A- A A+

Header PKN

Gebruiksplan Clemenskerk in Corona tijd.

Algemeen.
1. Per zondag is er maximaal één dienst.
2. Er wordt geen koffie geschonken na afloop van de dienst.
3. Er is geen gemeentezang, zingen is een mogelijke bron van besmetting. We maken gebruik van alternatieve muziekvormen.
4. De onderlinge afstand tussen bezoekers is 1½ meter; deze afstand geldt niet voor gezinsleden.
5. In het kerkgebouw geldt één richtingsverkeer, zodat we elkaar niet hoeven te passeren op een te kleine afstand.
6. Mensen die verkouden zijn of zich niet fit voelen worden gevraagd niet te komen.
7. Er is geen vrije keuze van zitplaatsen tijdens de dienst. De coördinatoren wijzen de bezoekers een zitplaats aan.
8. Bij de ingang van de kerk en in het toilet zullen ontsmetting middelen worden geplaatst.
9. Er wordt een gebruikersplan, met algemene regels over het gebruik, schoonmaak en andere huishoudelijke zaken, gemaakt voor de kerk.

 

Procedure aanmelding kerkgangers
10. Om een dienst te kunnen bezoeken moet men zich aanmelden,
11. Voor de kerkdienst kan men zich, uiterlijk vrijdag voorafgaande aan de betreffende zondag aanmelden bij de scriba telefonisch of per mail.
12. Aanmelding gaat op volgorde van binnenkomst.
13. Bij de aanmelding moet vermeld worden met hoeveel personen de dienst bezocht zal worden.
14. Als er teveel aanmeldingen zijn, krijgen mensen uiterlijk zaterdagmorgen bericht dat ze de dienst niet kunnen bezoeken.
15. Bezoekers die worden gehaald door anderen en gezamenlijk reizen worden niet beschouwd als een gezin en dienen in de kerk onderling en naar anderen, de minimale afstand van 1½ meter aan te houden.
16. Bezoekers die niet aangemeld zijn kunnen, indien er nog plaats beschikbaar is slechts beperkt de kerkdienst bijwonen.
17. Voor het parkeren van auto’s is voldoende plaats om de gepaste afstand in acht te nemen.

18. Bezoekers die per fiets komen worden verzocht ook in de fietsenberging voldoende afstand te bewaren: Entree fietsenberging rechterdeur, uitgang linker deur.

 

Tijdens de dienst
19. Voor het begeleiden van bezoekers en controle op de veiligheidsvoorschriften worden coördinatoren aangesteld, die herkenbaar zijn door hesjes.
20. Voordat de kerk mag worden betreden zal gevraagd worden naar de gezondheid van de bezoekers. Bij twijfel geldt: geen bezoek aan de dienst.
21. Bij binnenkomst dienen bezoekers hun handen ontsmetten.
22. Binnentreden van de kerk is via de ingang onder de toren/ of Nije Wheeme met een minimale onderlinge afstand van 1½ meter.
23. Bezoekers worden door een coördinator naar een plaats in de kerk gebracht/verwezen. Deze aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
24. Het is niet toegestaan om op een andere plaats te gaan zitten, dan die door de coördinator is aangewezen. Ook niet als de bezoeker gewend is om op een vaste plaats te zitten.
25. Garderobe is niet beschikbaar. Jassen worden meegenomen. De garderoberuimte is te krap om de 1½ meter afstand in acht te nemen ook de garderobe wagen wordt niet gebruikt. (Verwarming kan eventueel lager gezet zodat we met de jas aan in de kerk kunnen zitten)
26. Het toilet mag alleen in uiterste noodzaak worden gebruikt en wordt na iedere gebruiker direct door de koster /beheerder gereinigd en ontsmet. We streven naar diensten van maximaal drie kwartier en hopen ook hiermee om noodzakelijk toilet bezoek te voorkomen.
27. Er worden geen handen gegeven, een knikje door de ouderling van dienst is voldoende.
28. Er wordt gecollecteerd middels een collecte schaal bij de uitgang.De doelen waarvoor wordt gecollecteerd worden zoals gebruikelijk afgekondigd en tevens in het contactblad vermeld.
29. De lessenaar en de microfoon zullen steeds worden schoongemaakt als er iemand anders plaatsneemt achter de lessenaar en/of de microfoon. Hiervoor staat een bakje met schoonmaak doekjes op de liturgische tafel. Voor de lector zal een separate microfoon worden geplaatst.
30. Na de dienst verlaten de mensen de kerk via het koor door de Nije Wheeme. Wij verlaten de kerk met respect voor de afstand tot mensen anderhalve meter en houden deze afstand ook buiten in acht.

 

Na de dienst
31. Na iedere kerkdienst wordt de kerk grondig schoon gemaakt voor dat er op nieuw gebruik wordt gemaakt van de kerk (schoonmaak vind plaats op woensdag of indien noodzakelijk eerder).
32. Uw eigen verantwoordelijkheid bij het naleven van de regels blijft voor Uw eigen veiligheid en die van anderen steeds van primair belang!

Kerkdiensten

zo 12 juli 2020 10:00 uur
Ds. Aukje Westra

Clemenskerk, Havelte
zo 19 juli 2020 10:00 uur
Mw. Ds. L.P. Cnossen, Oosterwolde

Clemenskerk, Havelte
zo 26 juli 2020 10:00 uur
Mw. P. van der Zee, Havelte

Clemenskerk, Havelte
zo 02 aug 2020 10:00 uur
Mw. Ds. P. van den Briel-Moerman, Heerenveeen

Clemenskerk, Havelte
zo 09 aug 2020 10:00 uur
Ds. Aukje Westra

Clemenskerk, Havelte
zo 16 aug 2020 10:00 uur
Ds. Vijko Top

Clemenskerk, Havelte
zo 23 aug 2020 10:00 uur
Ds. Aukje Westra

Clemenskerk, Havelte
zo 30 aug 2020 10:00 uur
Mw. Ds. T. Braam, Dwingeloo

Clemenskerk, Havelte
zo 06 sept 2020 10:00 uur
Ds. Vijko Top

Schoolstraat, Uffelte

Ook in de kerk

Agenda is leeg