiezing aangeven of zij instemmen met de kandidaat.
Na de verkiezing kunnen de laatste benodigde stappen gezet worden. Dan hopen we op 1 oktober de intrededienst te kunnen vieren.

 

Namens de kerkenraad,
Klaas de Vries

 

Gemeentevergadering 20 juni om 20.00 uur in de Nije Wheeme
We kiezen een nieuwe dominee

Gesprekken met kandidaten

 

Na 25 maart, de uiterste datum om te reageren op de vacature, heeft de beroepingscommissie enkele kandidaten uit kunnen nodigen voor gesprekken. Daar zijn we erg blij mee want we waren gewaarschuwd (Classis) dat zich misschien geen kandidaten zouden melden. Alle eerste gesprekken vinden plaats in april. Mogelijk volgt er een tweede ronde gesprekken en bezoeken aan de gemeenten van de kandidaten.
Omdat we online naar diensten hebben kunnen kijken, weten we al dat er kwaliteit tussen zit. Maar omdat niet alleen de diensten en overwegingen daarin belangrijk zijn, hebben de gesprekken een belangrijke functie. Namelijk om te onderzoeken hoe de kandidaten pastoraal functioneren.

 

We hebben er vertrouwen in dat we tussen deze kandidaten een geschikte predikant kunnen vinden.

 

Namens de beroepingscommissie,
Job van Haaften

 

Vacature staat online

Er wordt vooruitgang geboekt in het zoeken naar een nieuwe predikant. Er waren nog stappen die ondernomen moesten worden voordat er een vacature uit kon gaan. Enkele leden van de kerkenraad hebben een gesprek gehad met een vertegenwoordiger van de classis en de financiƫle basis moest solide genoeg zijn om nog jaren verder te kunnen met een nieuwe predikant.
Deze stappen zijn gezet en de vacatureteksten waren ondertussen gemaakt. Dus toen het akkoord van de classis binnen was is er een korte tekst geplaats op de landelijke PKN-site en een uitgebreidere op onze eigen website onder beroepingswerk. Ook de profielschetsen van gemeente en voor predikant zijn daar te vinden. Er kan door kandidaten gereageerd worden tot zaterdag 25 maart. En als ik dit schrijf zijn de eerste reacties al binnen.
Een spannende tijd voor de beroepingscommissie en natuurlijk de hele gemeente.

 

Namens de beroepingscommissie
Job van Haaften

 

 

Van start beroepingscommissie

Op 6 december is de beroepingscommissie van start gegaan. We worden bijgestaan door Marianne Gaastra die ons inhoudelijk kan begeleiden.
Uw rol als gemeentelid op dit moment kan bestaan uit het doorgeven van namen van predikanten die u geschikt vindt. Geef dan ook door waarom u die persoon geschikt voor onze gemeente. Dan gaan wij als commissie daarmee aan de slag. Ook via de classis krijgen we namen door. Gezamenlijk gaan wij bekijken en uitzoeken welke geschikte kandidaten er zijn.

 

Commissieleden
Vanuit de kerkenraad zitten in de commissie ouderling Stieneke Allema, diaken Job van Haaften en kerkrentmeester Jan de Rover (als voorzitter van de commissie) en verder de gemeenteleden Frans Hiemstra, Alet Jansen (scriba) en Martijn Kirghof. Harry Oosterwijk maakte er oorspronkelijk ook deel van uit maar heeft om persoonlijke redenen bedankt. We zij nog op zoek naar een ander lid.
We houden u op de hoogte.


Namens de beroepingscommissie:
Job van Haaften

 

 

Voor Profielschets Gemeente en Beleidsplan Gemeente zie Menu/ Kerkelijke Gemeente

Vacature Protestantse Gemeente Havelte e.o.

Protestantse Gemeente Havelte e.o. zoekt predikant die verbindt (32 uur)


Wij zoeken bij uitstek een verbinder die laagdrempelig en benaderbaar is. Iemand die diepgang kan aanbrengen in gesprekken vanuit ons geloof en die met veel enthousiasme werkt aan een gemeente waar iedereen zich welkom voelt.

 

Wij zijn:
Een gemeente die de dorpen Uffelte, Darp, Havelterberg en Havelte omvat, met twee kerken namelijk in Havelte en Uffelte waar afwisselend de diensten zijn. We tellen gezamenlijk ca. 1150 leden en vrienden waarvan er veel actief zijn als vrijwilliger. Het dorp Havelte ligt ongeveer 10 km van Meppel in een gebied met veel landbouw, bossen en heide.

 

Wij zoeken:

- Een predikant die openstaat voor mensen met verschillende geloofsbelevingen.
- Een verbinder waarmee iedereen makkelijk in contact komt.
- Iemand die Gods woord op inspirerende wijze kan vertalen naar onze tijd.
- Een predikant die wil werken aan de vitaliteit van de gemeente.

 

Er is een pastorie beschikbaar.

 

Meer informatie is te vinden op onze website www.pkn-havelte.nl

 

Uw reactie zien wij graag tegemoet voor zaterdag 25 maart 2023 via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jan de Rover, voorzitter, via tel nummer 06-119 182 60 of Stieneke Allema, lid van de beroepingscommissie, via tel nummer 0521-34 2789

 

 

Kerkdiensten

Agenda is leeg

Ook in de kerk

Agenda is leeg