A- A A+

Header PKN

Palmpasen

Palmpasen en Goede Vrijdag: één grote tegenstelling. De ene dag wordt Jezus door zijn leerlingen en volgers geëerd als de grote Rechtvaardige bij uitstek, als Heiland en Verlosser. Een paar dagen later wordt Jezus behandeld als een gevaarlijk virus dat bestreden moet worden met alle middelen die voorhanden zijn. Een virus waar het heilige gebod ‘Gij zult niet doden’ niet voor geldt. De verering die Jezus ondergaat bij zijn intocht in Jeruzalem is daardoor verdacht.

 

Uffelte, zondag 1 maart 2020 Wees er!
Ds. Aukje Westra

 

Eén woord wordt dezer dagen veel gebruikt, het woord quarantaine. Vanwege het coronavirus is er nu naast gewone quarantaine ook huisquarantaine of zelfs hotelquarantaine. Mensen zitten veertien dagen in afzondering, omdat afgewacht moet worden of ze ook besmet zijn of omdat ze al ziek zijn. Het woord quarantaine komt uit het frans én het Italiaans. Het is afgeleid van het telwoord quarante, quaranta, veertig. In het Venetië in de veertiende eeuw was er een soortgelijk woord. Schepen uit verre landen werden veertig dagen geïsoleerd om verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen. Dus geen veertien, maar veertig dagen. Veertig dagen, daarmee duiden we ook de periode voor Pasen aan. We zonderen ons af, keren ons naar binnen, om met Pasen vernieuwd aan het licht te komen.

 

Zondag 12 januari 2020 Inspiratie ds. Aukje Westra

 

Over geloofsopvoeding hebben we het vandaag. Geloof dragen we over door Bijbelverhalen te vertellen, samen te zingen of door naar de kerk te gaan. Zo wordt het geloofsverhaal doorgegeven. Maar zeker zo belangrijk is dat we kinderen meegeven wat zo belangrijk is aan die verhalen, aan die rituelen. Wat zeggen ze ons? Ik spreek daarom liever van geïnspireerd opvoeden dan van geloofsopvoeding. Bij geloofsopvoeding lijkt het alsof je een pakketje kunt overdragen aan je kinderen, Bidden, naar een christelijke school. Maar velen van ons hebben de ervaring dat hun ouders hen inderdaad een pakketje meegaven, maar toen ze het openmaakten bleek het leeg te zijn. De ouders hadden nooit verteld wat het voor hen betekende. Wil je inspirerend opvoeden, dan zul je zelf geïnspireerd moeten zijn. Of, zoals een deskundige in inspirerend opvoeden Wim ter Horst zegt: Vuur ontstaat alleen maar door vuur.

Kerkdienst Havelte Derde zondag van Advent 15 december 2019

Met ds. Aukje Westra

Liturgische kleur: roze
Hoop

 

Drempelgebed
Vonkje van hoop diep in ons,
goede God, wakker het aan
tot een vlam van vertrouwen.
Wakker aan, wakker aan,
dat wij gaan in vurige liefde.
Vonken die overslaan.
(naar lied 427)

 

Inleiding
Vandaag krijgt u een woord cadeau dat past bij Advent. Het gaat om het woord hoop. Wat is hoop? Waar is hoop? Wanneer hopen we? In het duister gloort een woord: hoop.

 

Liturgie Clemenskerk Havelte
Zondag 20 oktober 2019 Ds. Aukje Westra

 

Vrijheid veroveren

 

Welkom en mededelingen

 

We gaan staan

Stil gebed, drempelgebed

 

Zingen Lied 210: 1, 2 God van hemel, zee en aarde

 

Het koor zingt Aeterna fac (het middendeel)
uit het “Te Deum in D” van Michael Haydn (1737 – 1806) 

 

Gebed om ontferming, afgesloten met het zingen van
Lied 695: 1, 2, 4 Heer, raak mij aan met uw adem

