A- A A+

Header PKN

Speulkoeledienst 18 augustus 2019 om 10.00 uur.

Bij goed weer gaan we kerken onder het groene bladerdak van de Speulkoele. Mocht het te vochtig en/of te koud zijn dan zoeken we de beschutting op van de Clemenskerk.
Het wordt een gewone kerkdienst zonder de medewerking van muzikanten of koren, het is moeilijk voor hen om zich in de vakantieperiode vast te leggen.

 

Ouderenreisje

Dinsdag 27 augustus is het weer zover. 

De 65-plussers uit de Prot. Gemeente gaan op stap.
Dit jaar gaan wij naar Barneveld, naar het Borduurmuseum: ‘Het losse Steekje’.
Er is ook een afdeling houtsnijwerk: ’De losse Spaander’.
Op humoristische wijze wordt de geschiedenis uit de doeken gedaan en er is veel te zien.
Na een uitgebreide lunch bezoeken wij ’s middags de Passiflorahoeve.
Een lust voor het oog met o.a. prachtige Hibiscussen en Fuchsia’s en een mooie vlindertuin.
Na nog een hapje en drankje keren wij weer huiswaarts.
Alle daarvoor in aanmerking komende personen krijgen half juli bericht,
zodat u zich voor 2 augustus kunt aanmelden.
Wij hopen dat er weer veel mensen mee gaan met deze gezellige dag.
Dus zet 27 augustus vast in uw agenda !

 

Het Comité ouderenreisje:
Betsie Bos, Alice van Leussen, Anneke Mulder, Aukje Westra.

 

 

Samenspraak

Samenspraak

In het najaar van 2018 was er de 1e Samenspraak in het Veurhuus, de ontmoetingsruimte van Welkom aan de Hofweg in Havelte. En kort daarop ging Samenspraak ook van start in de Berkenhof.

 

Bij Samenspraak praten we samen over een onderwerp, aan de hand van een kort verhaal uit de bijbel en andere teksten die hier bij passen. We zingen wat of luisteren naar muziek. Men mag er ook gewoon bij zitten. Het zijn bijeenkomsten in een ontspannen en gemoedelijke sfeer. Vooraf wordt zoveel mogelijk aan een ieder, die misschien belangstelling hiervoor heeft, een uitnodiging gegeven. Maar ook als u geen uitnodiging hebt, bent u van harte welkom.

 

In het Veurhuus is er Samenspraak om 10.30 uur, iedere 4e woensdag van de maand. Op 26 juni a.s. is de laatste Samenspraak voor de zomer. Het is de bedoeling dat, als het weer wat minder is, ik in juli en augustus af en toe eens binnenloop in het Veurhuus, een kopje koffie of thee meedrink en een praatje maak met hen die dat prettig vinden of bij iemand op bezoek ga.

 

In de Berkenhof is er Samenspraak meestal om ongeveer de 6 à 7 weken op donderdagmiddag om 14.30 uur in de Serre. Hier is er in de zomer op donderdag 29 augustus nog een Samenspraak.

 

In september heb ik vakantie. Daarna is er weer Samenspraak in het Veurhuus op 23 oktober en 27 november. December slaan we daar over. Dan valt de 4e woensdag samen met 1e Kerstdag. In de Berkenhof is er Samenspraak op 17 oktober en 12 december.

 

U allen een goede zomer gewenst en tot ziens.
Met hartelijke groet,
Greet Bijl-Valk, kerkelijk werker

 

 

Vakantie Aukje Westra & Vijko Top

Wij zijn vrij van zondagmiddag 7 juli t/m zondag 4 augustus. In deze periode kunt u een beroep doen op onze goede collega mw. Greet Bijl. (0521 350255, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

 

Zing mee in het projectkoor op zondag 25 augustus

 

Projectkoor

Zin in zingen deze zomer? Zing dan mee op zondag 25 augustus. In de kerkdienst waarin Sandra Veenstra belijdenis doet, zingen we liederen uit het liedboek. Sommige melodieën zijn onbekend en daarom wordt er een projectkoor gevormd, bestaande uit het kerkkoor, aangevuld met gemeenteleden. Onder leiding van Johan Rodenhuis en Ruth Pos studeert het projectkoor de nieuwe liederen van tevoren in. Er wordt in de kerk geoefend op donderdagmorgen 15 en 22 augustus vanaf 9.30 uur. De koffie staat klaar. Aarzel niet en meld u aan bij ondergetekende!
Aukje Westra, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 0521-769066

 

Koffieochtenden, maar vooral studie- en gespreksgroep.

