A- A A+

Header PKN

Voedselbanken

Op 27 oktober willen wij als Diaconie voor de Voedselbank een inzameling van goederen houden. De goederen zijn bestemd voor alle cliënten van de gemeente Westerveld.
De armoede ligt vaak op de loer vlak om de hoek.
Houdbare goederen zijn een welkome aanvulling voor de organisatie van de Voedselbank. Zij kunnen dit dan naar eigen inzicht gebruiken om zo een compleet pakket te maken, dat tweewekelijks uitgedeeld kan worden aan de cliënten.
Wij vragen u allemaal, als u 27 oktober naar de kerk komt, om iets mee te nemen voor deze inzameling. Graag alleen houdbare producten (minstens nog een maand houdbaar) die zij een tijdje kunnen opslaan zoals: rijst, pasta's, soepen, sausen, houdbare melk, blikken of potten groente, suiker, thee, tandpasta, broodbeleg.
Vooral koffie en wasmiddelen zijn zeer welkom
Wij zorgen dan dat alles weer bij de Voedselbank komt.
Laten wij de cliënten weer extra blij maken!

 

P.S. Mocht u zondags niet in de gelegenheid zijn, dan kunt u uw goederen ook brengen op zaterdag 26 oktober tussen 11.00 – 12.00 uur in de Nije Wheeme naast de kerk.
Van harte aanbevolen en alvast hartelijk bedankt.

 

Namens de Diaconie,
Anneke Mulder

 

Je lichaam leren lezen

Het eerste wat opvalt bij een echo van een ongeboren kind is het kloppen van een hartje. Het eerste dat iedere pasgeborene doet is ademhalen. Het zijn de basisfuncties van ons lichaam, hart en adem. Wat wij denken en ervaren, kunnen we aflezen aan wat er gebeurt in ons lichaam. Bewustwording van hartslag en ademhaling helpen ons om gezonder in het leven te staan. De bron van liefde is ons hart, niet ons hoofd.

 

Je lichaamOp woensdagavond 30 oktober organiseert de Clemenskerk een avond over hart en adem. Spreker is Harold Tigchelaar. Hij werkt als behandelaar in zijn praktijk in Havelte. Om hoofd en hart weer in balans te krijgen maakt hij onder andere gebruik van ademtherapie en heartmath, een programma waarmee je kunt zien hoe je hart reageert. Hij zal ons uitleggen hoe ons brein werkt. Hoe je de verbondenheid met andere mensen kunt versterken én goed met jezelf om kunt gaan. Leer hoe je je lichaam kunt lezen.

 

Plaats Clemenskerk, Uffelterkerkweg 1, Havelte
Datum Woensdag 30 oktober 2019
Tijd 20.00 – 22.00 uur
Toegang gratis   Vrijwillige bijdrage bij de uitgang
Meer info Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 
 
 
 

Clemenskerk Havelte
Zondag 20 oktober 2019
Kerkdienst m.m.v. COV Steenwijk

 

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) is één van de belangrijkste componisten van de Barok. Als 25-jarige maakte hij in Londen furore met zijn opera Rinaldo. Vanaf die tijd hield hij zich voornamelijk bezig met het schrijven van opera’s in een Italiaanse stijl met een serieuze of historische inhoud. Maar het publiek kreeg genoeg er genoeg van. Een collega-componist had meer succes met opera’s met makkelijke melodieën en alledaagse teksten. Het leek alsof het gedaan was met de carrière van Händel. Om het publiek terug te winnen schreef hij oratoria die gebaseerd zijn op de Bijbel.
Op zondag 20 oktober luisteren we in de kerkdienst in de Clemenskerk naar enkele delen uit het oratorium Israël in Egypt van Händel, gezongen door de christelijke oratoriumvereniging Steenwijk. Het volk Israël zucht onder de onderdrukking van de farao en schreeuwt het uit van ellende. Mozes wordt door God geroepen om Israël uit handen van Egypte te bevrijden. Händel grijpt voor zijn oratoria vaak terug op bestaande muziek van zichzelf en van anderen. In zijn tijd was het gebruikelijk om van bestaande composities iets nieuws te maken. Het resultaat is prachtig.
Het koor zingt ook enkele stukken van Wolfgang Amadeus Mozart en Michaël Haydn. COV Steenwijk bestaat sinds 1947 en telt zo’n 80 leden. Een deel van het koor komt bij in de Clemenskerk zingen op 20 oktober. Voorganger is ds. Aukje Westra.

 

Datum 20 oktober 2019
Tijd 10.00 uur
Plaats Clemenskerk Havelte
Adres Uffelterkerkweg 1, Havelte
Meer informatie   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agenda

2 okt.        Nije Wheeme    9.30 uur     Koffieochtend
6 okt.        Clemenskerk   16.30 uur     Dorpsgesprek
17 okt.      Nije Wheeme   20.00 uur     Kerkenraadsvergadering
23/24 okt. Afrikaloop
30 okt.      Clemenskerk 20.00 uur Je lichaam leren lezen
1 nov.       Clemenskerk 19.00 uur Lichtjesavond

 

 

Evenwichtig leven. Het kan.

