A- A A+

Header PKN

Digitale Nieuwsbrief januari 2022

 

Eerst een wisseling van de wacht
Op zondag 16 januari zullen we in de dienst aandacht besteden aan het komen en gaan van kerkenraadsleden en leden van de colleges. Dit zou een feestelijke viering van samen gemeentezijn moeten worden. In een goed gevulde kerk de mensen die veel tijd en aandacht aan de kerk besteed hebben daarvoor bedanken. En daarna de aantredende mensen en de blijvers een hart onder de riem te steken.


Maar helaas, voor deze zondag zit die volle kerk er nog niet in. Maar we kunnen wel via het beeldscherm de mensen zien om wie het gaat. We horen wat de gaande mensen de afgelopen tijd voor kerkenraad en vooral voor de gemeente betekend hebben.
Helaas zullen ze niet horen dat u die woorden met een gul applaus onderstreept. En dat is jammer, want een dankbaar applaus hebben zij wel verdiend!


Na het afscheid is er de benoeming en bevestiging van nieuwe leden. We mogen als gemeente blij zijn dat zij hun verantwoordelijkheid willen nemen. Zij zullen dat doen door op hun eigen manier en op een bij hen passende plaats hun rol te vervullen.
We zijn blij dat zij dit willen doen, geweldig.

 

Wisselen van de wacht
Zondag 16 januari is aandacht besteed aan de gaande en komende mensen in het bestuur van onze gemeente. De ouderlingen Cees Heggen, Gea Koldeweij en Harry Oosterwijk, de diakenen Hetty Jonkers en Anneke Mulder en kerkrentmeester Erwin Jansen hebben nu hun taak neergelegd. De kerkrentmeesters hadden al met een attentie afscheid genomen van Erwin. Voor de anderen was dit een afscheid van de kerkenraad. Jarenlang hebben zij hun werk in samenwerking met anderen gedaan. Klaas de Vries heeft hen alle zes namens de gemeente bedankt voor hun inzet in het kerkenwerk. Hij haalde in zijn dankwoord van ieder typerende gebeurtenissen met fijne herinneringen aan. Met een mooie bos bloemen en een attentie voor de kerkenraadsleden zijn zij uitgezwaaid.


Met dit vertrek zijn er weer anderen die opengevallen plaatsen zullen innemen. Ds. Aukje Westra bevestigde Job van Haaften als diaken, zij benoemde Wim Schreurs en Berthil Smit tot kerkrentmeester en Klaas en Emmie van den Broek tot medewerkers in het pastorale werk. Met hun toezegging om zich actief in te zetten voor onze gemeente krijgen kerkenraad en colleges een welkome impuls. Het is fijn om samen de schouders te zetten onder het werk dat voor ons ligt. We wensen de nieuwkomers daarin veel voldoening en Gods zegen.

 

(Zie ook bij Foto's)


Kerkenraad

 

 

-0-0-0-0-0-0-

 

 

 

En het vervolg

Met ingang van 1 februari zal een team werken in het pastoraat en de toerusting binnen onze gemeente. Greet Bijl gaat meer tijd besteden aan het pastoraat binnen de grote groep ouderen in onze gemeente. Pauline van der Zee richt zich op aandacht richting toerusting en vorming. En ds Marianne Gaastra heeft een pastorale taak. En onderling stemmen zij af.
Greet en Pauline zijn vertrouwde gezichten in onze kerk, zij hebben geen nadere introductie nodig. U heeft Marianne Gaastra misschien ook wel eens gezien en gehoord als voorganger in een preekbeurt. Maar voor de meesten van ons zal zij een onbekende zijn. Daarom zal zij op zondag 30 januari aanwezig zijn om zich nader aan ons voor te stellen. Hoe precies is nu nog niet bekend, dat moet nog worden ingevuld.
Maar wat wel duidelijk is, het is heel mooi dat er continuïteit zit in het domineeswerk!

 

Vanuit de kerkenraad, Klaas de Vries

 

Bezoek kerkdiensten

Tot nader bericht zullen de kerkdiensten alleen online te bezoeken zijn.

We zijn in beeld!

 InBeeld

Een dienst in de Clemenskerk kan niet alleen beluisterd maar ook bekeken worden. Boven, naast het orgel, is een camera geïnstalleerd. Die maakt opnames van wat er op het liturgisch centrum gebeurd. De uitzending is iedere zondag vanaf 10.00 uur live te volgen. Ga naar https://www.pkn-havelte.nl, , ga naar Online kerkdiensten en  Live uitzendingen en u kunt thuis mee genieten.

De digitale nieuwsbrief

Verspreiding en aandacht

Door alleen de bekende adressen te gebruiken zal met de digitale nieuwsbrief niet iedereen bereikt worden. We roepen u op, zeker als u merkt dat gemeenteleden overgeslagen worden,  om deze brief te delen.
En om e-mailadressen door te geven!

