A- A A+

Header PKN

Zondag 23 augustus 2020 Met ds. Aukje Westra

 

Inleiding op het thema van de dienst

Fokke Obbema is een journalist. Hij is een fitte, hardwerkende man, maar krijgt als hij midden 50 in zijn slaap een hartstilstand. Gelukkig dat zijn vrouw nog niet echt sliep, zij redt hem van de dood. Het lichamelijke herstel gaat voorspoedig, maar geestelijk heeft hij meer tijd nodig. De dood heeft hem overrompeld. Hij wordt met zijn neus op de feiten gedrukt: je kunt er van het ene op het andere moment niet meer zijn. Na de schrik komt er verbondenheid. Hij wordt opener en aardiger. Hij leest niet alleen meer reportages over aanslagen in Irak en Afghanistan, maar ook de buurtkrant. En hij interviewt 40 mensen over hoe zij na een crisis zichzelf weer hervinden. De interviews zijn monumenten van kracht in kwetsbaarheid.

Zondag 9 augustus 2020 Sorry Met ds. Aukje Westra

De Amsterdamse gemeenteraad bood vorig jaar zomer excuses aan voor het aandeel van de stad. Premier Rutte bood excuses aan voor de manier waarop de Nederlandse overheid in bezettingstijd had gehandeld. De NS bood een compensatieregeling aan voor de transporten van Joden, Sinti en Roma. Langzamerhand erkennen we de verschrikkingen van de politionele acties in Indonesië. We leven in een tijd van sorry zeggen. De vraag aan u vandaag is: zegt u wel eens sorry? Waarom? En wat komt erbij kijken als we sorry zeggen?

 

Zomdag 12 juli 2020 Clemenskerk Havelte ds. Aukje Westra

Inleiding op de Bijbellezingen
Hoe ziet een ideaal perceel aardappelen eruit? De aardappels groeien op de klei, er valt niet te weinig en ook niet te veel regen. De planten zijn niet aangetast door ziektes als phitophtora. Hoe ziet een ideale tuin eruit? Alles bloeit op zijn tijd, er is geen zevenblad of hagewinde te bekennen, geen slak die de hosta’s aanvreet, geen ree die jonge bloemknoppen verorbert.
Op die manier droomt Jesaja. Nog even en de Joden die weggevoerd zijn naar Babel zullen naar huis terugkeren. Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtestruiken. Alles zal goed komen. Jesaja 55: 10-13
Maar zo eenvoudig is het niet, zegt Jezus. Je zaait, maar slechts een deel van het zaad zal opkomen en vrucht dragen. De aarde moet vruchtbaar zijn. 13: 1-9 Jezus leert ons: Maar je bent geen kasplantje. Je kunt heel wat cynisme, oppervlakkigheid en zorgen aan, omdat je kiemkracht hebt.

Zondag 29 juni 2019 ds. Aukje Westra

 

Intro
De bibliotheek heeft cursussen in de aanbiedingen. Als u lid bent kunt u gratis en voor niks iets leren over bijvoorbeeld digitale fotografie of timemanagement. De cursus die mij het meest opviel was de ‘korte cursus Geluk.’ Ik ga me onmiddellijk inschrijven. Maar ik vrees dat we om gelukkig te worden over een lange adem moeten beschikken.

Zondag 7 juni 2020 met ds. Aukje Westra

 

Ideaal!?

Met medewerking van Sinje Kiel, zang
te beluisteren via http://pkn-havelte.nl/index.php/live-kerkdiensten

 Dienst20200607

Bent u een jokkebrok? Of bent u altijd eerlijk? Als u nu zegt dat u nooit jokt, dan is dit uw eerste leugentje. Als kind jokten we. Nee, wij hadden niet van de chocolade gesnoept, terwijl het bruin om onze mond was. Als ouder kun je erom lachen. Maar wanneer wordt jokken liegen? Je kind die op de middelbare school zit, heeft bijna nooit huiswerk. Hier klopt iets niet. Waarom liegt hij/zij? Schaamte omdat dan zichtbaar wordt dat hij/zij het niet aankan? Angst, omdat hij/zij vreest dat jij woedend wordt?
Wereldwijd wordt er gelogen. China liegt over het aantal mensen dat besmet is met het Corona-virus. Bolsonaro, de president van Brazilië, liegt op twitter dat het bewezen is dat de malariamedicijnen helpen tegen Corona. Twitter heeft de tweets verwijderd. Trump kan er ook wat van.
Met leugens doen we de waarheid geweld aan. Maar altijd eerlijk zijn, is onhaalbaar en onmenselijk. Een kerkdienst over waarheid en leugen, over praktische, bescheiden en flexibele idealen.

 

 

Zondag 24 mei 2020    ds. Aukje Westra    De wijngaard

 

Schriftlezingen
We luisteren naar een lied van de profeet Jesaja. God heeft een wijngaard, maar het is een grote teleurstelling. Jesaja 5: 1-4 Aansluitend luisteren we naar Jezus die een verhaal met een moraal vertelt. Een landeigenaar legt een wijngoed aan en gaat op reis. Hij laat het onderhoud over aan landarbeiders. Ook dit loopt uit op een teleurstelling. Of nog erger, op een moordpartij. Matteus 21: 33-41

Tekst kerkdienst zondag 17 mei 2020 Mw. P. van der Zee

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

 

Mist u het ook zo? De wekelijkse kerkgang? Natuurlijk; we zijn met elkaar verbonden door middel van deze online dienst, maar ik kan me heel goed voorstellen dat u weer even in de kerkbanken wilt zitten; bij binnenkomst de predikant een hand wilt geven en voorafgaande aan de dienst even met uw buurman of buurvrouw wilt bijpraten. Inmiddels zijn de meeste van ons al 8 weken niet meer in de Clemenskerk geweest. Ik vraag mij af of er in de ruim 700 jaar dat dit gebouw er staat ooit een zo lange periode is geweest waarin de gelovigen niet naar deze kerk konden.

