A- A A+

Header PKN

Kerstuitvoeringen in de Clemenskerk

Op zondag 15 december a.s. is er evenals vorig jaar weer een volkskerstzang.
Deze kerstzang gaat uit van het kerkkoor Havelte o.l.v. Johan Rodenhuis en medewerking wordt verleend door het harmonieorkest Euphonia uit Nijeveen.
Naast het optreden van het kerkkoor en het harmonieorkest o.l.v. Ellis Nijdam is er veel samenzang van bekende kerstliederen.
Ruth Pos bespeelt het orgel en zal het koor en de samenzang begeleiden.
Het begint om 16.00 uur en het duurt ongeveer een uur.
De entree is gratis en bij de uitgang is er een schaalcollecte.
Iedereen is van harte welkom en we hopen evenals vorig jaar op een volle kerk.
Verder is er op 20 december a.s. een uitvoering van Engelse kerstmuziek door het projectkoor Kolderveen o.l.v. Johan Rodenhuis en Ruth Pos.
Dit koor heeft vorig jaar in de Clemenskerk een uitvoering van liederen van de bekende hedendaagse componist John Rutter uitgevoerd.
Dit jaar is opnieuw gekozen voor Engelse kerstmuziek, maar er is ook veel ruimte voor samenzang. Gezien het geweldige succes van vorig jaar heeft men opnieuw gekozen voor een uitvoering in de prachtige Clemenskerk met haar geweldige akoestiek.
Lector tijdens deze uitvoering is Roeleke Hoekman. Het concert begint om 20.00 uur.
Ook bij deze uitvoering is de entree gratis en ook hier zal bij de uitgang een collecte worden gehouden.
Beide uitvoeringen worden bij u van harte aanbevolen.

 

Bestuur kerkkoor Havelte

 

Bij de kerkdiensten

24 december 22.00 uur Kerstnacht
Thema: Thuis
‘Een eigen huis, een plek onder de zon en altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was.’ Een paar regels uit een liedje van René Froger en Het Goede Doel. In een eigen huis, maar ook in een huurhuis kan dezelfde vraag ons overvallen. We hebben alles en toch zijn we niet gelukkig. We voelen ons net niet helemaal thuis. In de Kerstnacht gaan we op zoek naar ons thuis. Waar voelen we ons thuis? Hoe worden we een thuis voor anderen? Jezus werd geboren in een stal. Wat was zijn thuis?

 

Maarten Vos en Miriam Meijer werken mee aan de dienst. Maarten is professioneel gitarist en o.a. docent aan de Bosrank. Miriam Meijer is afgestudeerd aan het conservatorium, geeft zangles en zingt in bands. Zij zingen en spelen over heimwee en thuiskomen.

 

Zondag 12 januari 10.00 uur doedienst
Geloofsopvoeding
Gewone kerkdiensten zijn vooral luisterbijeenkomsten. We zingen en bidden en luisteren naar de Bijbellezingen en de overweging. Iedere tweede zondag van de maand proberen we wat meer in beweging te komen. Behalve luisteren, wordt u uitgenodigd om mee te denken en ook uw zegje te doen. Voordat de kinderen naar de kinderkerk gaan, is er wat te doen.
Op zondag 12 januari lezen we het verhaal van de jonge Jezus in de tempel. Daar stilt hij zijn honger naar wijsheid en geloof. Ondertussen maken zijn ouders zich ernstig zorgen, omdat ze hem niet kunnen vinden. De vraag van deze zondag is waar u wijsheid heeft opgedaan, waar u geloof heeft gevonden. Een uur gezamenlijke geloofsopvoeding.

