A- A A+

Header PKN

Zondag 7 april 2019 Kerkdienst met ds. Aukje Westra

 

Inleiding
Vandaag goed nieuws uit Beilen. Aan het Nassau College aldaar werkt de beste leraar Nederlands van Nederland en Vlaanderen. Mattijs Lips heet hij. Jongeren lezen steeds minder, maar dankzij Lips zitten ze in midden Drenthe weer met hun neus in de boeken. Hoe hij dat doet? Een jongen die gek is van fietsen laat hij een boek lezen over de Mont Ventoux. Het verslag van de leerling is een interview met een fietsheld. Een meisje met anorexia leest een boek van iemand die deze ziekte overwonnen heeft en schrijft een essay met tips. Zijn geheim? Leerlingen zien en aandacht geven. Vandaag is het de vijfde zondag in de 40dagentijd, zondag Judica. Doe recht! We onderzoeken wat dat van ons vraagt, leidinggeven en mensen tot hun recht laten komen.

 

Eerste Kerstdag 25 december 2018 ds. Aukje Westra

In de Bijbel staan verschillende geboorteverhalen van Jezus. Die van Lucas is het bekendst: Jezus wordt geboren in een stal. Johannes begint filosofisch, iets met licht in het donker. Matteüs heeft de saaiste introductie geschreven. Hij komt met een lijst van de voorouders van Jezus. Maar ik hoop u er straks van te overtuigen dat deze lijst minder saai is dan die lijkt.

 

Zondag 16 december 2018 met ds. Aukje Westra

 

Over timing en over vruchtbaarheid, tot bloei komen, gaat het vanmorgen in de Bijbellezing. We lezen een verhaal over oermoeder Sara en oervader Abraham. Ze zijn oud en hebben nog steeds geen kinderen. God heeft hem een kinderrijke toekomst beloofd, maar het duurt Abraham te lang. Abraham deelt het bed met Hagar, de slavin en ze krijgt een kind. Voor de zekerheid, dacht Abraham, want met Sara wordt het toch niets. Gods timing is niet de zijne. Maar dan gebeurt er dit.

Zondag 14 oktober 2018 met ds. Aukje Westra

Marcus 10: 17-31 Doen en laten

 

Jezus is onderweg. Hij heeft al vertraging opgelopen door discussies met Bijbelgeleerden. Hij wil verdergaan als er iemand naar hem toegerend komt. De man valt op de knieën en vraagt Jezus: ‘Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?’ Eeuwig leven, dat wil zeggen, leven dat eeuwigheidswaarde heeft. Dit gaat niet over een hemel daar en straks, maar over kwaliteit van leven hier en nu. Wat moet ik doen, vraagt de man? Jezus citeert de tweede helft van de tien geboden. Houd je aan de wet, wees goed voor de mensen om je heen. ‘Maar dat doe ik al’ is de reactie. Hiermee zou het gesprek afgelopen kunnen zijn, maar Jezus kijkt hem aan en gaat van hem houden. Alsof Jezus nu pas bewust de man ziet staan, alsof hij hem nu pas doorziet. De man is oprecht, hij heeft zo zijn best gedaan en tóch lukt het hem niet om vrij en onbelast te leven. Jezus doorziet hem met liefde en zegt: ‘Eén ding ontbreekt er nog aan. Je moet naar huis gaan en alles wat je hebt verkopen. Geef je geld weg aan de armen en dan zul je ontdekken wat leven is.’ Doe niet meer, maar minder. Niet doen, maar laten.

Zondag 23 september 2018 met ds. Aukje Westra

Ieder jaar worden er ridderordes uitgereikt. Mensen die veel gedaan betekenen voor de samenleving krijgen door de burgemeester een lintje opgespeld. Ze worden lid van de orde van Oranje Nassau of de Nederlandse Leeuw. Maar in de stad Den Haag hebben ze nog een andere orde. Daar kun je lid worden van de orde van het theelepeltje. Iedereen die op de één of andere manier de wereld een stukje beter heeft gedaan, kan lid worden van de orde. Iedereen mag een ander lid maken. U zou dus uw buurvrouw die veel humor heeft en past op haar kleinkinderen lid kunnen maken.

