A- A A+

Header PKN

Zondag 9 augustus 2020 Sorry Met ds. Aukje Westra

De Amsterdamse gemeenteraad bood vorig jaar zomer excuses aan voor het aandeel van de stad. Premier Rutte bood excuses aan voor de manier waarop de Nederlandse overheid in bezettingstijd had gehandeld. De NS bood een compensatieregeling aan voor de transporten van Joden, Sinti en Roma. Langzamerhand erkennen we de verschrikkingen van de politionele acties in Indonesië. We leven in een tijd van sorry zeggen. De vraag aan u vandaag is: zegt u wel eens sorry? Waarom? En wat komt erbij kijken als we sorry zeggen?

 

Zomdag 12 juli 2020 Clemenskerk Havelte ds. Aukje Westra

Inleiding op de Bijbellezingen
Hoe ziet een ideaal perceel aardappelen eruit? De aardappels groeien op de klei, er valt niet te weinig en ook niet te veel regen. De planten zijn niet aangetast door ziektes als phitophtora. Hoe ziet een ideale tuin eruit? Alles bloeit op zijn tijd, er is geen zevenblad of hagewinde te bekennen, geen slak die de hosta’s aanvreet, geen ree die jonge bloemknoppen verorbert.
Op die manier droomt Jesaja. Nog even en de Joden die weggevoerd zijn naar Babel zullen naar huis terugkeren. Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtestruiken. Alles zal goed komen. Jesaja 55: 10-13
Maar zo eenvoudig is het niet, zegt Jezus. Je zaait, maar slechts een deel van het zaad zal opkomen en vrucht dragen. De aarde moet vruchtbaar zijn. 13: 1-9 Jezus leert ons: Maar je bent geen kasplantje. Je kunt heel wat cynisme, oppervlakkigheid en zorgen aan, omdat je kiemkracht hebt.

Zondag 29 juni 2019 ds. Aukje Westra

 

Intro
De bibliotheek heeft cursussen in de aanbiedingen. Als u lid bent kunt u gratis en voor niks iets leren over bijvoorbeeld digitale fotografie of timemanagement. De cursus die mij het meest opviel was de ‘korte cursus Geluk.’ Ik ga me onmiddellijk inschrijven. Maar ik vrees dat we om gelukkig te worden over een lange adem moeten beschikken.

Zondag 7 juni 2020 met ds. Aukje Westra

 

Ideaal!?

Met medewerking van Sinje Kiel, zang
te beluisteren via http://pkn-havelte.nl/index.php/live-kerkdiensten

 Dienst20200607

Bent u een jokkebrok? Of bent u altijd eerlijk? Als u nu zegt dat u nooit jokt, dan is dit uw eerste leugentje. Als kind jokten we. Nee, wij hadden niet van de chocolade gesnoept, terwijl het bruin om onze mond was. Als ouder kun je erom lachen. Maar wanneer wordt jokken liegen? Je kind die op de middelbare school zit, heeft bijna nooit huiswerk. Hier klopt iets niet. Waarom liegt hij/zij? Schaamte omdat dan zichtbaar wordt dat hij/zij het niet aankan? Angst, omdat hij/zij vreest dat jij woedend wordt?
Wereldwijd wordt er gelogen. China liegt over het aantal mensen dat besmet is met het Corona-virus. Bolsonaro, de president van Brazilië, liegt op twitter dat het bewezen is dat de malariamedicijnen helpen tegen Corona. Twitter heeft de tweets verwijderd. Trump kan er ook wat van.
Met leugens doen we de waarheid geweld aan. Maar altijd eerlijk zijn, is onhaalbaar en onmenselijk. Een kerkdienst over waarheid en leugen, over praktische, bescheiden en flexibele idealen.

 

 

Zondag 24 mei 2020    ds. Aukje Westra    De wijngaard

 

Schriftlezingen
We luisteren naar een lied van de profeet Jesaja. God heeft een wijngaard, maar het is een grote teleurstelling. Jesaja 5: 1-4 Aansluitend luisteren we naar Jezus die een verhaal met een moraal vertelt. Een landeigenaar legt een wijngoed aan en gaat op reis. Hij laat het onderhoud over aan landarbeiders. Ook dit loopt uit op een teleurstelling. Of nog erger, op een moordpartij. Matteus 21: 33-41

Tekst kerkdienst zondag 17 mei 2020 Mw. P. van der Zee

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

 

Mist u het ook zo? De wekelijkse kerkgang? Natuurlijk; we zijn met elkaar verbonden door middel van deze online dienst, maar ik kan me heel goed voorstellen dat u weer even in de kerkbanken wilt zitten; bij binnenkomst de predikant een hand wilt geven en voorafgaande aan de dienst even met uw buurman of buurvrouw wilt bijpraten. Inmiddels zijn de meeste van ons al 8 weken niet meer in de Clemenskerk geweest. Ik vraag mij af of er in de ruim 700 jaar dat dit gebouw er staat ooit een zo lange periode is geweest waarin de gelovigen niet naar deze kerk konden.

