A- A A+

Header PKN

Samenspraak 20 november in het Veurhuus

Samenspraak

 

Eind November ben ik een paar dagen op stap. Daarom is in overleg met de leiding van “WelKom” de datum van Samenspraak in het Veurhuus aan de Hofweg voor November gewijzigd. Voor één keer is er dan Samenspraak op de 3e Woensdag. Dat is 20 November. De aanvangstijd is zoals altijd om 10.30 uur.

 

Bent u nog niet eerder bij Samenspraak geweest? U bent van harte welkom om eens te kijken of het iets voor u is. Bij Samenspraak praten we samen over een onderwerp. Meestal aan de hand van een kort verhaal, een stukje uit de bijbel, andere teksten die hier bij passen, ook wel een belevenis van een van de aanwezigen. We zingen wat of luisteren naar muziek. Men mag er ook gewoon bij zitten. Het zijn bijeenkomsten in een ontspannen en gemoedelijke sfeer.
Vooraf wordt zoveel mogelijk aan ieder die misschien belangstelling hiervoor heeft een uitnodiging gegeven. Maar ook als u geen uitnodiging hebt, bent u van harte welkom.

 

Met hartelijke groet,
Greet Bijl-Valk, kerkelijk werker

 

 

Gemeenteavond op 27 november, visie op de toekomst.

woensdag 27 november om 19.30 uur in de Nije Wheeme. Hoe we de avond vorm willen geven is nu nog niet bekend.


Het is goed om met elkaar na te denken over wat geloven voor ons is; welke kerkdiensten passen daarbij, welke andere activiteiten? Heeft dat consequenties voor de inrichting van de kerk en de Nije Wheeme? We kunnen elkaar op de gemeenteavond vertellen waar we kansen zien voor onze gemeente en waar bedreigingen; het is de bedoeling om met elkaar te delen waar we blij van worden en elkaar mee te nemen in onze zorgen. Kortom: met welke visie op de toekomst gaan we verder? Dit is de vraag die centraal staat op de gemeenteavond.
Besluiten zijn dan nog niet aan de orde, maar we proberen wel met elkaar aanwijzingen te vinden voor een mogelijke aanpak. Daarbij zijn meedenkers nodig.
Doet u ook mee op 27 november?

Klaas de Vries

 

 

Gedachtenisdienst zondag 24 november

Droefenis en vreugde
Wanneer je blij bent, schouw dan diep in je hart en je zult zien dat wat smart gegeven heeft, ook vreugde kan brengen. Wanneer je verdrietig bent, blik dan opnieuw in je hart en je zult zien dat je weent om wat je vreugde schonk. Kalil Gibran.
Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarna begint de Adventstijd en leven we toe naar Kerst. Op deze zondag kijken we terug en gedenken we de gemeenteleden die het afgelopen jaar overleden zijn. Voor ieder van hen steken we een kaars aan. Maar ook aan anderen wordt gedacht. Tijdens de kerkdienst wordt u uitgenodigd om naar voren te komen en een kaarsje aan te steken voor een overleden geliefde, als gebaar van gebed bij een oud of nieuw gemis.

 

Het Kerkkoor o.l.v. Ruth Pos en Johan Rodenhuis werkt mee aan de dienst en zingt o.a. lied 730: Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn, en vergeet niet, dat zij kwamen langs de straten van de pijn, langs de wegen van het lijden, door het woud van eenzaamheid, naar het dag en nacht verbeide vaderhuis, hun toebereid.

 

 

Agenda

14 nov.      Nije Wheeme   20.00 uur     Kerkenraadsvergadering
27 nov.      Nije Wheeme   19.30 uur     Gemeenteavond

 

 

Koffieochtenden / Leerhuis

De koffieochtenden zijn van karakter veranderd: het is meer een studie- en gespreksgroep geworden. Een boek vormt het uitgangspunt voor het gesprek. En dat gesprek kan alle kanten uitgaan: dat hangt van de deelnemers af. 

 

Niet alleen voor gelovige mensen kunnen deze ochtenden verrijkend zijn. Ook nieuwsgierige mensen die geen kerkelijke achtergrond hebben zijn van harte welkom. U kunt vrijblijvend een keer komen kennismaken. 

 

We lezen het komend seizoen gedeelten uit het boek ‘In mij stroomt een rivier’.
Op de achterflap van het boek is geschreven:
‘Remonstranten benadrukken graag de diversiteit van hun spiritualiteit. - 'Geloof begint bij jou'. Maar hoe zit het met hun voorgangers: wat betekent geloof voor hen? Het honderdjarig bestaan van het Convent van Remonstrantse Predikanten vormt voor vierentwintig remonstrantse predikanten een mooie aanleiding om iets te schrijven over de bron van hun spiritualiteit. De variëteit aan invalshoeken inspireert en geeft de lezer ruimte een eigen weg te gaan.

 

Gespreksleider: Vijko Top
Plaats: Nije Wheeme/ Clemenskerk Havelte
Wanneer: eerste woensdag van de maand. Van oktober 2019 t/m april 2020.
Tijd: 9.30 – 11.00 uur
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Teruglezen tekst kerkdiensten

Nadat de kerkdienst heeft plaats gevonden zal de tekst van deze dienst op de website worden gepubliceerd. U kunt deze tekst vinden onder het menu-item 'Tekst Kerkdiensten'.

