Afdrukken

Naar de Kerk

De coronamaatregelen vanaf  19 oktober
In onze kerk geldt een maximum van 30 kerkbezoekers exclusief ‘personeel’. We hoeven ons niet van tevoren aan te melden. Registratie van de aanwezigen gebeurt bij de deur. Maar, vol = vol en dat is bij 30 eerder dan bij 50!
Als blijkt dat het maximum regelmatig gehaald wordt en het dus vaker voorkomt dat mensen geweigerd moeten worden, kan het zijn dat we weer terug moeten naar het veel bewerkelijker reserveringssysteem. Zo’n wijziging wordt in een nieuwsbrief medegedeeld. U wordt nadrukkelijk gevraagd om een mondkapje te dragen vanaf binnenkomst totdat u uw plaats heeft ingenomen en opnieuw na afloop van de dienst tot u buiten bent.
De overige regels zijn nog onverkort van toepassing: niet gaan als je je ziek voelt, handen desinfecteren bij binnenkomst, afstand houden, plaats wordt toegewezen, eenrichtingsverkeer.
Het wordt niet leuker, het is zo misschien niet meer uitnodigend om naar de kerk te komen. Het is streng, maar daardoor ook veilig en dat voelt dan weer goed. Zo merk ik dat degenen die wél komen het samen vieren en samen geloven, ook al is het anders dan anders, heel erg waarderen.
Gelukkig bieden de beeld- en geluidsweergave nog een andere manier aan om onze betrokkenheid op elkaar te ervaren. We zijn blij dat dit ook erg gewaardeerd wordt.
Toch, wat zal het mooi zijn als we weer samen kunnen komen om samen te vieren. We mogen hopen, bidden en daarnaar vooruitzien.
Pie Jesu, I have a dream.