LITURGIE ZONDAG 10 MEI 2020 TE HAVELTE; 75 jaar VRIJHEID!!!!

 

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Begroeting
Gebed
Jannes Westerhof over 75 jaar vrijheid
Lied of orgelspel . Suggestie: lied 708: 6 en 14 ‘Mijn schild ende betrouwen...
Bijbellezing uit Psalm 119: 1 – 16 en 73 - 80
Overdenking
Zingen lied 655: 1 – 4 ‘zing voor de Heer een nieuw gezang’
Gebed
Zegen
Orgelspel

Tekst kerkdienst zondag 3 mei 2020 Aukje Westra

Kort voor de Tweede Wereldoorlog was Londen in gevaar. De Engelsen waren bang dat ze aangevallen zouden worden door de Duitsers. En ze waren bang dat Londen dan een chaos zou worden. Er zou paniek uitbreken, mensen zouden gewelddadig worden. Op 7 september 1940 was het zover. Londen werd vanaf dat moment negen maanden gebombardeerd. 40.000 mensen kwamen om, huizen en gebouwen werden vernield. Maar er ontstond geen paniek, mensen werden niet gewelddadig. Kleine kinderen bleven spelen op de stoep, een politieman regelde het verkeer, saai als altijd. De Britten bleven hun theedrinken. Er was veel verdriet en woede. Maar de noodsituatie bracht niet het slechtste in mensen naar boven. Integendeel, ze werden juist socialer.

Gebeden en Overdenking n.a.v. van de Coronapendemie en Psalm 40.

Uitgesproken in de online-viering op zondagmorgen 19 april 2020 te Havelte door Vijko Top.

 

Gebed

Goede God, Schepper van liefde en leven,
de eerste schrik is voorbij en we gaan voorzichtig weer naar de toekomst kijken.
De eerste schrik is voorbij;
we krijgen langzamerhand een beeld van de verwoestende kracht
van zo’n klein virus.

Pasen, 12 april 2020 Overweging bij Johannes 20: 1-18
Ds. Aukje Westra

Ze is de eerste die ontdekt dat het graf van Jezus leeg is. Haar naam is Maria uit Magdala.
Vaak wordt deze Maria verward met anderen Maria’s uit de Bijbel, zoals de moeder van Jezus of Maria de zus van Marta. Maria uit Magdala is afkomstig uit Magdala-Taricheae, een plaats aan het meer van Galilea, in het noorden van Palestina. Dat Tariceae betekent toren van vis, er wordt daar veel vis verhandeld. Maar een viswijf is Maria zeker niet. Ze is van goede komaf, een rijke vrouw. Eén van de Evangelisten, Lucas, schrijft dat Jezus zeven kwade geesten uit haar heeft weggejaagd. Het kan zijn dat ze leed aan psychoses. Maar dat van die zeven kwade geesten kan ook anders uitgelegd worden. In die tijd, in die cultuur, dacht men dat de ziel zeven krachten bezat, zoals zien, voelen, ruiken enz. Die krachten moesten met elkaar in balans zijn. Daar zorgde de achtste, leidende kracht voor. Als je daarover beschikte, was je een evenwichtig persoon. Dat was Maria niet. Ze was een uit lood geslagen vrouw. Jezus geneest haar, brengt haar in contact met die achtste, leidende kracht. Jezus legt uit dat dit godskracht is. Sinds de ontdekking van die kracht trok Maria mee met Jezus. Ze onderhield hem en zijn leerlingen.

Meditatie 1ste week april.

En dan ineens zit je thuis. Nou ineens; we hebben nu drie weken van isolatie achter de rug. De regelmaat uit het leven is verdwenen. Geen kerkdienst op zondag meer, dus geen voorbereiding van de dienst. Ook de gevangenis is nu verboden terrein voor de kerkvrijwilligers; de zondagse rit naar Veenhuizen vervalt dus ook. Mijn cursus in Doorn, waar ik eerlijk gezegd met frisse tegenzin aan begon, maar die inmiddels boeiend bleek te zijn en met een leuke groep collega’s, is ook stilgelegd. Ongewis wanneer hij weer doorstart.

Palmpasen

Palmpasen en Goede Vrijdag: één grote tegenstelling. De ene dag wordt Jezus door zijn leerlingen en volgers geëerd als de grote Rechtvaardige bij uitstek, als Heiland en Verlosser. Een paar dagen later wordt Jezus behandeld als een gevaarlijk virus dat bestreden moet worden met alle middelen die voorhanden zijn. Een virus waar het heilige gebod ‘Gij zult niet doden’ niet voor geldt. De verering die Jezus ondergaat bij zijn intocht in Jeruzalem is daardoor verdacht.

