A- A A+

Header PKN

Kerk-op-Schoot met Pinksteren

KerkOpSchoot

Met Pinksteren, zondag 20 mei is er weer Kerk-op-Schoot voor de allerkleinsten. We verzamelen even over half tien in het koor van de kerk. We gaan de kijken of de Geest daar wil waaien.

Tot ziens, Aukje Westra

 

Feest van de Geest 2018

Dit jaar vindt weer het Feest van de Geest plaats. Een combinatie van kerk en kunst. Rond Hemelvaart en Pinksteren zullen er kunstwerken geëxposeerd worden in verschillende kerken in de Kop van Overijssel en Zuid West Drente. Het thema dit jaar is: “Levensadem”.  


Als alle hoop vervlogen is, het leven leeg is door gemis, waait de adem van Gods Geest door het huis. Het verhaal van Pinksteren, over de “Heilige Geest” die waait waarheen zij wil, betekent, dat er een tomeloze kracht tot ons komt. Net als de wind, verrassend en onverwacht, verfrissend en meeslepend in haar vaart. Die geestdrift raakt ons aan, wij ademen op en krijgen nieuwe energie. Gevoed met “levensadem” worden we enthousiast en komen we in beweging.


De kerken zijn open op 10, 12  en 13 mei en 19-21 mei van 13.00-17.00 uur. Vrijwilligers zorgen voor een gastvrije ontvangst. Komt u ook kijken?


In de Clemenskerk Havelte exposeren de kunstenaars,  Coby Bos en Harm Echten.


Op zondagmiddag  13mei is er een concert in de Clemenskerk en  daarom gesloten voor de expositie.


De commissie Feest van de Geest,  Els de Jonge, Klaas Bos en Alice v Leussen.

 

Agenda

 

24 mei               20.00 uur                Nije Wheeme              Kerkenraadsvergadering
10 t/m 12 mei +
19 t/m 21 mei    13.00 tot 17.00 uur    Clemenskerk               Feest van de Geest

 

Oproep voor de Fancy fair: Samen voor WanaZiwi            

In het vorige kerkblad heeft u kunnen lezen dat wij op zaterdag 9 juni van 10 tot 14 uur een fancy fair houden in onze kerk in Havelte. Iedereen is van harte welkom op dit gezellige evenement met verschillende activiteiten voor jong en oud, leuke workshops, diverse kraampjes en lekkere hapjes en drankjes. De opbrengst van deze fancy fair komt volledig ten goede aan WanaZiwi, een naaiatelier voor dove vrouwen in Tanzania dat wordt ondersteund door onze diaconie.  


Doe je mee?
Om deze fancy fair tot een groot succes te maken, hebben we nog wel wat spullen nodig om te verkopen. U kunt ons hierbij helpen.


Vanaf zondag 13 mei kunt u wekelijks in de kerk inleveren:
    • Eén à twee mooie boeken waar u ook graag een ander van laat genieten;
    • Leuke glossy’s zoals Noorderland, Quest, Linda, Delicious etc die van eigenaar mogen wisselen;
    • Kindertijdschriften als Donald Duck, Tina waar ook andere kindertjes nog veel plezier aan kunnen beleven;
    • Leuke nieuwe prijsjes voor het Rad van Fortuin.

 

Op vrijdagavond 8 juni tussen 17.00 en 19.00 uur of zaterdag 9 juni tussen 8.00 en 9.30 uur kunt u ons verrassen met:
    • Stekjes van binnen of buitenplanten in potjes;
    • Groenten uit eigen tuin;
    • Tuin brocante van zink, riet of terracotta. houten kratjes, vuurkorfjes etc zijn ook leuk (niet te groot);
    • Eieren (vers);
    • Baksels als cake, koek, appeltaart, cup cakes, boterkoek, knieperties (verpakt), vanaf 6 mei komt hiervoor een intekenlijst in de kerk te liggen);

 

De opbrengst wordt volledig aan WanaZiwi geschonken.

 

Een financiële bijdrage op het rekeningnummer van de diaconie,  onder vermelding van WanaZiwi is natuurlijk ook welkom. NL57RABO 0363354530

Voor vragen bel of mail naar Hetty Jonkers (06-44345496/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Rineke Veldman (0521-342921/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

WanaZiwi HELP DE DIACONIE OM DEZE FANCY FAIR TOT EEN GROOT SUCCES TE MAKEN.

