A- A A+

Header PKN

Matteus Passion in de Clemenskerk

 

woensdagavond 8 april, vrijdagavond 10 april (en zondag 5 april) om 19.30uur
kaarten afhalen in de kerk of de Readshop
Lezing over de Passion door mw. Tine Nouwen op woensdagavond 4 maart, 20.00u!

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mart Zuidmeer (0521-350318) en Vijko Top (0521 – 769066)
Matteus Passion 2020 Clemenskerk Havelte

 

Op woensdagavond 8 april, vrijdagavond 10 april en hoogstwaarschijnlijk zondagavond 5 april (op het moment dat ik dit schrijf moet er nog een definitief besluit over genomen worden) wordt ook dit jaar een verkorte versie van de Mattheus Passion van Johann Sebastian Bach uitgevoerd in de Clemenskerk. Met tientallen plaatselijke en regionale zangeressen, zangers en muzikanten. Onder leiding van Jannie Kroes.

De toegang is gratis! Na afloop wordt een gift op prijs gesteld.
Om de toeloop te doseren moet u wel over een toegangskaartje beschikken. Die kunt u gratis afhalen na afloop van de kerkdiensten op 15, 22 en 29 maart; vanaf woensdag 1 april bij de Readshop. Voor koor- en orkestleden na de repetities van 19 en 26 maart en 2 april.
Als u nog meer wilt genieten van Bach’s prachtige muziekwerk dan kunt u terecht bij een lezing over de Matteus Passion door musicologe mw. Tine Nouwen. Zij houdt deze lezing op woensdagavond 4 maart in de Clemenskerk.

 

 

Onze kerk krijgt een stilte hoekje

Tijdens de zomerse openstelling van de kerk krijgen we regelmatig het verzoek van bezoekers “waar kunnen we een kaarsje aansteken?” Vanuit het pastoraat zijn wij, Stieneke, Wim en Harry, gevraagd om over een stilte hoekje in onze kerk na te denken; een plek waar een kaarsje aangestoken kan worden. Met dit gegeven zijn wij aan de slag gegaan.
Wij geloven niet dat alleen in de zomerperiode er behoefte is (van bezoekers) aan zo’n hoekje maar het gehele jaar door, ook van gemeenteleden. Verder vinden wij dat het hoekje sober moet zijn en zo zijn ingericht dat het opvalt en men denkt: “Hé, wat is dat daar een bijzonder plekje.” Een plekje waar je stil van wordt.
Wij hebben bedacht dat de nis rechts naast de Homanbank in het koor daarvoor gebruikt kan worden. Een kruis van olijfhout links van het midden en rechts van het midden van de nis een grote brandende kaars en daarbij kleine kaarsjes die aangestoken kunnen worden door bezoekers en gemeenteleden. Dit zou dan ons stilte hoekje kunnen worden.
Ons voorstel hebben we voorgelegd aan de kerkenraad en is door deze vervolgens goedgekeurd. We hebben ondertussen een vakman gevonden en hem opdracht gegeven het een en ander te verwezenlijken.


Stieneke, Wim en Harry.

 

 

Grote Schoonmaak

De grote schoonmaak is dit jaar gepland op:
ZATERDAGMORGEN 28 MAART VANAF 9.00 UUR
Om deze klus te klaren zijn weer veel vrijwilligers nodig. We hopen dat er velen zijn die ons zullen helpen.
Er zal deze dag gezorgd worden voor koffie/thee met wat lekkers. Zijn er vragen neem dan contact op met Chantal Manden: 06-23094157

 

‘DE VAART’ Vakantieweek 2020

Van zaterdag 16 mei tot en met zaterdag 23 mei.

Leden van gemeenten aan de Vaart, van Assen tot Meppel, kunnen samen op vakantie.
Deze vakantie vindt plaats in het mooie zorghotel op landgoed Hydepark in Doorn.
De Diaconieën van de Prot. Kerk in Ned. en het vakantiebureau verzorgen hier vakanties voor mensen die zorg nodig hebben.
De accommodatie is prachtig gelegen op een oud landgoed te midden van de Utrechtse Heuvelrug.

De Vaart 2020

Wie komen voor deze vakantie in aanmerking:
• Mensen die niet zo gemakkelijk alleen op vakantie gaan en geen of weinig zorg nodig hebben. Dit zijn veelal mensen die nog zelfstandig wonen, in een aanleunwoning of verzorgingshuis.
• Ouderen, al dan niet met een haperende gezondheid.
• Mensen jong en/of oud, die zijn aangewezen op zorg en/of rolstoel gebonden zijn.
• Echtparen waarvan man of vrouw zorg nodig heeft en de ander nog vitaal is.