Overweging 25 maart 2020

 

Bekering die beklijft

 Keren

‘Bekeer u tot Jezus!’, riep straatprediker Arnol Kox, lang grijs haar en baard, elke dag in de binnenstad van Eindhoven. Zijn elektrische rolstoel was beplakt met handgeschreven Bijbelteksten. Ooit had hij in de drukke winkelstraat een ontmoeting met Jezus: ‘Ik stond bij de V&D toen Hij op me af kwam en vertelde dat Hij via Schiphol naar Eindhoven was gereisd om mij te ontmoeten. We hebben samen een cola gedronken en een uienkruier (een kaas-uienbroodje AW) gegeten. Ik koester dat moment.’ Of het zo gegaan is weet je bij Arnol nooit helemaal zeker. Maar het geloof van Arnol hoorde bij Eindhoven zoals de gloeilamp bij Philips. Helaas irriteerde zijn aanhoudende oproep tot bekering de mensen op de terrassen. Sindsdien stond Arnol niet stil, maar reed hij heel langzaam rond. Met dezelfde boodschap: ‘Bekeer u tot Jéézus.’

 

Overweging 18 maart 2020

God en het virus

In het Oude Testament staat een interessante tekst: ‘Tijdens een veldtocht tegen de vijand moet u zich in acht nemen voor onbetamelijkheden. Zo moet een man die ’s nachts door een zaadlozing onrein is geworden het legerkamp uit gaan en buiten blijven. Tegen het vallen van de avond moet hij zich baden; na zonsondergang mag hij het kamp dan weer binnenkomen.
Buiten het kamp moet een gelegenheid zijn om uw behoeften te doen. U moet een tentpin bij uw uitrusting steken, die u kunt gebruiken om een gat te maken waar u boven hurkt, en om uw uitwerpselen te bedekken. Want de Heer, uw God, is tijdens zo’n veldtocht in uw midden, om u te beschermen en u te laten zegevieren over uw vijand. Daarom moet u het kamp rein houden, opdat hij niets onbetamelijks bij u aantreft en hij zich niet van u afkeert.’ Deuteronomium 23, 10 -15.

 

Uffelte, zondag 1 maart 2020 Wees er!
Ds. Aukje Westra

 

Eén woord wordt dezer dagen veel gebruikt, het woord quarantaine. Vanwege het coronavirus is er nu naast gewone quarantaine ook huisquarantaine of zelfs hotelquarantaine. Mensen zitten veertien dagen in afzondering, omdat afgewacht moet worden of ze ook besmet zijn of omdat ze al ziek zijn. Het woord quarantaine komt uit het frans én het Italiaans. Het is afgeleid van het telwoord quarante, quaranta, veertig. In het Venetië in de veertiende eeuw was er een soortgelijk woord. Schepen uit verre landen werden veertig dagen geïsoleerd om verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen. Dus geen veertien, maar veertig dagen. Veertig dagen, daarmee duiden we ook de periode voor Pasen aan. We zonderen ons af, keren ons naar binnen, om met Pasen vernieuwd aan het licht te komen.

 

Zondag 12 januari 2020 Inspiratie ds. Aukje Westra

 

Over geloofsopvoeding hebben we het vandaag. Geloof dragen we over door Bijbelverhalen te vertellen, samen te zingen of door naar de kerk te gaan. Zo wordt het geloofsverhaal doorgegeven. Maar zeker zo belangrijk is dat we kinderen meegeven wat zo belangrijk is aan die verhalen, aan die rituelen. Wat zeggen ze ons? Ik spreek daarom liever van geïnspireerd opvoeden dan van geloofsopvoeding. Bij geloofsopvoeding lijkt het alsof je een pakketje kunt overdragen aan je kinderen, Bidden, naar een christelijke school. Maar velen van ons hebben de ervaring dat hun ouders hen inderdaad een pakketje meegaven, maar toen ze het openmaakten bleek het leeg te zijn. De ouders hadden nooit verteld wat het voor hen betekende. Wil je inspirerend opvoeden, dan zul je zelf geïnspireerd moeten zijn. Of, zoals een deskundige in inspirerend opvoeden Wim ter Horst zegt: Vuur ontstaat alleen maar door vuur.

Kerkdienst Havelte Derde zondag van Advent 15 december 2019

Met ds. Aukje Westra

Liturgische kleur: roze
Hoop

 

Drempelgebed
Vonkje van hoop diep in ons,
goede God, wakker het aan
tot een vlam van vertrouwen.
Wakker aan, wakker aan,
dat wij gaan in vurige liefde.
Vonken die overslaan.
(naar lied 427)

 

Inleiding
Vandaag krijgt u een woord cadeau dat past bij Advent. Het gaat om het woord hoop. Wat is hoop? Waar is hoop? Wanneer hopen we? In het duister gloort een woord: hoop.