INSPIRATIEdienst

Save the date - zet in je agenda:
Op zondag 26 januari 2020 is de Inspiratiedienst. Deze wordt georganiseerd door leden van de kerkenraad.
Het thema is dit keer ‘Anders’. Noteer deze dienst alvast in uw agenda. Wij gaan ervan uit dat het een hele inspirerende en verbindende ochtend gaat worden.
De voorbereidingsgroep

Doorlopende actie
Koop Kerstkaarsen voor het ondersteunen van ons diaconale project Adwuma Ye

De diaconie ondersteunt vanaf september het project Get app and Work van stichting Adwuma Ye in Ghana. Het uitgangspunt van de stichting is goed werk verrichten zonder dat er geld aan de strijkstok blijft hangen. Het project Get app and Work is speciaal voor jongeren die het niet makkelijk hebben om een bestaan op te bouwen in dit noordelijke deel van Ghana.
Om deze jongeren een helpende hand toe te steken kunnen er per keer 10 'stagiaires' in de werkplaats aan de slag. Ze leren samen te werken, een goede werkhouding aan te nemen en doen allerlei soorten werkervaring op die ze later goed kunnen gebruiken. De stagiaires krijgen wat geld om elke dag te kunnen eten en de rest wordt opzij gelegd. Na een halfjaar hebben ze genoeg geld gespaard om bij een Master/Leraar aan de slag te kunnen als leerling. Ze volgen daar een praktische opleiding en worden klaargestoomd om zelfstandig bijvoorbeeld naaister, timmerman, metselaar, weefster, of wat ze maar willen, te worden. Er is dan ook genoeg geld aan de kant gezet om materialen te kopen dat nodig is voor de Master opleiding zoals een naaimachine of timmergereedschap.

Verandering in het lidmaatschap van de kerk

Voor sommige leden binnen onze kerk geldt dat zij ingeschreven staan als niet-gedoopt (geboorteleden), soms zelf zonder dat ze dat weten. Dit komt omdat in het verleden kinderen van ouders die lid waren automatisch ook ingeschreven werden. De landelijke kerk heeft besloten om deze registratie van de niet-gedoopten te laten vervallen.
Dit betekent voor ons als Protestantse Gemeente te Havelte dat de registratie van ongeveer 400 niet-gedoopte leden aangepast moet worden.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
• U staat geregistreerd als niet-gedoopt en woont samen met een partner/kinderen die doop- en/of belijdend lid is, uw registratie is omgezet naar mee-geregistreerd lid.
• U staat geregistreerd als niet-gedoopt en steunt de kerk jaarlijks met een gift. De kerk ervaart dit als een blijk van verbondenheid, uw registratie is omgezet naar Vriend.
• U staat geregistreerd als niet-gedoopt en heeft een brief ontvangen (of ontvangt deze samen met de Actie Kerkbalans) met de vraag of u Vriend wilt worden of uw registratie wilt beëindigen.
Pastorale zorg is er voor iedereen, of u nu lid, mee-geregistreerd of Vriend bent van de kerk. En als kerk zijn wij er ook voor iedereen die op zoek is naar zingeving.
Heeft u vragen over uw registratie, of heeft u bezwaar tegen de verandering? Neemt u dan contact op met Ineke Zijlstra, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de kerkenraad,
Klaas de Vries, voorzitter
Ineke Zijlstra, scriba

Spelletjesmiddag.

Wij hebben met school een actie voor India gehad en wij hadden toen bedacht om een spelletjesmiddag te doen. Het was een leuke middag in de Nije Wheeme en daar hadden we ongeveer 105 euro mee opgehaald. En dankzij de diaconie hebben we 205 euro opgehaald, want de diaconie heeft er maar liefst honderd euro der bij gedaan en dat is wel super veel geld. Daarvoor zijn wij super dankbaar en ook de mensen in India. Als school hebben wij in totaal 29.128 euro opgehaald. Dank zij jullie allemaal, dank jullie wel!!

 

Justin en Jelte

 

 

Spelletjes 1Spelletjes 2

 

 

 

 

Samenspraak

Samenspraak 2020 in het Veurhuus en de Berkenhof

Ook in het nieuwe jaar zijn er in overleg met de leiding weer Samenspraakbijeenkomsten gepland in de Berkenhof, voor sommigen nog altijd het Oude Gemeentehuis en het “Veurhuus”, de ruimte voor “WelKom” aan de Hofweg in Havelte. Voorlopig alleen voor het eerste halfjaar. De data zijn:
In de Berkenhof op donderdag 23 januari, 12 maart, 23 april, 4 juni. Aanvangstijd: 14.30 uur.
In het Veurhuus op woensdag 22 januari, 26 februari, 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni. Aanvangstijd 10.30 uur.