Het koor zingt Laudate dominum uit de vespers van Michael Haydn

Zondag 11 augustus 2019 Ds. Aukje Westra

 

Schaamte
Jaren geleden hielp ik op een avond na een vergadering met de afwas. In de keuken van de kerk waste zij af en ik droogde. ‘Zij’ was een ouderling van kaliber. Een vrouw die graag en goed sprak, behalve tijdens vergaderingen. Met de handen in het sop vertelde ze dat ze alleen maar MULO gedaan, terwijl bijna alle anderen kerkleden minstens op de universiteit hadden gezeten. Ze voelde zich de mindere, was bang om fouten te maken en hield zich daarom stil tijdens vergaderingen. Ik probeerde haar gerust te stellen: “Maar dat hoeft niet! Opleiding zegt niks over wie je bent en wat je kunt.” Dat werkte natuurlijk niet, want schaamte poets je niet weg door het te ontkennen. Ik had beter kunnen vragen naar wat zij dacht dat anderen van haar vinden. Schaamte is slecht denken over jezelf. En schaamte is denken dat anderen dat ook denken. In de ogen van de ander zijn mij niet goed. Denken wij. We wijken af van de norm en schamen ons. We zijn niet wie we eigenlijk hadden moeten zijn. Denken we. Wie zich schaamt, verbergt zich. Vandaag wil ik het met u hebben over jezelf uit schaamte verbergen en tevoorschijn komen, zichtbaar worden.

Clemenskerk Havelte 30 juni 2019 met ds. Aukje Westra

 

Inleiding
De Nederlandse Josephine Rombouts verhuisde met haar gezin naar Schotland. Ze werd houskeerper op het plaatselijke kasteel. Daar werd ze geconfronteerd met de grote kloof tussen gewoon volk en de elite. Om een voorbeeld te noemen, personeel mag niet als eerste de kasteelheer of -vrouw aanspreken, het is eerst zij, dan jij. De kloof betreft ook de rijkdom van de aristocratie versus het sappelen van de gewone bevolking.

 

Op een dag ververste Josephine de snijbloemen in het kasteel en vond een paar takjes van de siererwt in de prullenmand. Ze waren nog niet verwelkt. Josephine nam ze mee en zette ze in een vaasje in haar werkkamer. De volgende ochtend waren ze verdwenen. De tuinman legde het Josephine uit. De bloemen zijn voor en van mevrouw, ook als ze in de prullenmand liggen. Zij had ze opgeruimd. Stikjaloers was Josephine, zelfs die paar weggegooide takjes mocht ze niet hebben. Tot ze een inzicht kreeg. Elke dag was ze bezig met de bloemen, mocht ze boeketten schikken, eraan ruiken, ervan genieten. Maar dat was niet genoeg. Ze moest ze zelf hebben, pas dan was het goed. Toen Josephine daarna de bloemen verzorgde, snoof ze vrijelijk de geur op en genoot ervan. Ze had genoeg. Wat een rijkdom is het als je genoeg hebt, ook als de ander meer heeft.

Zondag 2 juni 2019 met ds. Vijko Top

 

Overdenking

In dagblad Trouw is op de zaterdagen de rubriek ‘Moderne Manieren’ te lezen. Heeft u vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen? Stuur die vragen op en mw. Beatrijs Ritsema probeert een antwoord te geven op uw vraag. Op zaterdag 25 mei j.l. stond een interessante vraag. Met een interessant antwoord van mw. Beatrijs Ritsema. Ik lees vraag en antwoord voor.

 

De vraag:
De zeventienjarige zoon van mijn vriendin wil graag met vier vrienden bij haar thuis een spacecake gaan bakken en consumeren. Hij vraagt haar toestemming en wil er open over zijn in een sfeer van vertrouwen. Als ze geen toestemming geeft, zal het plaatsvinden bij zijn vader of heimelijk bij een van de vrienden. Wat te doen? Verbieden en weten dat het dan elders gebeurt of een veilige omgeving faciliteren en de zaak op de achtergrond in de gaten houden? Van te voren overleggen met de ouders van de vrienden? En wat is de rol van mij, de niet-inwonende vriend van de moeder? 