Heeft u belangstelling voor deze vakantieweek of kent u iemand die ervoor in aanmerking zou willen komen, meldt u aan bij de diaconie voor 21 februari.

 

U kunt zich opgeven, of nadere informatie vragen bij de diakenen
Alice van Leussen tel. 0521-342280 en Anneke Mulder tel. 0521-852398

 

Adwuma Ye

 

In december hebben wij een kaarsenactie gehouden voor ons nieuwe diaconale project.
Dit was een groot succes. Bijna alle kaarsen die wij op voorraad hadden zijn verkocht.
Reuze bedankt voor uw steun.

Adwuma Ye 1Op 29 december was Ellen Seldenthuis, de oprichtster van ons project, bij ons in de kerk.
Zij vertelde over het ontstaan van de stichting en hoe het nu, na 10 jaar, al zo goed loopt.
Heel bemoedigend.
Zij liet filmpjes zien van de jongeren in Ghana. En ze bracht verschillende producten, die de jongeren maken, mee. Voor degenen die er niet waren, er komt nog een keer een verkoop van die producten.  Adwuma Ye 2
Door dit persoonlijke verhaal was de collecte opbrengst ook geweldig !

 

Wij hebben in totaal €430,-- over kunnen maken, waar ze natuurlijk heel blij mee waren. 
Hierdoor kan er weer 1 jongere aan de slag gaan.
De meisjes leren in het atelier niet alleen naaien, maar ze leren ook de maten opnemen, dat opschrijven en ze moeten het in het Engels zeggen.
Op bijgaande foto’s is Ellen Seldenthuis te zien in onze kerk
en een meisje dat de maten opneemt bij haar juf.
Wij vinden het geweldig dat het contact zo direct is en dat wij kunnen zien dat het geld goed wordt besteed.
Nogmaals allemaal reuze bedankt voor uw enthousiaste bijdrage.

 

Namens de diaconie, Anneke Mulder

 

 

Christelijk Mannenkoor Steenwijk

Zondagmorgen 8 maart 2020 komt het Christelijk Mannenkoor Steenwijk naar Havelte. Ze zingen mee in de kerkdienst.

 

 

Verandering in het lidmaatschap van de kerk

Voor sommige leden binnen onze kerk geldt dat zij ingeschreven staan als niet-gedoopt (geboorteleden), soms zelf zonder dat ze dat weten. Dit komt omdat in het verleden kinderen van ouders die lid waren automatisch ook ingeschreven werden. De landelijke kerk heeft besloten om deze registratie van de niet-gedoopten te laten vervallen.
Dit betekent voor ons als Protestantse Gemeente te Havelte dat de registratie van ongeveer 400 niet-gedoopte leden aangepast moet worden.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
• U staat geregistreerd als niet-gedoopt en woont samen met een partner/kinderen die doop- en/of belijdend lid is, uw registratie is omgezet naar mee-geregistreerd lid.
• U staat geregistreerd als niet-gedoopt en steunt de kerk jaarlijks met een gift. De kerk ervaart dit als een blijk van verbondenheid, uw registratie is omgezet naar Vriend.
• U staat geregistreerd als niet-gedoopt en heeft een brief ontvangen (of ontvangt deze samen met de Actie Kerkbalans) met de vraag of u Vriend wilt worden of uw registratie wilt beëindigen.
Pastorale zorg is er voor iedereen, of u nu lid, mee-geregistreerd of Vriend bent van de kerk. En als kerk zijn wij er ook voor iedereen die op zoek is naar zingeving.
Heeft u vragen over uw registratie, of heeft u bezwaar tegen de verandering? Neemt u dan contact op met Ineke Zijlstra, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de kerkenraad,
Klaas de Vries, voorzitter
Ineke Zijlstra, scriba

Samenspraak

Samenspraak 2020 in het Veurhuus en de Berkenhof

Ook in het nieuwe jaar zijn er in overleg met de leiding weer Samenspraakbijeenkomsten gepland in de Berkenhof, voor sommigen nog altijd het Oude Gemeentehuis en het “Veurhuus”, de ruimte voor “WelKom” aan de Hofweg in Havelte. Voorlopig alleen voor het eerste halfjaar. De data zijn:
In de Berkenhof op donderdag 23 januari, 12 maart, 23 april, 4 juni. Aanvangstijd: 14.30 uur.
In het Veurhuus op woensdag 22 januari, 26 februari, 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni. Aanvangstijd 10.30 uur.

