A- A A+

Header PKN

Kerkbezichtiging in de Zomermaanden

De Clemenskerk is vanaf zaterdag 30 juni t/m woensdag 29 augustus elke zaterdag- en woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur open ter bezichtiging en zijn er gidsen aanwezig.
Op zaterdag 14 juli is de kerk gesloten i.v.m. een huwelijksdienst. 

Het blokfluittrio BLOKNOOT geeft op zaterdag 21 juli en zaterdag 11 augustus een gratis optreden.

 

Training christelijke mediatie

Niet één maar drie groepen hebben het afgelopen kerkelijke seizoen de training christelijke meditatie gevolgd. Vrijwel alle deelnemers waren na afloop positief, er ging een (innerlijke) wereld voor hen open. Reden genoeg om opnieuw een meditatietraining aan te bieden. Onder leiding van Antoon Vermeulen kunt u kennismaken met verschillende vormen van christelijke meditatie. Ook geeft hij uitleg over de achtergrond van (christelijke) meditatie.
Antoon Vermeulen heeft als aalmoezenier bij de Krijgsmacht gewerkt. Hij is geestelijk begeleider en therapeut in de praktijk Ziel en Geest, www.zielengeest.nl en is lid van de Protestantse Gemeente te Wapserveen.

Data Dinsdag 11-18-25 september en 2-9 oktober 2018
Tijd 19.30-21.30 uur
Plaats Clemenskerk te Havelte, ingang de Nije Wheeme
Groep Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. Leeftijd tussen 25 en 85 jaar

Eigen bijdrage

30 euro

Info en opgave

Antoon Vermeulen, 0521-320207 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aukje Westra, predikant Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomergasten/ Kerkgangers:

In de zomermaanden, in juni, juli en augustus wordt er ná de dienst koffie gedronken, om de 2 weken te weten op: 24 juni, 8 en 22 juli, 5 en 19 aug.
U bent van harte welkom.

Vakantie Aukje Westra en Vijko Top

Wij zijn vrij van maandag 9 juli tot en met zondag 5 augustus. Mw. Greet Bijl zal ons in deze periode vervangen. Tel.0521 350255 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij proberen onze accu weer op te laden in en rond onze tent.

19 augustus Speulkoeledienst

Op zondag 19 augustus wordt de jaarlijkse Speulkoeledienst gehouden. We komen bij elkaar in het openluchttheater De Speulkoele aan de Kerklaan 2A in Havelte. Bij slecht weer worden er vroegtijdig affiches opgehangen waarop staat dat de dienst verplaatst is naar de Clemenskerk.
Popkoor Voices4U onder leiding van Jannie Kroes-Hoekstra werkt mee aan de dienst.

 

Fancy Fair in de Clemenskerk groot succes

Zaterdag 9 juni was er een Fancy Fair voor het meerjarig project van de diaconie: WanaZiwi.
Het is een gezellige en gevarieerde fair geworden die goed werd bezocht. Vrijdagavond kon de gemeente spullen inbrengen. Hier is massaal gehoor aan gegeven. We werden overweldigd door zoveel boeken, glossy’s, tuinpotten, stekjes en zelfgemaakte lekkernijen. Verder was er een patchworkkraam en kunst die door kunstenaars uit Havelte en Uffelte geschonken werd voor verkoop. Een uitgebreide kraam van WanaZiwi met o.a. tassen, kussen- en laptophoezen. Ook kon er genoten worden van een ontspannen stoelmassage of een wandeling maken o.l.v. een gids over het domineespaadje met een versnapering in de pastorietuin.
Groot succes had het ‘Rad van Fortuin’. Veel prijzen kwamen van de plaatselijke middenstand die gul hun medewerking verleenden. Daardoor ging bijna iedereen met een prijs naar huis.
Dank gaat uit naar de inzet van de vele vrijwilligers, de massale inbreng van de gemeente, de sponsoren van prijzen en de betrokkenheid van de bezoekers. Daardoor is de fair een groot succes geworden.
De stand van de Fair is rond de 2000 euro, maar de teller loopt nog, mocht u de fair hebben gemist maar toch een donatie willen geven, kan dat op rekening van de diaconie NL57 RABO 0363 3545 30 o.v.v. WanaZiwi Fair. De gehele opbrengst van de Fancy Fair en de donaties gaan naar WanaZiwi. In de kerkdienst van zondag 24 juni wordt de cheque overhandigd aan de ambassadrices Alyanne Hoek-Huisman uit Havelte en Nienke Munting. Dan wordt het exacte bedrag bekend gemaakt.