 

E-adres doorgeven? Dat kan bij een van ons:

Ineke Zijlstra, scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Leny de Zeeuw, ledenadministratie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Online kerkdiensten beluisteren

 

Deze online kerkdiensten zijn te vinden bij Hoofdmenu -> Live kerkdiensten -> Live meeluisteren of Diensten (Hier kunt u eerder opgenomen diensten beluisteren).

 

 

Verandering in het lidmaatschap van de kerk

Voor sommige leden binnen onze kerk geldt dat zij ingeschreven staan als niet-gedoopt (geboorteleden), soms zelf zonder dat ze dat weten. Dit komt omdat in het verleden kinderen van ouders die lid waren automatisch ook ingeschreven werden. De landelijke kerk heeft besloten om deze registratie van de niet-gedoopten te laten vervallen.
Dit betekent voor ons als Protestantse Gemeente te Havelte dat de registratie van ongeveer 400 niet-gedoopte leden aangepast moet worden.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
• U staat geregistreerd als niet-gedoopt en woont samen met een partner/kinderen die doop- en/of belijdend lid is, uw registratie is omgezet naar mee-geregistreerd lid.
• U staat geregistreerd als niet-gedoopt en steunt de kerk jaarlijks met een gift. De kerk ervaart dit als een blijk van verbondenheid, uw registratie is omgezet naar Vriend.
• U staat geregistreerd als niet-gedoopt en heeft een brief ontvangen (of ontvangt deze samen met de Actie Kerkbalans) met de vraag of u Vriend wilt worden of uw registratie wilt beëindigen.
Pastorale zorg is er voor iedereen, of u nu lid, mee-geregistreerd of Vriend bent van de kerk. En als kerk zijn wij er ook voor iedereen die op zoek is naar zingeving.
Heeft u vragen over uw registratie, of heeft u bezwaar tegen de verandering? Neemt u dan contact op met Ineke Zijlstra, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de kerkenraad,
Klaas de Vries, voorzitter
Ineke Zijlstra, scriba

Collectemunten

Ivm de Corona maatregelen is de uitgifte gewijzigd, nadere informatie volgtI.v.m. de Corona maatregelen is de uitgifte gewijzigd, nadere informatie volgt.

Geld moet rollen

Waarom collectemunten i.p.v. collectebonnen en wat zijn de voordelen?

  • Munten gaan langer mee en zijn duurzamer voor het milieu.
  • Munten zijn veel makkelijker te tellen op kleur.
  • Munten zijn hygiënischer, eventueel makkelijk te wassen.
  • Introductie van de € 2,- munt, naast de € 0,50 en de € 1,00 munten.
  • Altijd gepast, nooit meer op zoek naar kleingeld.
  • Geen contant geld meer in omloop.
  • Ontvangst van een duplicaat van de machtiging als betalingsbewijs voor de Belastingdienst.

De munten zijn 29 mm reliëfmunten met de volgende kleuren:

  • € 0,50 groen
  • € 1,00 rood
  • € 2,00 blauw

De munten worden verkocht in sets van 20 stuks van eenzelfde muntwaarde (of een veelvoud hiervan). Bij aankoop tekent u een machtiging als betalingsbewijs. Dit is tevens een bewijs voor de Belastingdienst i.v.m. de ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling)-status van kerken.

Voor de tijden van Verkoop/uitgifte zie rubriek Collectemunten.

 

Kerkkoor

Het kerkkoor staat onder leiding van dirigent  Johan Rodenhuis.
Het kerkkoor repeteert op donderdagochtend van 09.30 – 11.15 uur in de Nye Wheeme .
Ook kijken wij uit naar nieuwe leden , vooral een paar mannen die het koor wat meer body kunnen geven .
U bent van harte welkom .

Voor meer informatie: klik hier

Kerkdiensten

zo 23 jan 2022 10:00 uur
Ds. Aukje Westra & ds. Vijko Top
Alleen online
Afscheid predikanten
zo 30 jan 2022 10:00 uur
Mw. A. Streutker-Betting, Beilen
Alleen online
zo 06 feb 2022 10:00 uur
Ds. A. van 't Zand (Steenwijk)
Clemenskerk, Havelte en Online
zo 13 feb 2022 10:00 uur
Mevr. L. Winters-Jonas
Clemenskerk, Havelte en Online
2e zondag v.d. maand
zo 20 feb 2022 10:00 uur
Dhr. J. Koops, Kollum
Clemenskerk, Havelte en Online
zo 27 feb 2022 10:00 uur
Ds. B. Nobel, IJhorst
Clemenskerk, Havelte en Online
zo 06 mrt 2022 10:00 uur
Ds. J. Hommes, Glimmen
Clemenskerk, Havelte en Online
1e zondag 40-dagentijd

Ook in de kerk

Agenda is leeg