Koffieochtenden

Een ietwat misleidende titel. Ja, er wordt goede koffie geschonken. En ja, we praten veel.
Maar het zijn wel gesprekken met diepgang.
Het afgelopen jaar zijn teksten van Pater Jezuïet Loed Loosen uitgangspunt geweest voor onze gesprekken. Hij heeft een glashelder en toegankelijk boek geschreven met als titel ‘Het Derde Testament’. ‘De verhalen van het Eerste (oude) en Tweede (Nieuwe) Testament werpen nog steeds licht op ons leven nu,’ schrijft Loed Loosen. ‘De Bijbel gaat namelijk niet over vroeger, maar wil ons de ogen openen voor wat er aan de orde is in de realiteit van ons geleefde leven vandaag.
De Bijbel is geen gesloten boek, maar zet ons op weg naar het vervolg ervan in onze tijd. Wij mogen het bijbelverhaal als het ware verder schrijven: het derde testament.’
Het is een boek met twaalf hoofdstukken. Het afgelopen jaar hebben we zeven hoofdstukken gelezen en besproken. Dit jaar gaan we door met lezen en starten met hoofdstuk 8.
U bent gewoon welkom om een keer mee te doen. Het is geen verplichting om elke keer te komen. Een aantal deelnemers heeft het boek zelf aangeschaft (bijvoorbeeld via Bol.com), voor degene die een keer wil kennismaken ligt een leen-exemplaar klaar.


Vijko Top


Plaats: Nije Wheeme
Wanneer: elke eerste woensdag van de maanden oktober t/m april
Tijd: 9.30 – 11.30u.
Entree: gratis

 

Teruglezen tekst kerkdiensten

Vanaf 4 juni zal, nadat de kerkdienst heeft plaats gevonden, de tekst van deze dienst op de website worden gepubliceerd. U kunt deze tekst vinden onder het menu-item 'Tekst Kerkdiensten'.

 

 

Bij wie hoor ik?

Twee dominees in één gemeente, dat kan verwarring scheppen. Want wie hoort bij wie? In overleg met de kerkenraad en onze begeleidingscommissie is er een indeling gemaakt. De predikanten zijn gekoppeld aan de contactpersonen en hun wijken. We komen allebei in alle dorpen. Maar wij kunnen ons voorstellen dat u niet uit uw hoofd weet in welke kerkelijke wijk u woont. Daarom hieronder een opsomming van straten, deels voor de ene predikant, deels voor de andere. U hoeft dit overzicht niet uit uw hoofd te leren. Als u naar de pastorie belt, kijken wij wie bij wie u hoort. En, zoals al eerder gezegd, we zijn flexibel. Indien nodig of wenselijk ruilen we.
Wijkindeling Predikanten zie  Hoofdmenu/Gemeente/adressen

 

Wegwijzer

 

 

Collectemunten

We hebben dhr. J. Bison bereid gevonden om naast dhr. H. Brouwer de uitgifte van de collectemunten te verzorgen.
De verkoop van de collectemunten vindt daarom vanaf nu naast de 3e donderdagavond van de maand ook plaats op de 3e vrijdagmorgen.
De tijdstippen zijn nu 3e donderdag van 20.00 - 20.30 u en 3e vrijdag van 10.30 - 11.00 u. in 'De Nije Wheeme'

Ook is er na overleg besloten om de verkoop in de decembermaand door te laten gaan.
De verkoop is daarom in alle maanden van het jaar, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus.


Geld moet rollen

De kerkenraad heeft ermee ingestemd om per 1 september a.s. de collectebonnen niet meer uit te geven, maar te vervangen door collectemunten.

 

Waarom collectemunten i.p.v. collectebonnen en wat zijn de voordelen?

 • Munten gaan langer mee en zijn duurzamer voor het milieu.
 • Munten zijn veel makkelijker te tellen op kleur.
 • Munten zijn hygiënischer, eventueel makkelijk te wassen.
 • Introductie van de € 2,- munt, naast de € 0,50 en de € 1,00 munten.
 • Altijd gepast, nooit meer op zoek naar kleingeld.
 • Geen contant geld meer in omloop.
 • Ontvangst van een duplicaat van de machtiging als betalingsbewijs voor de Belastingdienst.