 

Bij Samenspraak praten we samen over een onderwerp. Meestal aan de hand van een kort verhaal, een stukje uit de bijbel, andere teksten die hier bij passen, ook wel een belevenis van een van de aanwezigen. We zingen wat of luisteren naar muziek. Men mag er ook gewoon bij zitten. Het zijn bijeenkomsten in een ontspannen en gemoedelijke sfeer. Vooraf wordt zoveel mogelijk aan ieder die misschien belangstelling heeft een uitnodiging gegeven. Ook zonder uitnodiging bent u van harte welkom.
Met hartelijke groet,
Greet Bijl-Valk, kerkelijk werker

Bedankbrief

Namens SEED Samburu en met name onze sponsorkinderen/jongeren wil ik u heel erg bedanken voor uw bijdrage. Wij zijn u hiervoor zeer dankbaar.
Wij denken nog steeds met veel plezier en warmte terug aan ons bezoek aan uw kerk. Voor Ngoidi was dit een onvergetelijke gebeurtenis. Ik ben heel trots dat u kennis heeft kunnen maken met haar.
In Kenia zijn de examens begonnen. We hebben dit jaar vier examenkandidaten voor de middelbare school: Narokai, Lolema, Lazaret en Lkotika. Eind november zijn de examens afgelopen en hopelijk zijn de uitslagen voor Kerst bekend.
Tijdens de examens zijn alleen de examenkandidaten op school. De andere SEED-kinderen die op de lagere en middelbare school zitten, hebben dus al vakantie en zijn thuis. Omdat er thuis vaak geen of te weinig eten is, regelt SEED Samburu dat er eten is tijdens de vakanties. Begin januari gaan de scholen weer open.
Onze universitaire studenten Ngoidi, Naeuwa en Elizabeth zijn nog druk aan de studie. De universiteiten sluiten half december om half januari weer open te gaan.
Wij houden u op de hoogte van het wel en wee van onze SEED-kinderen/jongeren.
Nogmaals heel veel dank.
Hartelijke groeten,
Namens ons allemaal
Miriam Winkel
CEO/Coordinator SEED Samburu
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terugblik lichtjesavond

Ongeveer een jaar geleden kwam vanuit de kerkenraad het idee om samen met de plaatselijke begrafenis vereniging De Laatste Eer (DLE) een activiteit op te zetten voor het herdenken van de overledenen.
Met een kleine afvaardiging van kerk en DLE werd gestart met het brainstormen over dit plan. Al snel kwamen de vage contouren van een lichtjesavond op begraafplaats en kerk in beeld. Ook werd duidelijk dat dit niet met een kleine groep te realiseren was. De commissie werd daarom uitgebreid tot 6 personen afkomstig uit kerk en DLE.
Met deze 6 personen kreeg de lichtjes avond geleidelijk een duidelijke vorm. Een draaiboek werd gemaakt en de rollen voor de verschillende taken werden toebedeeld.
Het mooie was dat er nu een commissie was gevormd met raakvlakken naar verschillende groepen binnen het dorp of daar buiten. Zo was er contact met de groep die de op- en afbouw van de feesttent verzorgt. Deze groep was met 8 man bereid de LED verlichting op de begraafplaats te verzorgen. Verlichting die weer beschikbaar was gesteld door de handelsvereniging. Zo was er contact met Maargie’s Hoeve die een chocolade melk-ketel beschikbaar stelde. Iemand van wie we een gasbus + brander kostenloos mochten gebruiken. Enz. enz. Eigenlijk werd het hele dorp er actief bij betrokken doordat men jampotjes kon inleveren bedoeld voor verlichting van de begraafplaats.
Van 30 okt. t/m 1 nov. konden de plannen worden uitgerold. De begraafplaats veranderde geleidelijk in een grote lichtjes vlakte. Onder de toren stonden de herdenkings-lichtjes klaar, die op 1 nov. in de vroege avond werden uitgereikt aan de bezoekers. Vanuit de kerk klonken de warme geluiden van een blokfluit-trio uit Uffelte. Na terugkomst vanaf de begraafplaats kon men onder het genot van een warme drank in de kerk plaats nemen. Ds. Aukje Westra hield een korte inleiding over deze herdenking, twee tieners lazen een gedicht voor, afgewisseld door de prachtige geluiden van het blokfluit-trio.
Deze manier van herdenken was alleen mogelijk door de inzet van zeer veel vrijwilligers uit alle geledingen van het dorp. Dit is een van de redenen dat de lichtjesavond-commissie voorstelt om deze activiteit in 2020 te herhalen.

