A- A A+

Header PKN

Kerk HavelteKerk Uffelte


Protestantse Gemeente Havelte e.o.
Brief van de kerkenraad aan gemeenteleden.

 

Havelte, 26 maart 2020


Geachte gemeenteleden,


Voor de tweede keer sturen wij u een brief. Wij maken geen gewoonte van het gebruik van de (mail)adressen die in de kerkelijke ledenadministratie staan, maar in deze tijd willen wij graag in contact blijven met u.


De Corona-pandemie vraagt voortdurend om aanpassingen. De regering raadpleegt wetenschappers probeert burgers zoals u en ik zover te krijgen de adviezen na te leven. Er wordt een beroep gedaan op onze burgerzin. Dat is een prachtig woord. Het heeft zin om je als redelijke burgers te gedragen. Voor jezelf én voor de mensen om je heen. Uw gezondheid is mijn gezondheid.


Premier Rutte vertelde het tijdens zijn eersgrote, landelijke persconferentie al dat het moeilijk is om direct de juiste maatregelen te nemen. Op basis van 50 procent kennis maatregelen nemen die voor 100 procent passend zijn en achteraf de juiste blijken te zijn is onmogelijk. Het is voortdurend passen en meten.


Voor ons als geloofsgemeenschap is de situatie niet anders. Wij zijn afhankelijk van de adviezen van wetenschappers. Wij houden ons, net als de regering, aan de adviezen van het RIVM. Op grond van de kennis die we nu hebben (donderdag 26 maart 2020) delen wij u het volgende mee.


- De kerk is dicht. Overdracht van het Corona-virus gebeurt ook via deurkrukken, een pen (denk aan de pen waarmee we gebedsintenties opschrijven in het gebedenboek), de bank of de stoel waar we op zitten, en natuurlijk via de lucht als we niezen of hoesten.
Daarom hebben we besloten de kerk te sluiten. Voor begrafenissen is de kerk wel beschikbaar.


- Het kerk-zijn gaat door, ook al is het kerkgebouw gesloten. Berichten worden via de Facebookpagina van de kerk en via de website doorgegeven. Iedere woensdagavond van 19.00 – 19.15 wordt de klok geluid. Vanaf volgende week wappert er een vlag bij de kerk.

Vlag Corona
- Er worden online kerkdiensten georganiseerd op Palmpasen, Goede Vrijdag en Pasen. Op deze dagen wordt er op de reguliere tijd, Goede Vrijdag om 19.30 uur, Palmpasen en Pasen om 10.00 uur een korte kerkdienst uitgezondenij weten nu nog niet of dat een uitzending in geluid en beeld wordt of alleen in geluid. We onderzoeken de technische mogelijkheden. Voorganger op Goede Vrijdag is Pauline van der Zee, op Palmpasen en Pasen gaan beide predikanten voor. Ook onderzoeken we of we gemeenteleden bij de voorbereidingen kunnen betrekken. Natuurlijk houden we de richtlijnen steeds goed in het oog. Via de website www.pkn-havelte.nl kunt u de uitzendingen ook op een later tijdstip beluisteren.


- Collectes. De gebruikelijke collectes op zondagmorgen vallen voorlopig weg. Maar er kan altijd gedoneerd worden via de spaardoosjes. Het geld dat via de spaardoosjes binnenkomt wordt voor 100 procent doorgegeven aan goede doelen dichtbij en veraf! Zie het Contactblad van maart 2020. Een gift overmaken kan natuurlijk ook.


- Meditaties. Voor vers geestelijk voedsel kunt u terecht op de website van de kerk. Iedere week verschijnt er een meditatie van de hand van predikanten en eventueel anderen.


- Het Feest van de Geest gaat dit jaar niet door.


- De aprilvakantie van de predikanten komt te vervallen.


- En misschien wel het belangrijkste: Wij horen van veel mensen dat ze geholpen worden of anderen helpen. Geweldig en hartverwarmend! Mocht u het gevoel hebben dat er iemand tussen wal en schip valt ..... meld het ons!


Namens de kerkenraad een hartelijke groet,


Bert Knol (kerkrentmeesters), Anneke Mulder (diaconie), Vijko Top (predikant), Klaas
de Vries (voorzitter), Aukje Westra (predikant), Ineke Zijlstra (scriba)

Kerkdiensten

Agenda is leeg

Ook in de kerk

Agenda is leeg