Zondag 7 april 2019 Kerkdienst met ds. Aukje Westra

 

Inleiding
Vandaag goed nieuws uit Beilen. Aan het Nassau College aldaar werkt de beste leraar Nederlands van Nederland en Vlaanderen. Mattijs Lips heet hij. Jongeren lezen steeds minder, maar dankzij Lips zitten ze in midden Drenthe weer met hun neus in de boeken. Hoe hij dat doet? Een jongen die gek is van fietsen laat hij een boek lezen over de Mont Ventoux. Het verslag van de leerling is een interview met een fietsheld. Een meisje met anorexia leest een boek van iemand die deze ziekte overwonnen heeft en schrijft een essay met tips. Zijn geheim? Leerlingen zien en aandacht geven. Vandaag is het de vijfde zondag in de 40dagentijd, zondag Judica. Doe recht! We onderzoeken wat dat van ons vraagt, leidinggeven en mensen tot hun recht laten komen.

 

Eerste Kerstdag 25 december 2018 ds. Aukje Westra

In de Bijbel staan verschillende geboorteverhalen van Jezus. Die van Lucas is het bekendst: Jezus wordt geboren in een stal. Johannes begint filosofisch, iets met licht in het donker. Matteüs heeft de saaiste introductie geschreven. Hij komt met een lijst van de voorouders van Jezus. Maar ik hoop u er straks van te overtuigen dat deze lijst minder saai is dan die lijkt.

 

Zondag 16 december 2018 met ds. Aukje Westra

 

Over timing en over vruchtbaarheid, tot bloei komen, gaat het vanmorgen in de Bijbellezing. We lezen een verhaal over oermoeder Sara en oervader Abraham. Ze zijn oud en hebben nog steeds geen kinderen. God heeft hem een kinderrijke toekomst beloofd, maar het duurt Abraham te lang. Abraham deelt het bed met Hagar, de slavin en ze krijgt een kind. Voor de zekerheid, dacht Abraham, want met Sara wordt het toch niets. Gods timing is niet de zijne. Maar dan gebeurt er dit.

Zondag 14 oktober 2018 met ds. Aukje Westra

Marcus 10: 17-31 Doen en laten

 

Jezus is onderweg. Hij heeft al vertraging opgelopen door discussies met Bijbelgeleerden. Hij wil verdergaan als er iemand naar hem toegerend komt. De man valt op de knieën en vraagt Jezus: ‘Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?’ Eeuwig leven, dat wil zeggen, leven dat eeuwigheidswaarde heeft. Dit gaat niet over een hemel daar en straks, maar over kwaliteit van leven hier en nu. Wat moet ik doen, vraagt de man? Jezus citeert de tweede helft van de tien geboden. Houd je aan de wet, wees goed voor de mensen om je heen. ‘Maar dat doe ik al’ is de reactie. Hiermee zou het gesprek afgelopen kunnen zijn, maar Jezus kijkt hem aan en gaat van hem houden. Alsof Jezus nu pas bewust de man ziet staan, alsof hij hem nu pas doorziet. De man is oprecht, hij heeft zo zijn best gedaan en tóch lukt het hem niet om vrij en onbelast te leven. Jezus doorziet hem met liefde en zegt: ‘Eén ding ontbreekt er nog aan. Je moet naar huis gaan en alles wat je hebt verkopen. Geef je geld weg aan de armen en dan zul je ontdekken wat leven is.’ Doe niet meer, maar minder. Niet doen, maar laten.