Zondag 2 september met ds. Aukje Westra

 

Wie is de mens? Wat is de zin van het leven? Over zulke thema’s dachten de filosofen in het oude Griekenland na. Ze zochten voortdurend aan nieuwe inzichten, naar wat vreemd en onbekend is. En dan komt een volgeling van Jezus, Paulus, naar Athene. Hij zegt dat hij de onbekende God gevonden. Niets in de vorm van een standbeeld, maar gewoon op straat, in de vorm van een mens. De geleerden zijn nieuwgierig én geïrriteerd

Zondag 19 augustus 2018 met ds. Aukje Westra

 

Inleiding
Boeddha zegt: Geluk vind je als je het achtvoudige pad bewandelt. Je moet inzicht krijgen, dingen op de goede manier aanpakken, je leren concentreren enz. Acht wegen naar geluk. Bijzonder is dat een andere wijsheidsleraar, Jezus, ook met acht aanbevelingen komt voor geluk. Jezus legt uit wat levenskunst is en doet het zelf voor. Geluk is niet dat je elke dag blij bent. Geluk is dat je leven lukt, dat je je wijdt aan wat echt de moeite waard is.

Zondag 8 juli met ds. Aukje Westra

 

Inleiding op de schriftlezing

Een kleindochter blijf eten bij opa en oma. Voor het eten zijn opa en oma een moment stil. Kleindochter van vijf is van thuis niet gewend aan dit ritueel. Ze kijkt verwonderd toe. En dan kan ze zich niet langer bedwingen, ze roept: ‘Opa, waarom doe je dat?’ Ze vindt het vreemd, dat opa en om stil zijn en hun ogen dicht hebben. En nog vreemder is dat ze erbij gaan praten. Terwijl er niemand is.

Zondag 17 juni met ds. Aukje Westra

 

Bijbellezing Lucas 6: 14-17, 19-31 Rijkdom en gerechtigheid

 

Overdenking

Een zeilboot van elf meter, een vrouw zit aan het roer. Ze ziet de sluis van IJmuiden opengaan en vaart zo met haar man en twee kinderen de volle zee op. De motor mag uit, de boot komt op windkracht vooruit. Er is alleen het geluid van de golven die kabbelen, het spetteren van het boegwater. Wind in het haar, zon op je gezicht. Dit moment zou ze zich voor altijd herinneren. De vrouw vertelde het aan een onderzoekster van de Universiteit in Twente. De vraag die in het onderzoek gesteld werd was eenvoudig en steeds dezelfde: Stel dat je geheugen gewist wordt tijdens de overgang naar het hiernamaals. Maar je maar één herinnering meenemen die je dan tot in de eeuwigheid krijgt afgespeeld, welke zou dat dan zijn? Laat deze vraag even op u inwerken. Welke herinnering zou u meenemen naar het hiernamaals? Straks bij de voorbeden kom ik erop terug.

Zondag 27 mei 2018 Ds. Aukje Westra

 

Schriftlezing Johannes 3: 1-16

 

Overweging
Er is een reclame van Coca Cola. Mijnheer Hadley woont in een verzorgingshuis. Eén van de verzorgenden brengt hem een Coca Cola zonder suiker. Hij proeft ervan en roept dan verbaasd uit: ‘Waarom heb ik dat nooit eerder geproefd?’ Hij rent naar de vaste telefoon, belt een oude vrouw om haar te vertellen dat hij altijd van haar heeft gehouden. Hij gaat naar het huis van een jonge man en zegt dat hij zijn echte vader is. Hij gaat motorrijden, maakt een bommetje van de hoge duikplank. De bank in het verzorgingshuis is voortaan leeg. Hij is opnieuw begonnen. Hij leeft.