Meer informatie over dit project kunt u vinden op www.wanaziwi.nl

 

 

Koffieochtenden

Een ietwat misleidende titel. Ja, er wordt goede koffie geschonken. En ja, we praten veel.
Maar het zijn wel gesprekken met diepgang.
Het afgelopen jaar zijn teksten van Pater Jezuïet Loed Loosen uitgangspunt geweest voor onze gesprekken. Hij heeft een glashelder en toegankelijk boek geschreven met als titel ‘Het Derde Testament’. ‘De verhalen van het Eerste (oude) en Tweede (Nieuwe) Testament werpen nog steeds licht op ons leven nu,’ schrijft Loed Loosen. ‘De Bijbel gaat namelijk niet over vroeger, maar wil ons de ogen openen voor wat er aan de orde is in de realiteit van ons geleefde leven vandaag.
De Bijbel is geen gesloten boek, maar zet ons op weg naar het vervolg ervan in onze tijd. Wij mogen het bijbelverhaal als het ware verder schrijven: het derde testament.’
Het is een boek met twaalf hoofdstukken. Het afgelopen jaar hebben we zeven hoofdstukken gelezen en besproken. Dit jaar gaan we door met lezen en starten met hoofdstuk 8.
U bent gewoon welkom om een keer mee te doen. Het is geen verplichting om elke keer te komen. Een aantal deelnemers heeft het boek zelf aangeschaft (bijvoorbeeld via Bol.com), voor degene die een keer wil kennismaken ligt een leen-exemplaar klaar.


Vijko Top


Plaats: Nije Wheeme
Wanneer: elke eerste woensdag van de maanden oktober t/m april
Tijd: 9.30 – 11.30u.
Entree: gratis

 

Teruglezen tekst kerkdiensten

Vanaf 4 juni zal, nadat de kerkdienst heeft plaats gevonden, de tekst van deze dienst op de website worden gepubliceerd. U kunt deze tekst vinden onder het menu-item 'Tekst Kerkdiensten'.

 

 

Bij wie hoor ik?

Twee dominees in één gemeente, dat kan verwarring scheppen. Want wie hoort bij wie? In overleg met de kerkenraad en onze begeleidingscommissie is er een indeling gemaakt. De predikanten zijn gekoppeld aan de contactpersonen en hun wijken. We komen allebei in alle dorpen. Maar wij kunnen ons voorstellen dat u niet uit uw hoofd weet in welke kerkelijke wijk u woont. Daarom hieronder een opsomming van straten, deels voor de ene predikant, deels voor de andere. U hoeft dit overzicht niet uit uw hoofd te leren. Als u naar de pastorie belt, kijken wij wie bij wie u hoort. En, zoals al eerder gezegd, we zijn flexibel. Indien nodig of wenselijk ruilen we.
Wijkindeling Predikanten zie  Hoofdmenu/Gemeente/adressen

 

Wegwijzer

 

 

Collectemunten

We hebben dhr. J. Bison bereid gevonden om naast dhr. H. Brouwer de uitgifte van de collectemunten te verzorgen.
De verkoop van de collectemunten vindt daarom vanaf nu naast de 3e donderdagavond van de maand ook plaats op de 3e vrijdagmorgen.
De tijdstippen zijn nu 3e donderdag van 20.00 - 20.30 u en 3e vrijdag van 10.30 - 11.00 u. in 'De Nije Wheeme'

Ook is er na overleg besloten om de verkoop in de decembermaand door te laten gaan.
De verkoop is daarom in alle maanden van het jaar, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus.


Geld moet rollen

De kerkenraad heeft ermee ingestemd om per 1 september a.s. de collectebonnen niet meer uit te geven, maar te vervangen door collectemunten.

 

Waarom collectemunten i.p.v. collectebonnen en wat zijn de voordelen?

 • Munten gaan langer mee en zijn duurzamer voor het milieu.
 • Munten zijn veel makkelijker te tellen op kleur.
 • Munten zijn hygiënischer, eventueel makkelijk te wassen.
 • Introductie van de € 2,- munt, naast de € 0,50 en de € 1,00 munten.
 • Altijd gepast, nooit meer op zoek naar kleingeld.
 • Geen contant geld meer in omloop.
 • Ontvangst van een duplicaat van de machtiging als betalingsbewijs voor de Belastingdienst.