Zondag 23 september 2018 met ds. Aukje Westra

Ieder jaar worden er ridderordes uitgereikt. Mensen die veel gedaan betekenen voor de samenleving krijgen door de burgemeester een lintje opgespeld. Ze worden lid van de orde van Oranje Nassau of de Nederlandse Leeuw. Maar in de stad Den Haag hebben ze nog een andere orde. Daar kun je lid worden van de orde van het theelepeltje. Iedereen die op de één of andere manier de wereld een stukje beter heeft gedaan, kan lid worden van de orde. Iedereen mag een ander lid maken. U zou dus uw buurvrouw die veel humor heeft en past op haar kleinkinderen lid kunnen maken.

Zondag 2 september met ds. Aukje Westra

 

Wie is de mens? Wat is de zin van het leven? Over zulke thema’s dachten de filosofen in het oude Griekenland na. Ze zochten voortdurend aan nieuwe inzichten, naar wat vreemd en onbekend is. En dan komt een volgeling van Jezus, Paulus, naar Athene. Hij zegt dat hij de onbekende God gevonden. Niets in de vorm van een standbeeld, maar gewoon op straat, in de vorm van een mens. De geleerden zijn nieuwgierig én geïrriteerd

Zondag 19 augustus 2018 met ds. Aukje Westra

 

Inleiding
Boeddha zegt: Geluk vind je als je het achtvoudige pad bewandelt. Je moet inzicht krijgen, dingen op de goede manier aanpakken, je leren concentreren enz. Acht wegen naar geluk. Bijzonder is dat een andere wijsheidsleraar, Jezus, ook met acht aanbevelingen komt voor geluk. Jezus legt uit wat levenskunst is en doet het zelf voor. Geluk is niet dat je elke dag blij bent. Geluk is dat je leven lukt, dat je je wijdt aan wat echt de moeite waard is.

Zondag 8 juli met ds. Aukje Westra

 

Inleiding op de schriftlezing

Een kleindochter blijf eten bij opa en oma. Voor het eten zijn opa en oma een moment stil. Kleindochter van vijf is van thuis niet gewend aan dit ritueel. Ze kijkt verwonderd toe. En dan kan ze zich niet langer bedwingen, ze roept: ‘Opa, waarom doe je dat?’ Ze vindt het vreemd, dat opa en om stil zijn en hun ogen dicht hebben. En nog vreemder is dat ze erbij gaan praten. Terwijl er niemand is.

Zondag 17 juni met ds. Aukje Westra

 

Bijbellezing Lucas 6: 14-17, 19-31 Rijkdom en gerechtigheid

 

Overdenking

Een zeilboot van elf meter, een vrouw zit aan het roer. Ze ziet de sluis van IJmuiden opengaan en vaart zo met haar man en twee kinderen de volle zee op. De motor mag uit, de boot komt op windkracht vooruit. Er is alleen het geluid van de golven die kabbelen, het spetteren van het boegwater. Wind in het haar, zon op je gezicht. Dit moment zou ze zich voor altijd herinneren. De vrouw vertelde het aan een onderzoekster van de Universiteit in Twente. De vraag die in het onderzoek gesteld werd was eenvoudig en steeds dezelfde: Stel dat je geheugen gewist wordt tijdens de overgang naar het hiernamaals. Maar je maar één herinnering meenemen die je dan tot in de eeuwigheid krijgt afgespeeld, welke zou dat dan zijn? Laat deze vraag even op u inwerken. Welke herinnering zou u meenemen naar het hiernamaals? Straks bij de voorbeden kom ik erop terug.

Zondag 27 mei 2018 Ds. Aukje Westra

 

Schriftlezing Johannes 3: 1-16

 

Overweging
Er is een reclame van Coca Cola. Mijnheer Hadley woont in een verzorgingshuis. Eén van de verzorgenden brengt hem een Coca Cola zonder suiker. Hij proeft ervan en roept dan verbaasd uit: ‘Waarom heb ik dat nooit eerder geproefd?’ Hij rent naar de vaste telefoon, belt een oude vrouw om haar te vertellen dat hij altijd van haar heeft gehouden. Hij gaat naar het huis van een jonge man en zegt dat hij zijn echte vader is. Hij gaat motorrijden, maakt een bommetje van de hoge duikplank. De bank in het verzorgingshuis is voortaan leeg. Hij is opnieuw begonnen. Hij leeft.