 

Bij Samenspraak praten we samen over een onderwerp. Meestal aan de hand van een kort verhaal, een stukje uit de bijbel, andere teksten die hier bij passen, ook wel een belevenis van een van de aanwezigen. We zingen wat of luisteren naar muziek. Men mag er ook gewoon bij zitten. Het zijn bijeenkomsten in een ontspannen en gemoedelijke sfeer. Vooraf wordt zoveel mogelijk aan ieder die misschien belangstelling heeft een uitnodiging gegeven. Ook zonder uitnodiging bent u van harte welkom.
Met hartelijke groet,
Greet Bijl-Valk, kerkelijk werker

Agenda

 

  5 februari 2020  09:30  Nije Wheeme  Koffieochtend
16 februari 2020 16:30 Clemenskerk Dorpsgesprek
20 februari 2020 20:00 Nije Wheeme

Kerkenraadsvegadering

 

 

 

 

 

 

Koffieochtenden / Leerhuis

De koffieochtenden zijn van karakter veranderd: het is meer een studie- en gespreksgroep geworden. Een boek vormt het uitgangspunt voor het gesprek. En dat gesprek kan alle kanten uitgaan: dat hangt van de deelnemers af. 

 

Niet alleen voor gelovige mensen kunnen deze ochtenden verrijkend zijn. Ook nieuwsgierige mensen die geen kerkelijke achtergrond hebben zijn van harte welkom. U kunt vrijblijvend een keer komen kennismaken. 

 

We lezen het komend seizoen gedeelten uit het boek ‘In mij stroomt een rivier’.
Op de achterflap van het boek is geschreven:
‘Remonstranten benadrukken graag de diversiteit van hun spiritualiteit. - 'Geloof begint bij jou'. Maar hoe zit het met hun voorgangers: wat betekent geloof voor hen? Het honderdjarig bestaan van het Convent van Remonstrantse Predikanten vormt voor vierentwintig remonstrantse predikanten een mooie aanleiding om iets te schrijven over de bron van hun spiritualiteit. De variëteit aan invalshoeken inspireert en geeft de lezer ruimte een eigen weg te gaan.

 

Gespreksleider: Vijko Top
Plaats: Nije Wheeme/ Clemenskerk Havelte
Wanneer: eerste woensdag van de maand. Van oktober 2019 t/m april 2020.
Tijd: 9.30 – 11.00 uur
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Teruglezen tekst kerkdiensten

Nadat de kerkdienst heeft plaats gevonden zal de tekst van deze dienst op de website worden gepubliceerd. U kunt deze tekst vinden onder het menu-item 'Tekst Kerkdiensten'.

 

 

Bij wie hoor ik?

Twee dominees in één gemeente, dat kan verwarring scheppen. Want wie hoort bij wie? In overleg met de kerkenraad en onze begeleidingscommissie is er een indeling gemaakt. De predikanten zijn gekoppeld aan de contactpersonen en hun wijken. We komen allebei in alle dorpen. Maar wij kunnen ons voorstellen dat u niet uit uw hoofd weet in welke kerkelijke wijk u woont. Daarom hieronder een opsomming van straten, deels voor de ene predikant, deels voor de andere. U hoeft dit overzicht niet uit uw hoofd te leren. Als u naar de pastorie belt, kijken wij wie bij wie u hoort. En, zoals al eerder gezegd, we zijn flexibel. Indien nodig of wenselijk ruilen we.
Wijkindeling Predikanten zie  Hoofdmenu/Gemeente/adressen

 

Wegwijzer

 

 

Collectemunten

De tijdstippen van uitgifte zijn nu 3e donderdag van 20.00 - 20.30 uur en 3e vrijdag van 10.30 - 11.00 uur van de maand door de heer H.Brouwers en de heer W.Schreurs in 'De Nije Wheeme'.
Ook is er na overleg besloten om de verkoop in de decembermaand door te laten gaan.
De verkoop is daarom in alle maanden van het jaar, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus.

 

Geld moet rollen

Waarom collectemunten i.p.v. collectebonnen en wat zijn de voordelen?

  • Munten gaan langer mee en zijn duurzamer voor het milieu.
  • Munten zijn veel makkelijker te tellen op kleur.
  • Munten zijn hygiënischer, eventueel makkelijk te wassen.
  • Introductie van de € 2,- munt, naast de € 0,50 en de € 1,00 munten.
  • Altijd gepast, nooit meer op zoek naar kleingeld.
  • Geen contant geld meer in omloop.
  • Ontvangst van een duplicaat van de machtiging als betalingsbewijs voor de Belastingdienst.