 

Lichtjesavond

 

 

 

Schoonmaak kerk en Nije Wheeme

Als we op zondagmorgen plaats nemen in de kerkzaal of door de week in de Nije Wheeme valt het bijna niemand op hoe schoon en proper er alles altijd uit ziet. Schoonmaakwerk valt pas op als het niet gedaan wordt. De stille werksters op de achtergrond vallen ook bijna niet op, maar doen dit werk al vele jaren. Echter, aan alles komt een eind.
De dames M. Dedden, B. ter Heide, E. Mannes en L. Willems hebben begin dit jaar besloten om na vele jaren te stoppen met de wekelijkse schoonmaak van de kerk en de Nije Wheeme.
Het is altijd een hele klus om beide er weer spik en span uit te laten zien, maar dat was deze dames wel toevertrouwd. We zijn dan ook zeer dankbaar voor het vele werk dat ze verricht hebben en zullen hier nog op gepaste wijze aandacht aan besteden.
Hun stoppen is mede van invloed geweest op de benoeming van mevrouw C. Manden als koster/beheerder. 

 

De kerkrentmeesters    Schoonmaak kerk 2

 Schoonmaak kerk 1

Voor de jeugd

AlphaYouth, Youth Alpha

Vorig jaar hebben we een hele mooie Youth Alpha gehad. De jongeren waren erg enthousiast! Daarom geven we in januari weer een YA. Er hebben zich al 9 jongeren opgegeven. Ben jij de volgende? Vind je het leuk en best interessant om met leeftijdsgenoten te praten over het geloof? Of weet jij eigenlijk niet wat je van het christelijk geloof moet vinden. Wil je met jongeren praten die met dezelfde vragen zitten als jij? Alle vragen mogen namelijk gesteld worden! Dan willen wij jou van harte uitnodigen bij: Youth Alpha.

Bob Dylan in Church

 

Thema: Knockin’ on heaven’s door
m.m.v. ds. Siebe Sijtsema
  Piet Kok en Roelof Reineman (gitaar en zang)
Op zondag 19 januari 2020
Om 19 uur
Plaats: Clemenskerk Havelte
Entree: gratis, een gift bij de uitgang wordt op prijs gesteld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bob Dylan

Bob Dylan is één van de grootste singer-songwriters uit de popgeschiedenis. Hij heeft honderden songs geschreven en kreeg zelfs de nobelprijs voor  de literatuur.

Naast maatschappijkritiek speelt in veel van zijn nummers geloof een grote rol. Op zich is dat niet zo vreemd want Dylan is joods van geboorte en bekeerde zich in de jaren ’70 tot het christendom. Uit de ‘born again christian’ - tijd stammen gospelachtige nummers met een soms extreme boodschap. Dat extreme heeft Dylan inmiddels losgelaten maar in zijn songs blijven geloof en bijbel een grote rol spelen.

In de dienst spelen en zingen Piet Kok en Roelof Reineman live een groot aantal Dylan nummers die ongetwijfeld uitnodigen tot meezingen.
Ds Siebe Sijtsema geeft, waar nodig, uitleg bij de nummers.

Agenda

5 dec.      9.30 uur   Nije Wheeme Koffieochtend
18 dec.    14.00 uur Clemenskerk Kerstmiddag 70+
20 dec.    20.00 uur Nije Wheeme Kerkenraadsvergadering (onder voorbehoud)
2 jan.       9.30 uur  Nije Wheeme Koffieochtend
17 jan.    20.00 uur  Nije Wheeme Kerkenraadsvergadering

 

Koffieochtenden / Leerhuis

De koffieochtenden zijn van karakter veranderd: het is meer een studie- en gespreksgroep geworden. Een boek vormt het uitgangspunt voor het gesprek. En dat gesprek kan alle kanten uitgaan: dat hangt van de deelnemers af. 