De munten zijn 29 mm reliëfmunten met de volgende kleuren:

 • € 0,50   groen
 • € 1,00   rood
 • € 2,00   blauw

De al uitgegeven collectebonnen blijven nog geldig tot 1 februari 2017, maar vanaf 1 september 2016 worden er alleen nog munten uitgegeven.

 

Om contant geld bij de aankoop van collectemunten te vermijden en alles via de bank te laten verlopen is het volgende besloten:

 • Elke 3e donderdagavond van de maand is er om 19.30 u, voorafgaande aan de kerkenraadsvergadering, de mogelijkheid om munten te kopen in de “Nije Wheeme”.
 • De munten worden verkocht in sets van 20 stuks van eenzelfde muntwaarde (of een veelvoud hiervan). Bij aankoop tekent u een machtiging als betalingsbewijs. Dit is tevens een bewijs voor de Belastingdienst i.v.m. de ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling)-status van kerken.

Bovenstaande geldt niet alleen  voor degenen die al gewend waren om collectebonnen te kopen, misschien zijn er nu wel meer mensen die de aanschaf van munten overwegen.
Contant geld tijdens de collectes is uiteraard altijd mogelijk en welkom!!

 

De kerkrentmeesters

Het CONTACTblad nu in zijn geheel op deze website.

Tot nu toe ontving u het Contactblad bijna maandelijks bij u thuis, de papieren versie.
Vanaf nu kunt u het Contactblad ook digitaal lezen op de website, bij Hoofdmenu gaat u naar beneden naar Contactblad, daar vindt u de gehele inhoud.

Kerkkoor

Het kerkkoor staat onder leiding van dirigent  Johan Rodenhuis.
Het kerkkoor repeteert op donderdagochtend van 09.30 – 11.15 uur in de Nye Wheeme .
Ook kijken wij uit naar nieuwe leden , vooral een paar mannen die het koor wat meer body kunnen geven .
U bent van harte welkom .

Voor meer informatie: klik hier

Kerkdienst beluisteren op afstand

Voor degenen, die niet of erg moeilijk in de kerk kunnen komen bestaat sinds kort de mogelijkheid om de dienst toch rechtstreeks mee te maken.

Deze zomer zijn we gestopt met de verspreiding van cassette bandjes. Als opvolger van de bandjes is gestart met de zogenaamde Lukas ontvanger. Een kastje ter grootte van een koekjes trommel, maar met geheel andere inhoud.

Middels een telefoon- of internet aansluiting kan deze ontvanger rechtstreeks een kerkdienst vanuit Havelte weergeven. Ook is het mogelijk om een dienst van een vorige week opnieuw te beluisteren.

Voor het plaatsen van deze Lukas ontvangers wordt 50 euro waarborg gevraagd. De kastjes blijven eigendom van de kerk. Na inleveren komt de waarborg weer retour.

 

Degenen die in het bezit van een computer zijn kunnen ook zonder Lukas ontvanger zowel de dienst rechtstreeks als een dienst uit het archief beluisteren via de website www.pkn-havelte.nl

Zowel met Lukas ontvanger als computer is het niet mogelijk om rechtstreeks de diensten uit Uffelte te beluisteren, maar in de meeste gevallen is binnen één of twee uur na de dienst de opname op internet beschikbaar.

Kerkdiensten

zo 27 mei 2018 10:00 uur
Ds. A. Westra
Viering Heilig Avondmaal, Kindernevendienst
Clemenskerk, Havelte
zo 03 juni 2018 10:00 uur
Ds. V. Top
Kindernevendienst
Clemenskerk, Havelte
zo 10 juni 2018 10:00 uur
Dhr. P.T. van Engen, Noordwolde
Kindernevendienst
Clemenskerk, Havelte
zo 17 juni 2018 10:00 uur
Ds. A. Westra
Kindernevendienst
Clemenskerk, Havelte
wo 20 juni 2018 19:30 uur
Ds. V. Top

Molenhof, Havelte
zo 24 juni 2018 10:00 uur
Ds. V. Top
Kindernevendienst
Clemenskerk, Havelte
zo 01 juli 2018 10:00 uur
Mw. Ds. L.P. Cnossen, Oosterwolde
Kindernevendienst
Clemenskerk, Havelte

Ook in de kerk

vr 25 mei 2018 19:00 uur
Kerkelijk Huwelijk

Clemenskerk, Havelte