LITURGIE ZONDAG 10 MEI 2020 TE HAVELTE; 75 jaar VRIJHEID!!!!

 

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Begroeting
Gebed
Jannes Westerhof over 75 jaar vrijheid
Lied of orgelspel . Suggestie: lied 708: 6 en 14 ‘Mijn schild ende betrouwen...
Bijbellezing uit Psalm 119: 1 – 16 en 73 - 80
Overdenking
Zingen lied 655: 1 – 4 ‘zing voor de Heer een nieuw gezang’
Gebed
Zegen
Orgelspel

Tekst kerkdienst zondag 3 mei 2020 Aukje Westra

Kort voor de Tweede Wereldoorlog was Londen in gevaar. De Engelsen waren bang dat ze aangevallen zouden worden door de Duitsers. En ze waren bang dat Londen dan een chaos zou worden. Er zou paniek uitbreken, mensen zouden gewelddadig worden. Op 7 september 1940 was het zover. Londen werd vanaf dat moment negen maanden gebombardeerd. 40.000 mensen kwamen om, huizen en gebouwen werden vernield. Maar er ontstond geen paniek, mensen werden niet gewelddadig. Kleine kinderen bleven spelen op de stoep, een politieman regelde het verkeer, saai als altijd. De Britten bleven hun theedrinken. Er was veel verdriet en woede. Maar de noodsituatie bracht niet het slechtste in mensen naar boven. Integendeel, ze werden juist socialer.

Gebeden en Overdenking n.a.v. van de Coronapendemie en Psalm 40.

Uitgesproken in de online-viering op zondagmorgen 19 april 2020 te Havelte door Vijko Top.

 

Gebed

Goede God, Schepper van liefde en leven,
de eerste schrik is voorbij en we gaan voorzichtig weer naar de toekomst kijken.
De eerste schrik is voorbij;
we krijgen langzamerhand een beeld van de verwoestende kracht
van zo’n klein virus.

Pasen, 12 april 2020 Overweging bij Johannes 20: 1-18
Ds. Aukje Westra

Ze is de eerste die ontdekt dat het graf van Jezus leeg is. Haar naam is Maria uit Magdala.
Vaak wordt deze Maria verward met anderen Maria’s uit de Bijbel, zoals de moeder van Jezus of Maria de zus van Marta. Maria uit Magdala is afkomstig uit Magdala-Taricheae, een plaats aan het meer van Galilea, in het noorden van Palestina. Dat Tariceae betekent toren van vis, er wordt daar veel vis verhandeld. Maar een viswijf is Maria zeker niet. Ze is van goede komaf, een rijke vrouw. Eén van de Evangelisten, Lucas, schrijft dat Jezus zeven kwade geesten uit haar heeft weggejaagd. Het kan zijn dat ze leed aan psychoses. Maar dat van die zeven kwade geesten kan ook anders uitgelegd worden. In die tijd, in die cultuur, dacht men dat de ziel zeven krachten bezat, zoals zien, voelen, ruiken enz. Die krachten moesten met elkaar in balans zijn. Daar zorgde de achtste, leidende kracht voor. Als je daarover beschikte, was je een evenwichtig persoon. Dat was Maria niet. Ze was een uit lood geslagen vrouw. Jezus geneest haar, brengt haar in contact met die achtste, leidende kracht. Jezus legt uit dat dit godskracht is. Sinds de ontdekking van die kracht trok Maria mee met Jezus. Ze onderhield hem en zijn leerlingen.

Meditatie 1ste week april.

En dan ineens zit je thuis. Nou ineens; we hebben nu drie weken van isolatie achter de rug. De regelmaat uit het leven is verdwenen. Geen kerkdienst op zondag meer, dus geen voorbereiding van de dienst. Ook de gevangenis is nu verboden terrein voor de kerkvrijwilligers; de zondagse rit naar Veenhuizen vervalt dus ook. Mijn cursus in Doorn, waar ik eerlijk gezegd met frisse tegenzin aan begon, maar die inmiddels boeiend bleek te zijn en met een leuke groep collega’s, is ook stilgelegd. Ongewis wanneer hij weer doorstart.

Palmpasen

Palmpasen en Goede Vrijdag: één grote tegenstelling. De ene dag wordt Jezus door zijn leerlingen en volgers geëerd als de grote Rechtvaardige bij uitstek, als Heiland en Verlosser. Een paar dagen later wordt Jezus behandeld als een gevaarlijk virus dat bestreden moet worden met alle middelen die voorhanden zijn. Een virus waar het heilige gebod ‘Gij zult niet doden’ niet voor geldt. De verering die Jezus ondergaat bij zijn intocht in Jeruzalem is daardoor verdacht.