Training christelijke meditatieEvenwichtig leven

Dag in dag uit komt er van alles op je af. Dat kan je onrustig en gejaagd maken. Je komt aan jezelf niet meer toe. Meditatie helpt je om stil te worden, je open te stellen en zo ruimte te maken.

 

In deze training leer je de eerste twee avonden hoe je kunt zitten, ademen, aandachtig en opmerkzaam kunt zijn. Je wordt je bewust van je lichaam als ontmoetingsplaats met God.

 

De volgende avonden oefen je steeds met een andere vorm van christelijke meditatie. Zo vind je de manier die jou in contact brengt met de Bron van Licht en Liefde, Christus. We mediteren op een speciaal Bijbelwoord, op een paar kernzinnen of op een schildering. Steeds gaat het erom in je hart te onderzoeken hoe je tot stilte en vrede komt en verbinding voelt met goddelijke liefde. Deze training staat open voor hen die christelijke meditatie voor zichzelf wil onderzoeken.

 

Kortom:
• Je maakt kennis met de basis van meditatie (zitten - ademen – aandacht)
• Je doet ervaringen op met vier verschillende vormen van christelijke meditatie
• Je groeit toe naar een meditatievorm waarbij jij je het beste voelt.

 

De training wordt gegeven door Antoon Vermeulen. Hij heeft als aalmoezenier bij de Krijgsmacht gewerkt. Hij is geestelijk begeleider en therapeut in de praktijk Ziel en Geest, www.zielengeest.nl en is lid van de Protestantse Gemeente te Wapserveen.

 

Data  17-24 sept, 1-8-15 oktober 2019
Tijd  19.30 – 21.30 uur
Plaats  Clemenskerk Havelte, ingang Nije Wheeme
Eigen bijdrage 30 euro, op de eerste avond te voldoen
Groep

Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Leeftijd tussen 25 en 85 jaar.

Info en opgave   

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Koffieochtenden / Leerhuis

De koffieochtenden zijn van karakter veranderd: het is meer een studie- en gespreksgroep geworden. Een boek vormt het uitgangspunt voor het gesprek. En dat gesprek kan alle kanten uitgaan: dat hangt van de deelnemers af. 

 

Niet alleen voor gelovige mensen kunnen deze ochtenden verrijkend zijn. Ook nieuwsgierige mensen die geen kerkelijke achtergrond hebben zijn van harte welkom. U kunt vrijblijvend een keer komen kennismaken. 

 

We lezen het komend seizoen gedeelten uit het boek ‘In mij stroomt een rivier’.
Op de achterflap van het boek is geschreven:
‘Remonstranten benadrukken graag de diversiteit van hun spiritualiteit. - 'Geloof begint bij jou'. Maar hoe zit het met hun voorgangers: wat betekent geloof voor hen? Het honderdjarig bestaan van het Convent van Remonstrantse Predikanten vormt voor vierentwintig remonstrantse predikanten een mooie aanleiding om iets te schrijven over de bron van hun spiritualiteit. De variëteit aan invalshoeken inspireert en geeft de lezer ruimte een eigen weg te gaan.

 

Gespreksleider: Vijko Top
Plaats: Nije Wheeme/ Clemenskerk Havelte
Wanneer: eerste woensdag van de maand. Van oktober 2019 t/m april 2020.
Tijd: 9.30 – 11.00 uur
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Lichtjes avond voor overledenen op 1 november

In een eerdere aankondiging heeft u kunnen lezen, dat de begrafenis vereniging “de Laatste Eer” en de PKN kerk het idee hebben opgevat om samen een zogenaamde lichtjes avond te organiseren op 1 november.
De mogelijkheid wordt deze avond geboden om een lichtje te plaatsen bij een graf op de begraafplaats tegenover de kerk. Voor degenen die elders een dierbare hebben begraven of gecremeerd wordt een centraal hart gemaakt, waarin een lichtje geplaatst kan worden.
Men kan van 19.00 tot 19.15 u. starten van onder de toren van de kerk. Met het lichtje dat uitgereikt wordt kan de weg worden overgestoken naar de begraafplaats. De looproute en begraafplaats zullen verlicht worden. Na de rondgang (tot uiterlijk 19.45 u.) wordt u in de kerk een warme drank aangeboden. Medewerking wordt o.a. verleend door ds. Westra, een blokfluit trio en kinderen van de basisschool.
Voor de verlichting van de begraafplaats is o.a. gebruik gemaakt van de jampotjes die door velen van u zijn ingeleverd. Dank hiervoor. Ondertussen zijn er voldoende potjes ingeleverd.
Hartelijk welkom op 1 november. Vanaf 19.00 u. bij de PKN kerk.

 

 

Teruglezen tekst kerkdiensten

Nadat de kerkdienst heeft plaats gevonden zal de tekst van deze dienst op de website worden gepubliceerd. U kunt deze tekst vinden onder het menu-item 'Tekst Kerkdiensten'.

 

 

Bij wie hoor ik?

