A- A A+

Header PKN

Het dagboek van Etty Hillesum

 

Etty Hillesum

 

Een muziektheater voorstelling op zondagavond 10 maart 2019 om 19.30 uur in onze Clemenskerk. Uitgevoerd door de vocalgroep Choral.

 

Haar leven werd gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar Joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog. Etty beschrijft een grote persoonlijke innerlijke ontwikkeling. Ze zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen, de dingen achter de dingen, naar God. Haar dagboeken tonen een levenskunstenares die onder moeilijke omstandigheden steeds meer in staat is positiviteit te benadrukken en zichzelf en haar eigen lot te accepteren. Ze ziet zichzelf niet als slachtoffer, overgeleverd aan de machten en krachten die inbeukten op haar bestaan. Haar oproep is om, onder welke omstandigheid dan ook, de antwoorden in jezelf te zoeken en in jezelf de dingen te verbeteren. Deze levenskunst, inspiratie en kracht probeert Choral in dit programma vorm te geven. 
Een prachtige ontroerende voorstelling, om nooit te vergeten.

 

Het vocale ensemble bestaat uit zo’n 15 leden.
Met Abke Bruins heeft Choral een geweldige actrice weten te vinden voor de voorstelling over Etty Hillesum. Niet voor niets heeft Abke een Musical Award gewonnen, uitgereikt op twee oktober 2011 in het nieuwe De La Mar Theater in Amsterdam voor: beste vrouwelijke hoofdrol in de musical: Je Anne

 

Kaarten: verkrijgbaar bij de Readshop Havelte
Reserveren kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. vermeld uw naam en het aantal te reserveren kaarten. U krijgt geen bevestiging van uw reservering.
Entree:
€ 8,-- p.p. inclusief koffie/thee na afloop. De voorstelling duurt ongeveer een uur.

 

Voor nadere informatie: Anna Selderijk, Vijko Top, Egbert Allema

Vakantie Aukje Westra en Vijko Top

Van zondagmiddag 20 januari tot en met zondag 3 februari 2019 zijn wij vrij. Onze vervangster is mevrouw Greet Bijl-Valk.

 

Verlies en veerkracht

Boom

Afscheid nemen van je vrouw, je dementerende man vaarwelzeggen, een relatie beëindigen. Het voelt allemaal als afscheid en verlies. Het ene verdriet is niet erger dan het andere, het is allemaal even zwaar. De kern van verdriet is dat je van je sokken geblazen bent en dat je opnieuw moet leren leven. Een journaliste geeft het advies: ‘Iedere dag een sneetje en niet in één keer een heel brood.’ Neem elke dag een kleine stap en uiteindelijk boek je grote vooruitgang. Je hervindt de weg naar het gewone leven.

Op dinsdagochtend 8 januari starten wij een gespreksgroep over verlies en veerkracht. Ieder die kampt met verlies en verdriet en zoekt naar veerkracht kan meedoen. We wisselen ervaringen uit en zijn zo elkaar tot steun. We komen op dinsdagochtend 8 januari om 10.00 uur voor het eerst bij elkaar. De groep wordt door mij, Aukje Westra, geleid.

Voor meer informatie en opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Of 0521-769066.

Koffieochtenden, maar vooral studie- en gespreksgroep.

De koffieochtenden zijn van karakter veranderd: het is meer een studie- en gespreksgroep geworden. Een boek vormt het uitgangspunt voor het gesprek. En dat gesprek kan alle kanten uitgaan: dat hangt van de deelnemers af.

Niet alleen voor gelovige mensen kunnen deze ochtenden verrijkend zijn. Ook nieuwsgierige mensen die geen kerkelijke achtergrond hebben zijn van harte welkom.