 

 

Bij wie hoor ik?

Twee dominees in één gemeente, dat kan verwarring scheppen. Want wie hoort bij wie? In overleg met de kerkenraad en onze begeleidingscommissie is er een indeling gemaakt. De predikanten zijn gekoppeld aan de contactpersonen en hun wijken. We komen allebei in alle dorpen. Maar wij kunnen ons voorstellen dat u niet uit uw hoofd weet in welke kerkelijke wijk u woont. Daarom hieronder een opsomming van straten, deels voor de ene predikant, deels voor de andere. U hoeft dit overzicht niet uit uw hoofd te leren. Als u naar de pastorie belt, kijken wij wie bij wie u hoort. En, zoals al eerder gezegd, we zijn flexibel. Indien nodig of wenselijk ruilen we.
Wijkindeling Predikanten zie  Hoofdmenu/Gemeente/adressen

 

Wegwijzer

 

 

Collectemunten

De tijdstippen van uitgifte zijn nu 3e donderdag van 20.00 - 20.30 uur en 3e vrijdag van 10.30 - 11.00 uur van de maand door de heer H.Brouwers en de heer W.Schreurs in 'De Nije Wheeme'.
Ook is er na overleg besloten om de verkoop in de decembermaand door te laten gaan.
De verkoop is daarom in alle maanden van het jaar, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus.

 

Geld moet rollen

Waarom collectemunten i.p.v. collectebonnen en wat zijn de voordelen?

  • Munten gaan langer mee en zijn duurzamer voor het milieu.
  • Munten zijn veel makkelijker te tellen op kleur.
  • Munten zijn hygiënischer, eventueel makkelijk te wassen.
  • Introductie van de € 2,- munt, naast de € 0,50 en de € 1,00 munten.
  • Altijd gepast, nooit meer op zoek naar kleingeld.
  • Geen contant geld meer in omloop.
  • Ontvangst van een duplicaat van de machtiging als betalingsbewijs voor de Belastingdienst.

De munten zijn 29 mm reliëfmunten met de volgende kleuren:

  • € 0,50 groen
  • € 1,00 rood
  • € 2,00 blauw

De munten worden verkocht in sets van 20 stuks van eenzelfde muntwaarde (of een veelvoud hiervan). Bij aankoop tekent u een machtiging als betalingsbewijs. Dit is tevens een bewijs voor de Belastingdienst i.v.m. de ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling)-status van kerken.

Voor de tijden van Verkoop/uitgifte zie rubriek Collectemunten.

 

Het CONTACTblad nu op deze website.

Tot nu toe ontving u het Contactblad bijna maandelijks bij u thuis, de papieren versie.
Vanaf nu kunt u het Contactblad ook digitaal lezen op de website, bij Hoofdmenu gaat u naar beneden naar Contactblad, daar vindt u de inhoud. In verband met de privacy regels is in de digitale versie de privacy gevoelige informatie weggelaten.

Kerkkoor

Het kerkkoor staat onder leiding van dirigent  Johan Rodenhuis.
Het kerkkoor repeteert op donderdagochtend van 09.30 – 11.15 uur in de Nye Wheeme .
Ook kijken wij uit naar nieuwe leden , vooral een paar mannen die het koor wat meer body kunnen geven .
U bent van harte welkom .

Voor meer informatie: klik hier

Kerkdienst beluisteren op afstand

Voor degenen, die niet of erg moeilijk in de kerk kunnen komen bestaat sinds kort de mogelijkheid om de dienst toch rechtstreeks mee te maken.

Deze zomer zijn we gestopt met de verspreiding van cassette bandjes. Als opvolger van de bandjes is gestart met de zogenaamde Lukas ontvanger. Een kastje ter grootte van een koekjes trommel, maar met geheel andere inhoud.

Middels een telefoon- of internet aansluiting kan deze ontvanger rechtstreeks een kerkdienst vanuit Havelte weergeven. Ook is het mogelijk om een dienst van een vorige week opnieuw te beluisteren.

Voor het plaatsen van deze Lukas ontvangers wordt 50 euro waarborg gevraagd. De kastjes blijven eigendom van de kerk. Na inleveren komt de waarborg weer retour.

 

Degenen die in het bezit van een computer zijn kunnen ook zonder Lukas ontvanger zowel de dienst rechtstreeks als een dienst uit het archief beluisteren via de website www.pkn-havelte.nl

Zowel met Lukas ontvanger als computer is het niet mogelijk om rechtstreeks de diensten uit Uffelte te beluisteren, maar in de meeste gevallen is binnen één of twee uur na de dienst de opname op internet beschikbaar.

Kerkdiensten

zo 17 nov 2019 10:00 uur
Mw. J. Doeven, Zuidwolde

Clemenskerk, Havelte
wo 20 nov 2019 19:30 uur
Ds. A. Westra
Heilig avondmaal
Molenhof, Havelte
zo 24 nov 2019 10:00 uur
Ds. A. Westra
Gedachteniszondag, m.m.v. Het Kerkkoor
Clemenskerk, Havelte
zo 01 dec 2019 10:00 uur
Dhr. W.H. Eringa, IJsselmuiden
1e Advent
Schoolstraat, Uffelte

Ook in de kerk

Agenda is leeg