Afdrukken

Eerste kerstdag  Vrijdag 25 december 2020

Orgelspel

Welkom en mededelingen
(Afkondiging van geboorte of overlijden)

Stil gebed

Begroeting

Gesprek met de kinderen

Luisteren naar Ik ben Jozef timmerman
https://www.youtube.com/watch?v=T7dOuFTQIi8&t=3s


De kinderen thuis gaan puzzelen

Gebed om ontferming, afgesloten met orgelspel

Luisteren naar Sela, Hoor de eng’len zingen ‘d eer https://www.youtube.com/watch?v=jCv3oz-HbzY

We lezen het verhaal van de geboorte van Jezus, zoals dat verwoord is door Lucas. Mart Zuidmeer leest het ons voor.

Bijbellezing Lucas 2: 1-20 De geboorte van Jezus

Luisteren naar orgelspel

Kijken naar https://www.youtube.com/watch?v=jV9RDIeni7E

Luisteren naar Lied 483 Stille nacht, heilige nacht
https://www.youtube.com/watch?v=TjK0mmx9M44e

Overweging
Kerstvierders, thuis en in de kerk,
We waren jong en wilden wel eens wat anders met Kerst. Niet de bekende aardappels met stoofpeertjes thuis, maar iets anders. Daarom reisden een vriend en ik de dag voor Kerst met de trein naar Berlijn. Daar gingen we samen de stad ontdekken en Kerst vieren. Maar eenmaal aangekomen in ons hotel aan de winkelboulevard Kurfüstendamm, bleek de vriend heel andere ideeën te hebben dan ik. Hij wilde niet de stad, maar de liefde verkennen. Hij wilde de mannenliefde uitproberen en vertrok tegen de avond naar een nabijgelegen kazerne met Amerikaanse militairen. Ik bleef alleen achter op de hotelkamer. Die kerstavond liep ik langs rijk verlichte en versierde etalages van de naar de grote kerk van Berlijn, de Gedächtniskirche. We zongen kerstliederen, luisterden naar het kerstevangelie, de predikant hield zijn kerstpreek. We waren met velen, maar ik voelde me alleen. Tegen het einde van de dienst wenste de predikant iedereen fijne kerstdagen. Op dat moment tikte iemand mij op de schouder. Ik draaide me om en zag een mevrouw in een bontjas, een echte. Ze glimlachte en zei: ‘Ook voor jou hele fijne kerstdagen.’ Ik was verrast en wenste haar in mijn beste Duits hetzelfde. Met een vreemd gevoel liep ik de kerk uit. Alleen, maar ook warm van binnen. Iemand had mij gezien. De blik en de woorden van de vrouw hielpen mij door de twee kerstdagen heen, die overigens geen groot succes waren. Alles was dicht en vriend en ik hadden een soort wisseldienst, hij was ’s nachts op pad, ik overdag.  Maar de groet van de vrouw vergezelde me op de tochten door de stad. En álle kerstdagen in de vele daaropvolgende jaren heb ik met familie gevierd.

Een tikje op de schouders, een paar woorden. Gezien worden, één van de belangrijkste dingen in het leven. Eén van de belangrijke elementen van het kerstverhaal.
Alles draait  om de geboorte van de Messias, het kind in de voederbak. Maar stel je de geboorte van dit kind voor als er geen mensen geweest zouden zijn om hem te verwelkomen op aarde. Denk aan kinderen die direct na hun geboorte te vondeling gelegd worden. Gelukkig zijn er ouders, Jozef en Maria, om het kind te koesteren.

En er zijn de herders in het veld. Herders die last van stress hadden. Wilde dieren loerden op de kudde. Angstige gedachten gingen door hun hoofd. Herders waren flexwerkers, nooit zeker van inkomen. Populair bij de vrouwen waren ze ook al niet, vanwege hun gebrek aan opleiding en beschaving. Een engel brengt hen het geboortebericht. Ze worden gezien in hun angst en onzekerheid. Het brengt een kettingreactie teweeg. Op hun beurt gaan de herders op zoek naar het kind in de voederbak en zijn ouders. Zij worden gezien door de herders , ze bevestigen het wonder van de geboorte. God gebeurt als er aandacht geschonken wordt.

Die kettingreactie gaat door. Kijk maar naar de herders. Op de terugweg van de stal naar het veld, zijn ze eerst nog stil, beduusd van alles wat hen is overkomen. Gaandeweg komt er een gesprek op gang. Eén van zegt: ‘Vandaag ga ik het erop wagen en vraag ik Rachel of ze verkering met me wil.’ Twee anderen maken plannen voor de oprichting van een vakbond voor buitenpersoneel. Zien en gezien worden geeft levensmoed. Eén kind in de kribbe is genoeg om Gods licht door te laten breken. Eén elleboogje of één groet kan voldoende zijn om jou dag of nacht in een kerstfeest te veranderen. Eén moment van gezien worden kan een kettingreactie teweeg brengen. Amen.

Orgelspel

Gesprek met de kinderen

Dankgebed

Luisteren naar Eer zij God in onze dagen https://www.youtube.com/watch?v=y61iJMzgsuU

Zegen, afgesloten met het luisteren naar AMEN

Orgelspel