De munten zijn 29 mm reliëfmunten met de volgende kleuren:

  • € 0,50 groen
  • € 1,00 rood
  • € 2,00 blauw

De munten worden verkocht in sets van 20 stuks van eenzelfde muntwaarde (of een veelvoud hiervan). Bij aankoop tekent u een machtiging als betalingsbewijs. Dit is tevens een bewijs voor de Belastingdienst i.v.m. de ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling)-status van kerken.

Voor de tijden van Verkoop/uitgifte zie rubriek Collectemunten.

 

Het CONTACTblad nu op deze website.

Tot nu toe ontving u het Contactblad bijna maandelijks bij u thuis, de papieren versie.
Vanaf nu kunt u het Contactblad ook digitaal lezen op de website, bij Hoofdmenu gaat u naar beneden naar Contactblad, daar vindt u de inhoud. In verband met de privacy regels is in de digitale versie de privacy gevoelige informatie weggelaten.

Kerkkoor

Het kerkkoor staat onder leiding van dirigent  Johan Rodenhuis.
Het kerkkoor repeteert op donderdagochtend van 09.30 – 11.15 uur in de Nye Wheeme .
Ook kijken wij uit naar nieuwe leden , vooral een paar mannen die het koor wat meer body kunnen geven .
U bent van harte welkom .

Voor meer informatie: klik hier

Kerkdienst beluisteren op afstand

Voor degenen, die niet of erg moeilijk in de kerk kunnen komen bestaat sinds kort de mogelijkheid om de dienst toch rechtstreeks mee te maken.

Deze zomer zijn we gestopt met de verspreiding van cassette bandjes. Als opvolger van de bandjes is gestart met de zogenaamde Lukas ontvanger. Een kastje ter grootte van een koekjes trommel, maar met geheel andere inhoud.

Middels een telefoon- of internet aansluiting kan deze ontvanger rechtstreeks een kerkdienst vanuit Havelte weergeven. Ook is het mogelijk om een dienst van een vorige week opnieuw te beluisteren.

Voor het plaatsen van deze Lukas ontvangers wordt 50 euro waarborg gevraagd. De kastjes blijven eigendom van de kerk. Na inleveren komt de waarborg weer retour.

 

Degenen die in het bezit van een computer zijn kunnen ook zonder Lukas ontvanger zowel de dienst rechtstreeks als een dienst uit het archief beluisteren via de website www.pkn-havelte.nl

Zowel met Lukas ontvanger als computer is het niet mogelijk om rechtstreeks de diensten uit Uffelte te beluisteren, maar in de meeste gevallen is binnen één of twee uur na de dienst de opname op internet beschikbaar.

Kerkdiensten

wo 19 feb 2020 19:30 uur
Ds. Aukje Westra

Molenhof, Havelte
zo 23 feb 2020 10:00 uur
Dhr. J. Koops, Oosterwolde

Clemenskerk, Havelte
zo 01 mrt 2020 10:00 uur
Ds. Aukje Westra

Schoolstraat, Uffelte
zo 08 mrt 2020 10:00 uur
Ds. Vijko Top
m.m.v. Mannenkoor Steenwijk, aandacht voor kinderen
Clemenskerk, Havelte
wo 11 mrt 2020 19:00 uur
Mw. P. van der Zee, Havelte
Vesper
Clemenskerk, Havelte
zo 15 mrt 2020 10:00 uur
Mw. Ds. G. Jongsma, Staphorst

Clemenskerk, Havelte
wo 18 mrt 2020 19:00 uur
Ds. Aukje Westra
Vesper
Clemenskerk, Havelte
wo 18 mrt 2020 19:30 uur
Mw. G.Bijl

Molenhof, Havelte
zo 22 mrt 2020 10:00 uur
Mw. P. van der Zee
Taizé dienst
Clemenskerk, Havelte
wo 25 mrt 2020 19:00 uur
Ds. Vijko Top
Vesper
Clemenskerk, Havelte
zo 29 mrt 2020 10:00 uur
Ds. Aukje Westra
m.m.v. Projectkoor uit Appelscha
Clemenskerk, Havelte
wo 01 apr 2020 19:00 uur
Mw. A. Selderijk
Vesper
Clemenskerk, Havelte

Ook in de kerk

do 20 feb 2020 20:00 uur
Kerkenraadsvergadering

Nije Wheeme, Havelte
wo 04 mrt 2020 20:00 uur
Lezing over de Mattheus Passion door mw. Tine Nouwen

Clemenskerk, Havelte
zo 05 apr 2020 19:30 uur
Mattheus Passion
(Onder voorbehoud)
Clemenskerk, Havelte
wo 08 apr 2020 19:30 uur
Mattheus Passion

Clemenskerk, Havelte
vr 10 apr 2020 19:30 uur
Mattheus Passion

Clemenskerk, Havelte