 

We lezen het komend seizoen gedeelten uit het boek ‘God met ons’ van Rowan Williams, ooit aartsbisschop van de Anglicaanse kerk. Uit een recensie in het dagblad ‘Trouw’ heb ik de volgende zinnen overgenomen:
‘Williams gaat op zoek naar de manier waarop de vroege kerk sprak over Christus als offer, het kruis als teken, de opstanding als overwinning. Hij beschouwt al deze metaforen stuk voor stuk. Met grote taalgevoeligheid toont hij zo dat woorden als kruis, offer, verzoening of opstanding in de vroege kerk niet eenduidig waren. Met andere woorden: in de vroege kerk was er niet zoiets als een dichtgetimmerde verzoeningsleer.


Williams' uiteenzetting rust op twee vooronderstellingen: mensen waren vroeger niet dommer dan wij, en beeldende taal is beter in staat om over God te spreken dan strikt gereguleerde, dichtgetimmerde taal. Als je dat accepteert, kun je gemakkelijker omgaan met oude geloofswaarheden zonder direct alle tegenstrijdigheden daarin aan te willen wijzen. Zo rekent Williams af met die vervelende neiging van theologen om knopen door te hakken, en overtuigt hij je ervan dat er veel meer leven zit in die gestolde geloofsbegrippen dan je dacht.’


Vijko Top


Plaats: Nije Wheeme/ Clemenskerk Havelte
Wanneer: eerste woensdag van de maand van oktober t/m april
Tijd: 9.30 – 11.15uur
Gratis, koffie en thee

Teruglezen tekst kerkdiensten

Vanaf 4 juni zal, nadat de kerkdienst heeft plaats gevonden, de tekst van deze dienst op de website worden gepubliceerd. U kunt deze tekst vinden onder het menu-item 'Tekst Kerkdiensten'.

 

 

Bij wie hoor ik?

Twee dominees in één gemeente, dat kan verwarring scheppen. Want wie hoort bij wie? In overleg met de kerkenraad en onze begeleidingscommissie is er een indeling gemaakt. De predikanten zijn gekoppeld aan de contactpersonen en hun wijken. We komen allebei in alle dorpen. Maar wij kunnen ons voorstellen dat u niet uit uw hoofd weet in welke kerkelijke wijk u woont. Daarom hieronder een opsomming van straten, deels voor de ene predikant, deels voor de andere. U hoeft dit overzicht niet uit uw hoofd te leren. Als u naar de pastorie belt, kijken wij wie bij wie u hoort. En, zoals al eerder gezegd, we zijn flexibel. Indien nodig of wenselijk ruilen we.
Wijkindeling Predikanten zie  Hoofdmenu/Gemeente/adressen

 

Wegwijzer

 

 

Collectemunten

We hebben dhr. J. Bison bereid gevonden om naast dhr. H. Brouwer de uitgifte van de collectemunten te verzorgen.
De verkoop van de collectemunten vindt daarom vanaf nu naast de 3e donderdagavond van de maand ook plaats op de 3e vrijdagmorgen.
De tijdstippen zijn nu 3e donderdag van 20.00 - 20.30 u en 3e vrijdag van 10.30 - 11.00 u. in 'De Nije Wheeme'

Ook is er na overleg besloten om de verkoop in de decembermaand door te laten gaan.
De verkoop is daarom in alle maanden van het jaar, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus.


Geld moet rollen

De kerkenraad heeft ermee ingestemd om per 1 september a.s. de collectebonnen niet meer uit te geven, maar te vervangen door collectemunten.

 

Waarom collectemunten i.p.v. collectebonnen en wat zijn de voordelen?

 • Munten gaan langer mee en zijn duurzamer voor het milieu.
 • Munten zijn veel makkelijker te tellen op kleur.
 • Munten zijn hygiënischer, eventueel makkelijk te wassen.
 • Introductie van de € 2,- munt, naast de € 0,50 en de € 1,00 munten.
 • Altijd gepast, nooit meer op zoek naar kleingeld.
 • Geen contant geld meer in omloop.
 • Ontvangst van een duplicaat van de machtiging als betalingsbewijs voor de Belastingdienst.

De munten zijn 29 mm reliëfmunten met de volgende kleuren:

 • € 0,50   groen
 • € 1,00   rood
 • € 2,00   blauw

De al uitgegeven collectebonnen blijven nog geldig tot 1 februari 2017, maar vanaf 1 september 2016 worden er alleen nog munten uitgegeven.