 

Niet alleen voor gelovige mensen kunnen deze ochtenden verrijkend zijn. Ook nieuwsgierige mensen die geen kerkelijke achtergrond hebben zijn van harte welkom. U kunt vrijblijvend een keer komen kennismaken. 

 

We lezen het komend seizoen gedeelten uit het boek ‘In mij stroomt een rivier’.
Op de achterflap van het boek is geschreven:
‘Remonstranten benadrukken graag de diversiteit van hun spiritualiteit. - 'Geloof begint bij jou'. Maar hoe zit het met hun voorgangers: wat betekent geloof voor hen? Het honderdjarig bestaan van het Convent van Remonstrantse Predikanten vormt voor vierentwintig remonstrantse predikanten een mooie aanleiding om iets te schrijven over de bron van hun spiritualiteit. De variëteit aan invalshoeken inspireert en geeft de lezer ruimte een eigen weg te gaan.

 

Gespreksleider: Vijko Top
Plaats: Nije Wheeme/ Clemenskerk Havelte
Wanneer: eerste woensdag van de maand. Van oktober 2019 t/m april 2020.
Tijd: 9.30 – 11.00 uur
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Teruglezen tekst kerkdiensten

Nadat de kerkdienst heeft plaats gevonden zal de tekst van deze dienst op de website worden gepubliceerd. U kunt deze tekst vinden onder het menu-item 'Tekst Kerkdiensten'.

 

 

Bij wie hoor ik?

Twee dominees in één gemeente, dat kan verwarring scheppen. Want wie hoort bij wie? In overleg met de kerkenraad en onze begeleidingscommissie is er een indeling gemaakt. De predikanten zijn gekoppeld aan de contactpersonen en hun wijken. We komen allebei in alle dorpen. Maar wij kunnen ons voorstellen dat u niet uit uw hoofd weet in welke kerkelijke wijk u woont. Daarom hieronder een opsomming van straten, deels voor de ene predikant, deels voor de andere. U hoeft dit overzicht niet uit uw hoofd te leren. Als u naar de pastorie belt, kijken wij wie bij wie u hoort. En, zoals al eerder gezegd, we zijn flexibel. Indien nodig of wenselijk ruilen we.
Wijkindeling Predikanten zie  Hoofdmenu/Gemeente/adressen

 

Wegwijzer

 

 

Collectemunten

De tijdstippen van uitgifte zijn nu 3e donderdag van 20.00 - 20.30 uur en 3e vrijdag van 10.30 - 11.00 uur van de maand door de heer H.Brouwers en de heer W.Schreurs in 'De Nije Wheeme'.
Ook is er na overleg besloten om de verkoop in de decembermaand door te laten gaan.
De verkoop is daarom in alle maanden van het jaar, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus.

 

Geld moet rollen

Waarom collectemunten i.p.v. collectebonnen en wat zijn de voordelen?

  • Munten gaan langer mee en zijn duurzamer voor het milieu.
  • Munten zijn veel makkelijker te tellen op kleur.
  • Munten zijn hygiënischer, eventueel makkelijk te wassen.
  • Introductie van de € 2,- munt, naast de € 0,50 en de € 1,00 munten.
  • Altijd gepast, nooit meer op zoek naar kleingeld.
  • Geen contant geld meer in omloop.
  • Ontvangst van een duplicaat van de machtiging als betalingsbewijs voor de Belastingdienst.

De munten zijn 29 mm reliëfmunten met de volgende kleuren:

  • € 0,50 groen
  • € 1,00 rood
  • € 2,00 blauw

De munten worden verkocht in sets van 20 stuks van eenzelfde muntwaarde (of een veelvoud hiervan). Bij aankoop tekent u een machtiging als betalingsbewijs. Dit is tevens een bewijs voor de Belastingdienst i.v.m. de ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling)-status van kerken.

Voor de tijden van Verkoop/uitgifte zie rubriek Collectemunten.

 

Het CONTACTblad nu op deze website.

