A- A A+

Header PKN

Zondag 17 mei

 

We vieren deze zondag een Taizédienst. En een Taizédienst begint in stilte. Er is dus geen orgelspel of andere muziek voorafgaande aan de dienst!!
Voorganger is Pauline van der Zee.

Welkom en mededelingen

Uitleg over de dienst
lied “Bless the lord” Prijs de Heer
Psalm van de week: psalm 19 vers 8 t/m 15
Lied: Dans nos obscurités/ Als alles duister is (lied 598 liedboek)
Lezing : Handelingen 2 vers 43 t/m 47: Het leven van de eerste gemeente
Lied: Jesus le Christ/ Jezus u bent het licht in ons leven
Overdenking
Lied: Laudate omnes gentes
Stilte (3 minuten)
Voorbeden
Onze Vader
Zegen

 

Zondag 24 mei 2020 De wijngaard
Voorganger ds. Aukje Westra

 

Wijngaard.jpgIn de kerkdienst op zondag 24 mei lezen we uit het Evangelie van Matteüs, Matteüs 21: 33-41. Jezus vertelt een gelijkenis. Terwijl de eigenaar op reis is, wordt een wijngaard beheerd door de wijnbouwers. Maar ze maken er een zooi van. Als knechten komen checken hoe het ervoor staat worden ze in elkaar geslagen en de zoon van de eigenaar wordt vermoord. Het is een ruig en triest verhaal. Zo roept Jezus ons op om zorgvuldig om te gaan met dat wat ons is toevertrouwd.
Maar wat is een goede omgang met een wijngaard? Daarover gaat Peter Pels ons in de kerkdienst vertellen. Winnie Pels en hij zijn de eigenaren van wijngoed Havelte. Een goede wijn produceren vraagt tijd, lef en energie.
In de overweging denk ik na over de wijngaard die aan de wijnbouwers wordt toevertrouwd. Wat is ons toevertrouwd? Stel dat wij dat zelf zijn?

Kerkdiensten

zo 31 mei 2020 10:00 uur
Ds. Vijko Top
Pinksteren
Online kerkdienst
zo 07 juni 2020 10:00 uur
Ds. Aukje Westra

zo 14 juni 2020 10:00 uur
Ds. Vijko Top

zo 21 juni 2020 10:00 uur
Dhr. J. Koops, Oosterwolde

zo 28 juni 2020 10:00 uur
Ds. Aukje Westra