De koffieochtenden zijn van karakter veranderd: het is meer een studie- en gespreksgroep geworden. Een boek vormt het uitgangspunt voor het gesprek. En dat gesprek kan alle kanten uitgaan: dat hangt van de deelnemers af.

 

Niet alleen voor gelovige mensen kunnen deze ochtenden verrijkend zijn. Ook nieuwsgierige mensen die geen kerkelijke achtergrond hebben zijn van harte welkom. U kunt vrijblijvend een keer komen kennismaken.

 

We lezen het komend seizoen gedeelten uit het boek ‘In mij stroomt een rivier’.
Op de achterflap van het boek is geschreven:
‘Remonstranten benadrukken graag de diversiteit van hun spiritualiteit. - 'Geloof begint bij jou'. Maar hoe zit het met hun voorgangers: wat betekent geloof voor hen? Het honderdjarig bestaan van het Convent van Remonstrantse Predikanten vormt voor vierentwintig remonstrantse predikanten een mooie aanleiding om iets te schrijven over de bron van hun spiritualiteit. De variëteit aan invalshoeken inspireert en geeft de lezer ruimte een eigen weg te gaan.

 

De bijdragen zijn kwetsbaar en persoonlijk en de titels getuigen daarvan: van gordijnengel tot godsgeloof, van oude paden en diep verlangen tot een spiritueel rondje over het erf. Tegelijk weerspiegelen de teksten een tijd waarin het geloof in Nederland fundamenteel van plaats en karakter veranderd is. Voorgangers hebben daar dagelijks mee van doen. Hoe gaan zij ermee om en wat betekent het voor hun eigen geloofsontwikkeling?

 

In mij stroomt een rivier laat zien dat remonstrantse predikanten net zo divers zijn als hun gemeenteleden én als diegenen die in de huidige samenleving op zoek zijn naar zin en betekenis. Tegelijk laat het zien hoe zij in die samenleving een stimulerende voortrekkersrol willen vervullen. In vrijheid en verdraagzaamheid.

 

Gespreksleider: Vijko Top
Plaats: Nije Wheeme/ Clemenskerk Havelte
Wanneer: eerste woensdag van de maand. Van oktober 2019 t/m april 2020.
Tijd: 9.30 – 11.00uur
Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

 

Lichtjes-avond voor overledenen in Havelte op 1 november

In veel plaatsen is de laatste jaren een zogenoemde lichtjes-avond op de agenda komen te staan. Hierbij wordt de gelegenheid gegeven om bij het graf van een dierbare een lichtje te plaatsen als vorm van herdenking.

In Havelte hebben de begrafenisvereniging “de Laatste Eer” en de PKN kerk het idee opgevat om samen een dergelijke lichtjes avond te organiseren op 1 november 2019. De mogelijkheid wordt deze avond geboden om een lichtje te plaatsen bij een graf of op een centrale plaats.
Men kan van 19.00 tot 19.15 u. starten van onder de toren van de kerk. Met het lichtje dat uitgereikt wordt kan de weg worden overgestoken naar de begraafplaats. De looproute en begraafplaats zullen verlicht worden. Na de rondgang wordt u in de kerk een warme drank aangeboden. Medewerking wordt o.a. verleend door een blokfluit-ensemble en kinderen van de basisschool.

 

Agenda

 

20 juni 20:00 uur Nije Wheeme Kerkenraadsvergadering  
  

Teruglezen tekst kerkdiensten

Nadat de kerkdienst heeft plaats gevonden zal de tekst van deze dienst op de website worden gepubliceerd. U kunt deze tekst vinden onder het menu-item 'Tekst Kerkdiensten'.

 

 

Bij wie hoor ik?

Twee dominees in één gemeente, dat kan verwarring scheppen. Want wie hoort bij wie? In overleg met de kerkenraad en onze begeleidingscommissie is er een indeling gemaakt. De predikanten zijn gekoppeld aan de contactpersonen en hun wijken. We komen allebei in alle dorpen. Maar wij kunnen ons voorstellen dat u niet uit uw hoofd weet in welke kerkelijke wijk u woont. Daarom hieronder een opsomming van straten, deels voor de ene predikant, deels voor de andere. U hoeft dit overzicht niet uit uw hoofd te leren. Als u naar de pastorie belt, kijken wij wie bij wie u hoort. En, zoals al eerder gezegd, we zijn flexibel. Indien nodig of wenselijk ruilen we.
Wijkindeling Predikanten zie  Hoofdmenu/Gemeente/adressen

 

Wegwijzer

 

 

Collectemunten

De tijdstippen van uitgifte zijn nu 3e donderdag van 20.00 - 20.30 uur en 3e vrijdag van 10.30 - 11.00 uur van de maand door de heer H.Brouwers en de heer W.Schreurs in 'De Nije Wheeme'.
Ook is er na overleg besloten om de verkoop in de decembermaand door te laten gaan.
De verkoop is daarom in alle maanden van het jaar, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus.