Zondag 13 mei 2018      Ds. Aukje Westra


Bijbellezingen     Jona 2: 1-10

                         Marcus 4: 35-41

Overweging
Vaak kun je op meerdere manieren naar een Bijbelverhaal kijken. Allereerst letterlijk, gewoon heel concreet. Dan vertelt Marcus van een storm die plotseling opsteekt en even plotseling weer gaat liggen. Dat is geen wonder, het gebeurde geregeld. Jezus bevindt zich met zijn leerlingen aan de oever van het meer van Genessaret. Dit meer ligt in het Noorden van Israël, in Galilea en het ligt heel diep, om precies te zijn 208 meter onder de zeespiegel. Het meer wordt omringd door bergen. Ajn allah – het Oog van God – noemen de Arabieren dit meer.  Omdat het er gewoonlijk rustig en stil bij ligt. Maar het kan ook anders. Op warme dagen kunnen er onverwacht valwinden van de bergen in het lagedrukgebied van het dal schieten. Die valwinden stoten dan bijna loodrecht op het wateroppervlak. De wind zweept de golven op en maakt het voor een boot moeilijk om nog veilig thuis te komen. En zo snel als deze storm op komt zetten, zo snel verdwijnt die ook weer. Het meer ligt er weer even rustig en vreedzaam bij als altijd.

Zondag 15 april  Clemenskerk Havelte

Kerkdienst m. m. v.het Meppeler Kamerkoor Cigale o.l.v. Marion Bluthard.
Voorganger: Aukje Westra
Organist: Mannes Hofsink
Cellist: Corine Kok

Voorbereiding op de Bijbellezing
We lezen in deze kerkdienst uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Paulus is een Jood, geboren een paar jaar voor het begin van onze jaartelling.  Hij groeide op in Tarsus, een havenstad in het Zuid Oosten van Turkije in een Joods gezin. In Jeruzalem werd hij onderwezen in de Thora. Hij verzette zich tegen de Jezus-beweging die het met alle voorschriften niet zo nauw nam. Tot hij, onderweg naar Damascus in Syrië, een visioen kreeg. Jezus riep hem. Paulus sloot zich aan bij de Jezusbeweging en sticht her en der in het uitgestrekte Griekse rijk gelovige gemeenschappen. Door middel van het schrijven van brieven hield hij contact met deze gemeenschappen. Vandaag lezen we een deel uit de brief aan een christelijke gemeenschap in Rome. Paulus maakt een tegenstelling: Aan de ene kant is er het vlees, aan de andere kant de Geest. Als je leeft naar het vlees, dan sterf je. Als je in geestkracht leeft, zul je leven.  We luisteren naar een tekst uit een ander land, een andere tijd en een compleet andere cultuur. Maar met een boodschap die overal en altijd geldt: vreugde roept ons.

Bijbellezing Romeinen 8: 1-13

Kerkdienst 4 maart 2018 met ds. Aukje Westra

Soms zijn we thuis aan het fantaseren. Stel we winnen een miljoen euro, wat zouden we doen? Eerst maar eens flink op vakantie? Een elektrische auto kopen? Stoppen met werken? Toen we weer eens op hol geslagen waren, vroeg iemand door. Denk eens verder. Stel, je wilt stopen met werken. Waar hoop je dan op? Dat je rust vindt? En als je rust hebt gevonden, wat dan? Meer aandacht voor je kinderen, voor je familie? Maar moet je daar eerst rijk voor worden?
Als je een droom hebt, zit daar meestal een diep verlangen onder. Als we bijvoorbeeld verliefd worden op een ander, zoeken we geen ander, maar willen we zelf iemand anders worden, vrijer, opener, levendiger. En we denken dat een andere partner dat kan bewerkstelligen. Soms moet je scheiden om te kunnen veranderen, soms kun je blijven.