De munten zijn 29 mm reliëfmunten met de volgende kleuren:

 • € 0,50   groen
 • € 1,00   rood
 • € 2,00   blauw

De al uitgegeven collectebonnen blijven nog geldig tot 1 februari 2017, maar vanaf 1 september 2016 worden er alleen nog munten uitgegeven.

 

Om contant geld bij de aankoop van collectemunten te vermijden en alles via de bank te laten verlopen is het volgende besloten:

 • Elke 3e donderdagavond van de maand is er om 19.30 u, voorafgaande aan de kerkenraadsvergadering, de mogelijkheid om munten te kopen in de “Nije Wheeme”.
 • De munten worden verkocht in sets van 20 stuks van eenzelfde muntwaarde (of een veelvoud hiervan). Bij aankoop tekent u een machtiging als betalingsbewijs. Dit is tevens een bewijs voor de Belastingdienst i.v.m. de ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling)-status van kerken.

Bovenstaande geldt niet alleen  voor degenen die al gewend waren om collectebonnen te kopen, misschien zijn er nu wel meer mensen die de aanschaf van munten overwegen.
Contant geld tijdens de collectes is uiteraard altijd mogelijk en welkom!!

 

De kerkrentmeesters

Het CONTACTblad nu in zijn geheel op deze website.

Tot nu toe ontving u het Contactblad bijna maandelijks bij u thuis, de papieren versie.
Vanaf nu kunt u het Contactblad ook digitaal lezen op de website, bij Hoofdmenu gaat u naar beneden naar Contactblad, daar vindt u de gehele inhoud.

Kerkkoor

Het kerkkoor staat onder leiding van dirigent  Johan Rodenhuis.
Het kerkkoor repeteert op donderdagochtend van 09.30 – 11.15 uur in de Nye Wheeme .
Ook kijken wij uit naar nieuwe leden , vooral een paar mannen die het koor wat meer body kunnen geven .
U bent van harte welkom .

Voor meer informatie: klik hier

Kerkdienst beluisteren op afstand

Voor degenen, die niet of erg moeilijk in de kerk kunnen komen bestaat sinds kort de mogelijkheid om de dienst toch rechtstreeks mee te maken.

Deze zomer zijn we gestopt met de verspreiding van cassette bandjes. Als opvolger van de bandjes is gestart met de zogenaamde Lukas ontvanger. Een kastje ter grootte van een koekjes trommel, maar met geheel andere inhoud.

Middels een telefoon- of internet aansluiting kan deze ontvanger rechtstreeks een kerkdienst vanuit Havelte weergeven. Ook is het mogelijk om een dienst van een vorige week opnieuw te beluisteren.

Voor het plaatsen van deze Lukas ontvangers wordt 50 euro waarborg gevraagd. De kastjes blijven eigendom van de kerk. Na inleveren komt de waarborg weer retour.

 

Degenen die in het bezit van een computer zijn kunnen ook zonder Lukas ontvanger zowel de dienst rechtstreeks als een dienst uit het archief beluisteren via de website www.pkn-havelte.nl

Zowel met Lukas ontvanger als computer is het niet mogelijk om rechtstreeks de diensten uit Uffelte te beluisteren, maar in de meeste gevallen is binnen één of twee uur na de dienst de opname op internet beschikbaar.

Kerkdiensten

wo 18 juli 2018 19:30 uur
Mw. G. Bijl-Valk

Molenhof, Havelte
zo 22 juli 2018 10:00 uur
Mw. T. Koster, Meppel
Kindernevendienst
Clemenskerk, Havelte
zo 29 juli 2018 10:00 uur
Ds. B. Metselaar, Beilen
Kindernevendienst
Clemenskerk, Havelte
zo 05 aug 2018 10:00 uur
Ds. C. Huisman, Meppel
Kindernevendienst
Clemenskerk, Havelte
zo 12 aug 2018 10:00 uur
Ds. V. Top
Kindernevendienst
Clemenskerk, Havelte
wo 15 aug 2018 10:00 uur
Ds. A. Westra

Molenhof, Havelte
zo 19 aug 2018 10:00 uur
Ds. A. Westra
Speulkoeledienst, m.m.v. Popkoor Voices4Uuit Havelte, Kindernevendienst
Speulkoele, Havelte
zo 26 aug 2018 10:00 uur
Ds, V. Top
Kindernevendienst
Clemenskerk, Havelte
zo 02 sept 2018 10:00 uur
Ds. A. Westra

Schoolstraat, Uffelte

Ook in de kerk

Agenda is leeg