 

Geld moet rollen

Waarom collectemunten i.p.v. collectebonnen en wat zijn de voordelen?

  • Munten gaan langer mee en zijn duurzamer voor het milieu.
  • Munten zijn veel makkelijker te tellen op kleur.
  • Munten zijn hygiënischer, eventueel makkelijk te wassen.
  • Introductie van de € 2,- munt, naast de € 0,50 en de € 1,00 munten.
  • Altijd gepast, nooit meer op zoek naar kleingeld.
  • Geen contant geld meer in omloop.
  • Ontvangst van een duplicaat van de machtiging als betalingsbewijs voor de Belastingdienst.

De munten zijn 29 mm reliëfmunten met de volgende kleuren:

  • € 0,50 groen
  • € 1,00 rood
  • € 2,00 blauw

De munten worden verkocht in sets van 20 stuks van eenzelfde muntwaarde (of een veelvoud hiervan). Bij aankoop tekent u een machtiging als betalingsbewijs. Dit is tevens een bewijs voor de Belastingdienst i.v.m. de ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling)-status van kerken.

Voor de tijden van Verkoop/uitgifte zie rubriek Collectemunten.

 

Het CONTACTblad nu op deze website.

Tot nu toe ontving u het Contactblad bijna maandelijks bij u thuis, de papieren versie.
Vanaf nu kunt u het Contactblad ook digitaal lezen op de website, bij Hoofdmenu gaat u naar beneden naar Contactblad, daar vindt u de inhoud. In verband met de privacy regels is in de digitale versie de privacy gevoelige informatie weggelaten.

Kerkkoor

Het kerkkoor staat onder leiding van dirigent  Johan Rodenhuis.
Het kerkkoor repeteert op donderdagochtend van 09.30 – 11.15 uur in de Nye Wheeme .
Ook kijken wij uit naar nieuwe leden , vooral een paar mannen die het koor wat meer body kunnen geven .
U bent van harte welkom .

Voor meer informatie: klik hier

Kerkdienst beluisteren op afstand

Voor degenen, die niet of erg moeilijk in de kerk kunnen komen bestaat sinds kort de mogelijkheid om de dienst toch rechtstreeks mee te maken.

Deze zomer zijn we gestopt met de verspreiding van cassette bandjes. Als opvolger van de bandjes is gestart met de zogenaamde Lukas ontvanger. Een kastje ter grootte van een koekjes trommel, maar met geheel andere inhoud.

Middels een telefoon- of internet aansluiting kan deze ontvanger rechtstreeks een kerkdienst vanuit Havelte weergeven. Ook is het mogelijk om een dienst van een vorige week opnieuw te beluisteren.

Voor het plaatsen van deze Lukas ontvangers wordt 50 euro waarborg gevraagd. De kastjes blijven eigendom van de kerk. Na inleveren komt de waarborg weer retour.

 

Degenen die in het bezit van een computer zijn kunnen ook zonder Lukas ontvanger zowel de dienst rechtstreeks als een dienst uit het archief beluisteren via de website www.pkn-havelte.nl

Zowel met Lukas ontvanger als computer is het niet mogelijk om rechtstreeks de diensten uit Uffelte te beluisteren, maar in de meeste gevallen is binnen één of twee uur na de dienst de opname op internet beschikbaar.

Kerkdiensten

zo 28 juli 2019 10:00 uur
Ds. B. Metselaar, Beilen

Clemenskerk, Havelte
zo 04 aug 2019 10:00 uur
Ds. R. Kloosterziel, Ruinerwold

Clemenskerk, Havelte
zo 11 aug 2019 10:00 uur
Ds. A. Westra

Clemenskerk, Havelte
zo 18 aug 2019 10:00 uur
Ds. V. Top
Speulkoeledienst
Speulkoele, Havelte
zo 25 aug 2019 10:00 uur
Ds. A. Westra
Beleijdenisdienst m.m.v. Projectkoor en trompettist
Clemenskerk, Havelte

Ook in de kerk

Agenda is leeg