 

Om contant geld bij de aankoop van collectemunten te vermijden en alles via de bank te laten verlopen is het volgende besloten:

 • Elke 3e donderdagavond van de maand is er om 19.30 u, voorafgaande aan de kerkenraadsvergadering, de mogelijkheid om munten te kopen in de “Nije Wheeme”.
 • De munten worden verkocht in sets van 20 stuks van eenzelfde muntwaarde (of een veelvoud hiervan). Bij aankoop tekent u een machtiging als betalingsbewijs. Dit is tevens een bewijs voor de Belastingdienst i.v.m. de ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling)-status van kerken.

Bovenstaande geldt niet alleen  voor degenen die al gewend waren om collectebonnen te kopen, misschien zijn er nu wel meer mensen die de aanschaf van munten overwegen.
Contant geld tijdens de collectes is uiteraard altijd mogelijk en welkom!!

 

De kerkrentmeesters

Het CONTACTblad nu in zijn geheel op deze website.

Tot nu toe ontving u het Contactblad bijna maandelijks bij u thuis, de papieren versie.
Vanaf nu kunt u het Contactblad ook digitaal lezen op de website, bij Hoofdmenu gaat u naar beneden naar Contactblad, daar vindt u de gehele inhoud.

Kerkkoor

Het kerkkoor staat onder leiding van dirigent  Johan Rodenhuis.
Het kerkkoor repeteert op donderdagochtend van 09.30 – 11.15 uur in de Nye Wheeme .
Ook kijken wij uit naar nieuwe leden , vooral een paar mannen die het koor wat meer body kunnen geven .
U bent van harte welkom .

Voor meer informatie: klik hier

Kerkdienst beluisteren op afstand

Voor degenen, die niet of erg moeilijk in de kerk kunnen komen bestaat sinds kort de mogelijkheid om de dienst toch rechtstreeks mee te maken.

Deze zomer zijn we gestopt met de verspreiding van cassette bandjes. Als opvolger van de bandjes is gestart met de zogenaamde Lukas ontvanger. Een kastje ter grootte van een koekjes trommel, maar met geheel andere inhoud.

Middels een telefoon- of internet aansluiting kan deze ontvanger rechtstreeks een kerkdienst vanuit Havelte weergeven. Ook is het mogelijk om een dienst van een vorige week opnieuw te beluisteren.

Voor het plaatsen van deze Lukas ontvangers wordt 50 euro waarborg gevraagd. De kastjes blijven eigendom van de kerk. Na inleveren komt de waarborg weer retour.

 

Degenen die in het bezit van een computer zijn kunnen ook zonder Lukas ontvanger zowel de dienst rechtstreeks als een dienst uit het archief beluisteren via de website www.pkn-havelte.nl

Zowel met Lukas ontvanger als computer is het niet mogelijk om rechtstreeks de diensten uit Uffelte te beluisteren, maar in de meeste gevallen is binnen één of twee uur na de dienst de opname op internet beschikbaar.

Kerkdiensten

zo 27 jan 2019 10:00 uur
Inspiratiedienst
Kindernevendienst
Clemenskerk, Havelte
zo 03 feb 2019 10:00 uur
Ds. Mw. G. Jongsma, Staphorst

Schoolstraat, Uffelte
zo 10 feb 2019 10:00 uur
Ds. V. Top
Kinderkerk, Oppas, Gemeenteberaad herinrichting
Clemenskerk, Havelte
zo 17 feb 2019 10:00 uur
Ds. A. Westra
Drentse dienst m.m.v. Het Kerkkoor, kindernevendienst
Clemenskerk, Havelte
wo 20 feb 2019 19:30 uur
Ds. A. Westra

Molenhof, Havelte
zo 24 feb 2019 10:00 uur
P. van den Briel-Moerman, Heerenveen
Kindernevendienst
Clemenskerk, Havelte
zo 03 mrt 2019 10:00 uur
Ds. V. Top

Schoolstraat, Uffelte

Ook in de kerk

Agenda is leeg