Tot nu toe ontving u het Contactblad bijna maandelijks bij u thuis, de papieren versie.
Vanaf nu kunt u het Contactblad ook digitaal lezen op de website, bij Hoofdmenu gaat u naar beneden naar Contactblad, daar vindt u de inhoud. In verband met de privacy regels is in de digitale versie de privacy gevoelige informatie weggelaten.

Kerkkoor

Het kerkkoor staat onder leiding van dirigent  Johan Rodenhuis.
Het kerkkoor repeteert op donderdagochtend van 09.30 – 11.15 uur in de Nye Wheeme .
Ook kijken wij uit naar nieuwe leden , vooral een paar mannen die het koor wat meer body kunnen geven .
U bent van harte welkom .

Voor meer informatie: klik hier

Kerkdienst beluisteren op afstand

Voor degenen, die niet of erg moeilijk in de kerk kunnen komen bestaat sinds kort de mogelijkheid om de dienst toch rechtstreeks mee te maken.

Deze zomer zijn we gestopt met de verspreiding van cassette bandjes. Als opvolger van de bandjes is gestart met de zogenaamde Lukas ontvanger. Een kastje ter grootte van een koekjes trommel, maar met geheel andere inhoud.

Middels een telefoon- of internet aansluiting kan deze ontvanger rechtstreeks een kerkdienst vanuit Havelte weergeven. Ook is het mogelijk om een dienst van een vorige week opnieuw te beluisteren.

Voor het plaatsen van deze Lukas ontvangers wordt 50 euro waarborg gevraagd. De kastjes blijven eigendom van de kerk. Na inleveren komt de waarborg weer retour.

 

Degenen die in het bezit van een computer zijn kunnen ook zonder Lukas ontvanger zowel de dienst rechtstreeks als een dienst uit het archief beluisteren via de website www.pkn-havelte.nl

Zowel met Lukas ontvanger als computer is het niet mogelijk om rechtstreeks de diensten uit Uffelte te beluisteren, maar in de meeste gevallen is binnen één of twee uur na de dienst de opname op internet beschikbaar.

Kerkdiensten

zo 15 dec 2019 10:00 uur
Ds. A. Westra
3e Advent
Clemenskerk, Havelte
wo 18 dec 2019 19:30 uur
Ds. V. Top
Kerstviering
Molenhof, Havelte
zo 22 dec 2019 10:00 uur
Mw. Ds. T. Braam, Dwingeloo
4e Advent
Clemenskerk, Havelte
di 24 dec 2019 22:00 uur
Ds. A. Westra
Kerstnachtdienst m.m.v. Maarten Vos en Mirjam Meijer
Clemenskerk, Havelte
wo 25 dec 2019 10:00 uur
Ds. V. Top
1e Kerstdag, m.m.v. Het Kerkkoor
Clemenskerk, Havelte
zo 29 dec 2019 10:00 uur
Ds. M. Gaastra, Zwolle

Clemenskerk, Havelte
di 31 dec 2019 19:30 uur
Ds. V. Top
Oudjaarsavond
Clemenskerk, Havelte
zo 05 jan 2020 10:00 uur
Dhr. P.T. van Engen, Noordwolde

Schoolstraat, Uffelte
zo 12 jan 2020 10:00 uur
Ds. A. Westra
Nieuwjaarsdienst, Doe-dienst met aandacht voor kinderen
Clemenskerk, Havelte
zo 19 jan 2020 10:00 uur
Ds. V. Top
Afscheid / Bevestiging ambtsdragers
Clemenskerk, Havelte
zo 26 jan 2020 10:00 uur
Inspiratiedienst

Clemenskerk, Havelte
zo 02 feb 2020 10:00 uur
Mw. Ds. T. Braam, Dwingeloo

Schoolstraat, Uffelte

Ook in de kerk

za 14 dec 2019 19:30 uur
Kerstcabaret / zang

Clemenskerk, Havelte
zo 15 dec 2019 20:00 uur
Engelse koormuziek met samenzang

Clemenskerk, Havelte
ma 23 dec 2019 16:00 uur
Volkskerstzangdienst

Clemenskerk, Havelte