Twee dominees in één gemeente, dat kan verwarring scheppen. Want wie hoort bij wie? In overleg met de kerkenraad en onze begeleidingscommissie is er een indeling gemaakt. De predikanten zijn gekoppeld aan de contactpersonen en hun wijken. We komen allebei in alle dorpen. Maar wij kunnen ons voorstellen dat u niet uit uw hoofd weet in welke kerkelijke wijk u woont. Daarom hieronder een opsomming van straten, deels voor de ene predikant, deels voor de andere. U hoeft dit overzicht niet uit uw hoofd te leren. Als u naar de pastorie belt, kijken wij wie bij wie u hoort. En, zoals al eerder gezegd, we zijn flexibel. Indien nodig of wenselijk ruilen we.
Wijkindeling Predikanten zie  Hoofdmenu/Gemeente/adressen

 

Wegwijzer

 

 

Collectemunten

De tijdstippen van uitgifte zijn nu 3e donderdag van 20.00 - 20.30 uur en 3e vrijdag van 10.30 - 11.00 uur van de maand door de heer H.Brouwers en de heer W.Schreurs in 'De Nije Wheeme'.
Ook is er na overleg besloten om de verkoop in de decembermaand door te laten gaan.
De verkoop is daarom in alle maanden van het jaar, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus.

 

Geld moet rollen

Waarom collectemunten i.p.v. collectebonnen en wat zijn de voordelen?

  • Munten gaan langer mee en zijn duurzamer voor het milieu.
  • Munten zijn veel makkelijker te tellen op kleur.
  • Munten zijn hygiënischer, eventueel makkelijk te wassen.
  • Introductie van de € 2,- munt, naast de € 0,50 en de € 1,00 munten.
  • Altijd gepast, nooit meer op zoek naar kleingeld.
  • Geen contant geld meer in omloop.
  • Ontvangst van een duplicaat van de machtiging als betalingsbewijs voor de Belastingdienst.

De munten zijn 29 mm reliëfmunten met de volgende kleuren:

  • € 0,50 groen
  • € 1,00 rood
  • € 2,00 blauw

De munten worden verkocht in sets van 20 stuks van eenzelfde muntwaarde (of een veelvoud hiervan). Bij aankoop tekent u een machtiging als betalingsbewijs. Dit is tevens een bewijs voor de Belastingdienst i.v.m. de ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling)-status van kerken.

Voor de tijden van Verkoop/uitgifte zie rubriek Collectemunten.

 

Het CONTACTblad nu op deze website.

Tot nu toe ontving u het Contactblad bijna maandelijks bij u thuis, de papieren versie.
Vanaf nu kunt u het Contactblad ook digitaal lezen op de website, bij Hoofdmenu gaat u naar beneden naar Contactblad, daar vindt u de inhoud. In verband met de privacy regels is in de digitale versie de privacy gevoelige informatie weggelaten.

Kerkkoor

Het kerkkoor staat onder leiding van dirigent  Johan Rodenhuis.
Het kerkkoor repeteert op donderdagochtend van 09.30 – 11.15 uur in de Nye Wheeme .
Ook kijken wij uit naar nieuwe leden , vooral een paar mannen die het koor wat meer body kunnen geven .
U bent van harte welkom .

Voor meer informatie: klik hier

Kerkdienst beluisteren op afstand

Voor degenen, die niet of erg moeilijk in de kerk kunnen komen bestaat sinds kort de mogelijkheid om de dienst toch rechtstreeks mee te maken.

Deze zomer zijn we gestopt met de verspreiding van cassette bandjes. Als opvolger van de bandjes is gestart met de zogenaamde Lukas ontvanger. Een kastje ter grootte van een koekjes trommel, maar met geheel andere inhoud.

Middels een telefoon- of internet aansluiting kan deze ontvanger rechtstreeks een kerkdienst vanuit Havelte weergeven. Ook is het mogelijk om een dienst van een vorige week opnieuw te beluisteren.

Voor het plaatsen van deze Lukas ontvangers wordt 50 euro waarborg gevraagd. De kastjes blijven eigendom van de kerk. Na inleveren komt de waarborg weer retour.

 

Degenen die in het bezit van een computer zijn kunnen ook zonder Lukas ontvanger zowel de dienst rechtstreeks als een dienst uit het archief beluisteren via de website www.pkn-havelte.nl

Zowel met Lukas ontvanger als computer is het niet mogelijk om rechtstreeks de diensten uit Uffelte te beluisteren, maar in de meeste gevallen is binnen één of twee uur na de dienst de opname op internet beschikbaar.

Kerkdiensten

zo 20 okt 2019 10:00 uur
Ds. A. Westra
m.m.v. Chr. Oratorium Vereniging Meppel
Clemenskerk, Havelte
zo 27 okt 2019 10:00 uur
Ds. C. Huisman, Meppel

Clemenskerk, Havelte
zo 03 nov 2019 10:00 uur
Ds. T. Braam, Dwingeloo

Schoolstraat, Uffelte

Ook in de kerk

Agenda is leeg