Zondag 11 februari 2018 met ds. Aukje Westra

 

Psalm 36: 6-10

Marcus 1: 39-45

 

Het is 14 oktober 2011. In Guangzhou, een enorme Chinese stad gebeurt een ongeluk. Een peuter van twee jaar wordt omvergereden door een bestelwagentje. Het meisje ligt voor dood op straat. Achttien mensen lopen haar voorbij, ze kijken weg, stappen in een brede cirkel om hem heen. Uiteindelijk is daar de negentiende persoon, een vuilnisopraapster. Ze omarmt het kind en probeert hen te redden. Maar het is te laat. Een week later overlijdt de peuter aan haar verwondingen.

 

21 januari 2018 Kerkdienst met ds. Aukje Westra

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

 

Schriftlezingen
Jeremia 1: 4-10 Jeremia geroepen
Marcus 1: 16-20 Leerlingen van Jezus geroepen

 

Verkondiging

Volgelingen van Jezus, onze Heer,

 

In de Nieuwe kerk in Amsterdam is op dit moment de tentoonstelling te zien: We have a dream. In de kerk zijn filmbeelden, foto’s te zien en teksten te lezen van Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela. Drie wereldverbeteraars, zij staan voor vergeving, geweldloos verzet, moed. En het zijn voorbeelden van hoop: ze hebben zicht verzet tegen onrecht, op een waardige manier. Ghandi, King en Mandela doen het voor en vragen ons: Wie volgt?

 

Jezus doet het voor en vraagt een paar vissers: Wie volgt? We horen het verhaal in zijn oudste versie, van Marcus. Marcus is kort door de bocht, geen verhaal over de geboorte van Jezus, maar iets over Johannes de doper. Meteen neemt Jezus het stokje van Johannes over. Rechttoe, rechtaan. Jezus gaat naar Galilea, zeg maar Noord Oost Groningen, om het goede nieuws te vertellen. Het goede nieuws is dat het Koninkrijk van God is aangebroken. ‘Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws’, zegt Jezus, dit is het moment.’ ‘The time is always right to do what is right, zegt Martin Luther King. Het is altijd het juiste moment om de juiste dingen te doen.

 

31-12-2017 Oudejaarsdienst in de Clemenskerk te Havelte met ds. Aukje Westra

 

Inleiding

Een oudejaarsdienst met teksten en liedjes van Herman Finkers. Herman Finkers (63 jaar) is een Nederlands cabaretier en zanger uit Twente. Hij was twintig jaar actief, tussen 1979 en 1999. Daarna trok hij zich uit het theater terug. Hij was ziek, lymfeklierkanker. De voorspelling was dat hij nog 10 jaar te leven had. Maar dankzij betere behandelingen leeft hij nog steeds. In 2007 keerde hij terug met zijn voorstelling Na de pauze. Herman Finkers houdt van de Twentse taal én van de Rooms Katholieke kerk. Over zijn eerste stappen in op geloofsgebied vertelt hij in een programma het volgende:

Zondag 24 december 2017 Kerstnachtdienst met ds. Aukje Westra

 

 

De afgelopen week keek ik naar een film gekeken over Stefani Joanne Angelina Germanotta. Deze naam zegt jullie waarschijnlijk weinig, dat wordt anders als ik haar artiestennaam noem: Lady Gaga. Ze is 31 jaar oud. Haar ouders zijn van oorsprong Italiaans, maar verhuisden naar New York. Daar werd Joseph een internetondernemer, en probeerde op deze manier geld te verdienen. Dat lukte prima, Stefani kon op haar vierde jaar al op pianoles. Ze groeide uit tot een van de allergrootste sterren ter wereld. Van haar eerste album stonden er vier nummers lange tijd op de eerste plaats in de hitlijsten: Pokerface, Paparazzi, Love Game en Just Dance. En niet alleen met haar liedjes staat ze vaak op de eerste plaats. Op Twitter heeft ze de meeste volgers ter wereld: meer dan achttien miljoen.