Zondag 13 mei 2018      Ds. Aukje Westra


Bijbellezingen     Jona 2: 1-10

                         Marcus 4: 35-41

Overweging
Vaak kun je op meerdere manieren naar een Bijbelverhaal kijken. Allereerst letterlijk, gewoon heel concreet. Dan vertelt Marcus van een storm die plotseling opsteekt en even plotseling weer gaat liggen. Dat is geen wonder, het gebeurde geregeld. Jezus bevindt zich met zijn leerlingen aan de oever van het meer van Genessaret. Dit meer ligt in het Noorden van Israël, in Galilea en het ligt heel diep, om precies te zijn 208 meter onder de zeespiegel. Het meer wordt omringd door bergen. Ajn allah – het Oog van God – noemen de Arabieren dit meer.  Omdat het er gewoonlijk rustig en stil bij ligt. Maar het kan ook anders. Op warme dagen kunnen er onverwacht valwinden van de bergen in het lagedrukgebied van het dal schieten. Die valwinden stoten dan bijna loodrecht op het wateroppervlak. De wind zweept de golven op en maakt het voor een boot moeilijk om nog veilig thuis te komen. En zo snel als deze storm op komt zetten, zo snel verdwijnt die ook weer. Het meer ligt er weer even rustig en vreedzaam bij als altijd.

Zondag 15 april  Clemenskerk Havelte

Kerkdienst m. m. v.het Meppeler Kamerkoor Cigale o.l.v. Marion Bluthard.
Voorganger: Aukje Westra
Organist: Mannes Hofsink
Cellist: Corine Kok

Voorbereiding op de Bijbellezing
We lezen in deze kerkdienst uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Paulus is een Jood, geboren een paar jaar voor het begin van onze jaartelling.  Hij groeide op in Tarsus, een havenstad in het Zuid Oosten van Turkije in een Joods gezin. In Jeruzalem werd hij onderwezen in de Thora. Hij verzette zich tegen de Jezus-beweging die het met alle voorschriften niet zo nauw nam. Tot hij, onderweg naar Damascus in Syrië, een visioen kreeg. Jezus riep hem. Paulus sloot zich aan bij de Jezusbeweging en sticht her en der in het uitgestrekte Griekse rijk gelovige gemeenschappen. Door middel van het schrijven van brieven hield hij contact met deze gemeenschappen. Vandaag lezen we een deel uit de brief aan een christelijke gemeenschap in Rome. Paulus maakt een tegenstelling: Aan de ene kant is er het vlees, aan de andere kant de Geest. Als je leeft naar het vlees, dan sterf je. Als je in geestkracht leeft, zul je leven.  We luisteren naar een tekst uit een ander land, een andere tijd en een compleet andere cultuur. Maar met een boodschap die overal en altijd geldt: vreugde roept ons.

Bijbellezing Romeinen 8: 1-13

Kerkdienst 4 maart 2018 met ds. Aukje Westra

Soms zijn we thuis aan het fantaseren. Stel we winnen een miljoen euro, wat zouden we doen? Eerst maar eens flink op vakantie? Een elektrische auto kopen? Stoppen met werken? Toen we weer eens op hol geslagen waren, vroeg iemand door. Denk eens verder. Stel, je wilt stopen met werken. Waar hoop je dan op? Dat je rust vindt? En als je rust hebt gevonden, wat dan? Meer aandacht voor je kinderen, voor je familie? Maar moet je daar eerst rijk voor worden?
Als je een droom hebt, zit daar meestal een diep verlangen onder. Als we bijvoorbeeld verliefd worden op een ander, zoeken we geen ander, maar willen we zelf iemand anders worden, vrijer, opener, levendiger. En we denken dat een andere partner dat kan bewerkstelligen. Soms moet je scheiden om te kunnen veranderen, soms kun je blijven.