 

Liturgie Clemenskerk Havelte
Zondag 20 oktober 2019 Ds. Aukje Westra

 

Vrijheid veroveren

 

Welkom en mededelingen

 

We gaan staan

Stil gebed, drempelgebed

 

Zingen Lied 210: 1, 2 God van hemel, zee en aarde

 

Het koor zingt Aeterna fac (het middendeel)
uit het “Te Deum in D” van Michael Haydn (1737 – 1806) 

 

Gebed om ontferming, afgesloten met het zingen van
Lied 695: 1, 2, 4 Heer, raak mij aan met uw adem

Het koor zingt Laudate dominum uit de vespers van Michael Haydn

Zondag 11 augustus 2019 Ds. Aukje Westra

 

Schaamte
Jaren geleden hielp ik op een avond na een vergadering met de afwas. In de keuken van de kerk waste zij af en ik droogde. ‘Zij’ was een ouderling van kaliber. Een vrouw die graag en goed sprak, behalve tijdens vergaderingen. Met de handen in het sop vertelde ze dat ze alleen maar MULO gedaan, terwijl bijna alle anderen kerkleden minstens op de universiteit hadden gezeten. Ze voelde zich de mindere, was bang om fouten te maken en hield zich daarom stil tijdens vergaderingen. Ik probeerde haar gerust te stellen: “Maar dat hoeft niet! Opleiding zegt niks over wie je bent en wat je kunt.” Dat werkte natuurlijk niet, want schaamte poets je niet weg door het te ontkennen. Ik had beter kunnen vragen naar wat zij dacht dat anderen van haar vinden. Schaamte is slecht denken over jezelf. En schaamte is denken dat anderen dat ook denken. In de ogen van de ander zijn mij niet goed. Denken wij. We wijken af van de norm en schamen ons. We zijn niet wie we eigenlijk hadden moeten zijn. Denken we. Wie zich schaamt, verbergt zich. Vandaag wil ik het met u hebben over jezelf uit schaamte verbergen en tevoorschijn komen, zichtbaar worden.

Clemenskerk Havelte 30 juni 2019 met ds. Aukje Westra

 

Inleiding
De Nederlandse Josephine Rombouts verhuisde met haar gezin naar Schotland. Ze werd houskeerper op het plaatselijke kasteel. Daar werd ze geconfronteerd met de grote kloof tussen gewoon volk en de elite. Om een voorbeeld te noemen, personeel mag niet als eerste de kasteelheer of -vrouw aanspreken, het is eerst zij, dan jij. De kloof betreft ook de rijkdom van de aristocratie versus het sappelen van de gewone bevolking.

 

Op een dag ververste Josephine de snijbloemen in het kasteel en vond een paar takjes van de siererwt in de prullenmand. Ze waren nog niet verwelkt. Josephine nam ze mee en zette ze in een vaasje in haar werkkamer. De volgende ochtend waren ze verdwenen. De tuinman legde het Josephine uit. De bloemen zijn voor en van mevrouw, ook als ze in de prullenmand liggen. Zij had ze opgeruimd. Stikjaloers was Josephine, zelfs die paar weggegooide takjes mocht ze niet hebben. Tot ze een inzicht kreeg. Elke dag was ze bezig met de bloemen, mocht ze boeketten schikken, eraan ruiken, ervan genieten. Maar dat was niet genoeg. Ze moest ze zelf hebben, pas dan was het goed. Toen Josephine daarna de bloemen verzorgde, snoof ze vrijelijk de geur op en genoot ervan. Ze had genoeg. Wat een rijkdom is het als je genoeg hebt, ook als de ander meer heeft.

Zondag 2 juni 2019 met ds. Vijko Top

 

Overdenking

In dagblad Trouw is op de zaterdagen de rubriek ‘Moderne Manieren’ te lezen. Heeft u vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen? Stuur die vragen op en mw. Beatrijs Ritsema probeert een antwoord te geven op uw vraag. Op zaterdag 25 mei j.l. stond een interessante vraag. Met een interessant antwoord van mw. Beatrijs Ritsema. Ik lees vraag en antwoord voor.

 

De vraag:
De zeventienjarige zoon van mijn vriendin wil graag met vier vrienden bij haar thuis een spacecake gaan bakken en consumeren. Hij vraagt haar toestemming en wil er open over zijn in een sfeer van vertrouwen. Als ze geen toestemming geeft, zal het plaatsvinden bij zijn vader of heimelijk bij een van de vrienden. Wat te doen? Verbieden en weten dat het dan elders gebeurt of een veilige omgeving faciliteren en de zaak op de achtergrond in de gaten houden? Van te voren overleggen met de ouders van de vrienden? En wat is de rol van mij, de niet-inwonende vriend van de moeder?