Zondag 17 december 2017 met ds. Aukje Westra

 

De ontmoeting van Maria en Elisabet
Lucas 1: 39-56

 

Frans de Waal is bioloog. Hij denkt na over hoe sociaal mensen en dieren zijn. Of hoe asociaal. Een poosje geleden was hij op televisie te zien met een filmpje. De opnames zijn gemaakt door een bewakingscamera. Er ligt een hond op de snelweg, hij is aangereden. En dan komt er een andere hond die de gewonde hond naar de kant van de weg sleept. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen van hoe sociaal dieren zijn. Een meerkoet is zwaargewond en een andere meerkoet houdt urenlang de wacht. Een kat ligt op sterven en de hond die bij de poes in huis woont, wijkt niet van haar zijde en likt af en toe haar pootje.

Zondag 3 december 2017 te Uffelte met ds. V. Top

 

Eerste zondag van Advent.
Thema ‘Licht en donker: Advent en Caravaggio’

 

Inleiding op thema: Caravaggio

Als wij het over God en de hemel spreken en denken zijn wij geneigd omhoog te kijken. God en hemel zoeken en denken we ergens ver boven ons. Bij God en hemel denken we aan imposante kathedralen. Die hoog boven ons uittorenen. De gebrandschilderde ramen en zeker de schilderingen op het plafond dwingen je omhoog te kijken. En kerktorens wijzen de hoogte in, naar God. Denk ook maar aan de torenbouw van Babel: mensen wilden met dit bouwwerk tot hoog in de hemel klimmen.
De hemelvaart van Jezus stellen we ons ook voor als een opklimmen naar de hemel.
Dus de bijbel geeft zelf wel aanwijzingen over de kijkrichting. Maar het overgrote deel van de bijbelverhalen probeert duidelijk te maken dat we voor God niet omhoog moeten kijken, maar juist op ooghoogte.

Gedachtenisdienst zondag 26 november 2017

Met ds. Aukje Westra

 

Inleiding
Evangelie betekent goede boodschap of goed nieuws. Matteüs schrijft een evangelie. Hij wil het goede nieuws van Jezus doorgeven. Zijn lezers zijn inwoners van Antiochië, een kuststad in Syrië. Ze hebben veel meegemaakt. Het is het jaar 90, Romeinen hebben stad en land verwoest. Volgelingen van Jezus hebben het zwaar. De dood is overal. Deze gelovigen meenden dat Jezus na zijn dood snel terug zou komen en hen uit de ellende zou halen. Maar Hij komt maar niet. Hoezo goed nieuws? Matteüs vertelt hen een verhaal van Jezus. Een verhaal over een bruiloft. Het duurt erg lang voordat de bruidegom eindelijk komt.

 

Zondag 12 november 2017 met ds. V. Top

 

Overdenking

In de Bijbel is een wetmatigheid zichtbaar. Een wetmatigheid die van nauwte gaat naar wijdte. Die wetmatigheid is een levensdrang die van nauw, benauwd, omsloten naar wijdte gaat, naar ruimte, ruimte om te ademhalen, ruimte om te leven.
De geboorte van de mens is hier een voorbeeld van. Op een dag moet het kind, de foetus, de baarmoeder verlaten. Door het geboortekanaal. Dat is nauw, dat is eng, maar buiten de baarmoeder en aan het einde van het geboortekanaal wacht de ruimte en het licht.
Die kwetsbare overgang van baarmoeder, door het geboortekanaal, naar de wijdte en de ruimte is een blijvend symbool van ons leven.
‘Mijn Machtige’, die mij in de moederschoot heeft gevormd, trekt mij uit de schoot, legt mij aan mijn moeders borst en omgeeft mij met zijn levenwekkende kracht. Dit is een soort oerbeweging, een wetmatigheid die fundamenteeel is voor ons hele leven.