A- A A+

Header PKN

Palmpasen

Palmpasen en Goede Vrijdag: één grote tegenstelling. De ene dag wordt Jezus door zijn leerlingen en volgers geëerd als de grote Rechtvaardige bij uitstek, als Heiland en Verlosser. Een paar dagen later wordt Jezus behandeld als een gevaarlijk virus dat bestreden moet worden met alle middelen die voorhanden zijn. Een virus waar het heilige gebod ‘Gij zult niet doden’ niet voor geldt. De verering die Jezus ondergaat bij zijn intocht in Jeruzalem is daardoor verdacht.